• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of no (179 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
no heç bir adjective general
no çox az adjective general
no demək olar ki adjective general
no heç bir partical general
no xeyr partical general
no yox partical general
no pahoo interjection general
no vay interjection general
no ola bilməz interjection general
no yox phrases general
having no family ailəsizlik noun general
meat having no fat at all sür-sümük noun general
having no support arxasızlıq noun general
having no vertebra fəqərəsizlik noun general
having no secret sirsizlik noun general
having no percentage faizsizlik noun general
having no conductor konduktorsuzluq noun general
having no authority avtoritetsizlik noun general
having no written language yazısızlıq noun general
no-no yasaq olunan şey noun general
having no heir vərəsəsizlik noun general
no-no qadağan olunan şey noun general
have no authority zabitəsi olmamaq verb general
take no heed diqqətsizlik etmək verb general
take no heed qulaq asmamaq verb general
pay no attention qulağına girməmək verb general
have no peace rahatlığı olmamaq verb general
take no notice nəzərdən qaçırmaq verb general
pay no attention eyninə almamaq verb general
have no equivalent misli olmamaq verb general
have no cover üzü olmamaq verb general
know no rest rahatlıq bilməmək verb general
have no wife arvadsız olmaq verb general
have no peace farağat durmamaq verb general
pay no attention diqqətsizlik etmək verb general
take no heed qəribliyə salmaq verb general
have no luck taleyi olmamaq verb general
have no support arxasız olmaq verb general
have no shame arı yemək verb general
have no face üzü olmamaq verb general
pay no attention; qəribçilik qəriblik gostərmək verb general
pay no attention başlı-başına buraxmaq verb general
find no match rəqib i olmamaq verb general
have no relation alıb-verəcəyi olmamaq verb general
take no care başlı-başına buraxmaq verb general
yield to no persuasion ipə-sapa yatmamaq verb general
do no work girləmək verb general
have no trouble in doing smth. bir şeyi əziyyətsiz görmək verb general
have no concern isti-soyuqluq istisi soyuqluğu olmamaq verb general
have no end ucu-bucağı olmamaq verb general
have no clothes üst-başı olmamaq verb general
yield no results kar aşmamaq verb general
have no money at all qəpiksiz olmaq verb general
have no patience səbir-qərarı olmamaq verb general
have no way out əlacı kəsilmək verb general
know no rest dinclik bilməmək verb general
pay no attention bir şeyə barmaqarası baxmaq verb general
having no embryo rüşeymsiz adjective general
having no goods malsız adjective general
having no response cavabsız adjective general
having no stamen erkəkciksiz adjective general
with no joy səfasiz adjective general
brother-in-law: having no brother-in-law yeznəsiz adjective general
having had no accident avariyasız adjective general
having no authority avtoritetsiz adjective general
having no marriage contract kəbinsiz adjective general
having no marriage contract nigahsız adjective general
having no kerchief on örpəksiz adjective general
having no parents ata-anasız adjective general
having no written language yazısız adjective general
having no legal rights biixtiyar adjective general
giving no increase artımsız adjective general
having no obstacles maneəsiz adjective general
taking no effect karsız adjective general
having no admixture aşqarsız adjective general
bearing no relation əlaqəsiz adjective general
having no oars kürəksiz adjective general
having no history tarixsiz adjective general
no one's yiyəsiz adjective general
having no compensation mükafatsız adjective general
having no introduction müqəddiməsiz adjective general
having no wish meylsiz adjective general
having no future axırsız adjective general
having no elucidation izahsız adjective general
having no bayonet süngüsüz adjective general
having no bread ruzisiz adjective general
having no supplement əlavəsiz adjective general
bearing no interest faizsiz adjective general
having no future aqibətsiz adjective general
of no utility bifayda adjective general
having no oars avarsız adjective general
having no relatives qohumsuz adjective general
