• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

not: Hər hansı musiqi səsinin şərti qrafik işarəsi. Bas notu. Read more
Translation of not (195 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
musiqi oktavasında üçüncü not mi noun general
musiqi oktavasında üçüncü not me noun general
not sətrinin başında olan işarə clef noun general
not dəftəri music book noun general
dörddə bir not crotchet noun music
not mili stave noun music
not cızığı stave noun music
would not wouldn't abbreviation spoken language
will not won't abbreviation spoken language
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
note not noun music
noted not yazılmış adjective music
not deyil partical general
not yox partical general
not qeyri preposition general
forget-me-not yaddaşçiçəyi noun general
touch-me-not dəymədüşər noun general
what-not nə istəsən noun general
what-not nə desən noun general
forget-me-not yaddaş çiçəyi noun botanical
what-not her şey noun general
what-not cürbəcür şeylər noun general
not yet tempered dələmə noun general
touch-me-not küsdümçiçəyi noun general
what-not oyun-oyuncaq noun general
touch-me-not küsəyən adam noun general
forget-me-not açıq-mavi rəng noun general
touch-me-not tabu noun general
touch-me-not qadağan olunmuş mövzu noun general
touch-me-not xınagülü noun botanical
not feel quite well naçaqlamaq verb general
can not bilməmək verb general
do not -mə verb general
be not enough az olmaq verb general
not to like nəfsi çəkməmək verb general
not to wish könlü olmamaq verb general
do not -ma verb general
not to be pleased nəfsi çəkməmək verb general
not to sleep a wink yuxusuz qalmaq verb general
not to care a bit tüpürmək verb general
not to realize özünə haqq-hesab verməmək verb general
not to believe one's ears qulağına inanmamaq verb general
not to obey qoz-qoz oynamaq verb general
dare not to üzü olmamaq verb general
not to agree with boyun qaçırmaq verb general
be found not guilty məhkəmədə bəraət qazanmaq verb general
not cooked properly diri adjective general
not fixed namüəyyən adjective general
not firm ömürsüz adjective general
not winning uduşsuz adjective general
not serious qeyri-ciddi adjective general
not necessary lüzumsuz adjective general
not in order naçaq adjective general
not habitual adətdənkənar adjective general
not greedy gözütox adjective general
not nutritious qidasız adjective general
not occupied xali adjective general
not graduated dərəcəsiz adjective general
not plane girintili-çıxıntılı adjective general
not peeled qabıqlı adjective general
not shelled qabıqlı adjective general
not literary qeyri-ədəbi adjective general
not slender qədd-qamətsiz adjective general
not solid davamsız adjective general
not rounded qeyri dairəvi adjective general
not railed relssiz adjective general
not quite clear alabulanıq adjective general
not tall balacaboy adjective general
not tall boysuz-buxunsuz adjective general
well-known: not well-known adsız adjective general
not worthy to be used qırıq-sökük adjective general
well-informed: not well-informed cahil adjective general
well-known: not well-known adsız-sansız adjective general
not on permanent staff ştatdankənar adjective general
not prolonged sürəksiz adjective general
not old qarasaqqal adjective general
not cozy rahatsız adjective general
not double yalınqat adjective general
not clever ağılsız adjective general
not attractive gözədəyməz adjective general
not asleep oyaq adjective general
not durable bünövrəsiz adjective general
not fit namünasib adjective general
not fireproof odadavamsız adjective general
not fruitful azməhsuldar adjective general
not fresh bayat adjective general
not flat girintili-çıxıntılı adjective general
not affecting əsərsiz adjective general
not planed yonulmamış adjective general
not likely ağlabatmaz adjective general
not dangerous qorxusuz adjective general
not known adıbilinməz adjective general
not free ilişikli adjective general
not scenic səfasiz adjective general
not sharp korş adjective general
not smooth nahamar adjective general
not dangerous xatasız adjective general
not very bright gictəhər adjective general
not tanned aşısız adjective general
not so qeyri belə adjective general
not cooked perfectly dipdiri adjective general
not valid üzrsüz adjective general
not certificated diplomsuz adjective general
not avid gözütox adjective general
not affected ədasız adjective general
not essential qeyri-əsas adjective general
not corresponding qeyri-münasib adjective general
not corresponding uyğunsuz adjective general
not durable namöhkəm adjective general
not dangerous təhlükəsiz adjective general
not cosy rahatsız adjective general
not brave hünərsiz adjective general
not businesslike karsız adjective general
touch-me-not küsəyən adjective general
not smooth girintili-çıxıntılı adjective general
not solid bünövrəsiz adjective general
not signed imzasız adjective general
not popular adıbilinməz adjective general
not corresponding namünasib adjective general
not persevering səysiz adjective general
not flowing nasəlis adjective general
not strong davamsız adjective general
not eatable dişbatmaz adjective general
not equivalent qeyri-ekvivalent adjective general
not distinguishable gözədəyməz adjective general
not talkative qaradinməz adjective general
not suitable namünasib adjective general
not irrigated dəmyə adjective general
not lasting zail adjective general
not delicious tamsız adjective general
not corresponding qeyri-müvafiq adjective general
not corresponding namüvafiq adjective general
not good üzrsüz adjective general
not deep dayaz adjective general
not guaranteed təminatsız adjective general
not guilty üzüağ adjective general
not at all əsla adverb general
not only nəinki adverb general
not in the least əsla yox adverb general
not in the least zərrəcə adverb general
not a bit bir tikə də yox adverb general
not to the point yerli-yersiz adverb general
not long after birhovurdan adverb general
not often nadir halda adverb general