having no secret sirsiz adjective general
having no reserve ehtiyatsız adjective general
having no cow inəksiz adjective general
having no capital sərmayəsiz adjective general
having no privilege imtiyazsız adjective general
having no rights qapazaltı adjective general
to no purpose əbəs adverb general
for no reason at all haqq-nahaq adverb general
in no time bilatəxir adverb general
on no account heç cür adverb general
on no account məbadə adverb general
by no means heç bir təhərlə adverb general
under no circumstances heç bir şəraitdə adverb general
paying no attention saymazcasına adverb general
no longer artıq adverb general
by no means heç cür adverb general
taking no notice saymazcasına adverb general
for no reason əbəs yerə adverb general
at no time heç zaman adverb general
no more than var-yox adverb general
no longer daha adverb general
by no means heç vəchlə adverb general
on no account olmaya-olmaya adverb general
no more ta adverb general
in no time dabanbasa adverb general
no one ins-cins pronoun general
no one kimsə pronoun general
no one heç bir kəs pronoun general
no sooner ... than tək conjunction general
there is no use crying over spilt milk keçənə güzəşt deyərlər phrases proverb
Hard words break no bones Milçək bir şey deyil, könül bulandırır phrases proverb
there is no use crying over spilt milk olan oldu, keçən keçdi phrases general
at no time heç bir vədə phrases general
Good wine needs no ivy brush Yaxşı malın tərifə ehtiyacı yoxdur phrases general
Half a loaf is better than no bread at Soğan olsun, nəqd olsun phrases proverb
fool's haste is no speed Tələsən təndirə düşər phrases proverb
There is no placelike home Gəzməyə qərib ölkə ölməyə vətən yaxşı phrases proverb
It makes no difference Fərqi yoxdur phrases general
That's no business of yours! Sənə qalmayıb! phrases general
be no more ölmək phrases general
be up to no good bədxahlıq fikrində düşmək phrases general
There's no smoke without fire Ocaq olmayan yerdən tüstü çıxmaz phrases general
There's no smoke without fire Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz phrases proverb
be up to no good pislik fikrinə düşmək phrases general
It's of no pertinence to us Bunun bizə dəxli yoxdur phrases general
Yes and no Həm hə, həm də yox phrases general
there is no rule without exception istisnasız qayda yoxdur phrases general
Necessity knows no law Ehtiyac öz qanununu özü yazır phrases proverb
It's no use crying over split milk Keçənə güzəşt deyərlər phrases general
It makes no odds Heç bir fərqi yoxdur phrases general
think no end of smb. bir kəsi çox yüksək qiymətləndirmək phrases general
give smb. no rest bir kəsi rahat buraxmamaq phrases general
have no use for ehtiyacı olmamaq phrases general
no longer qətiyyən phrases general
pay no heed qulaqardına vurmaq phrases general
of no value qiymətsiz phrases general
no gains İşləməyən dişləməz phrases general
be no use əhəmiyyətsiz olmaq phrases general
have no idea fikri olmamaq phrases general
be no use faydasız olmaq phrases general
At no time! Heç vədə! phrases general
no longer heç phrases general
in no time dərhal phrases general
no longer qəti phrases general
no longer bir daha phrases general
in no time tez phrases general
No pay, no play Halva, halva deməklə ağız şirin olmaz phrases general
of no value qiyməti olmayan phrases general
by no means heç vəchlə phrases general
no great shakes vacib olmayan phrases general
set no store by qiymətləndirməmək phrases general
at no time heç bir vaxt phrases general
set no store by əhəmiyyət verməmək phrases general
Hurry no man's cattle Səbriniz olsun! phrases general
no matter hər necə olsa da phrases general
no matter nə vaxt olsa da phrases general
pay no heed başlı-başına buraxmaq phrases general
There is no need! Ehtiyac yoxdur! phrases general
no exit çıxış yoxdur phrases general
of no value dəyərsiz phrases general
be after no good bədxahlıq fikrində düşmək phrases general
by no means qətiyyən phrases general
be after no good pislik fikrinə düşmək phrases general
have no use for nifrət etmək phrases general
have no use for zəhləsi getmək phrases general
have no use for alçaq nəzərlə baxmaq phrases general
have no use for xor baxmaq phrases general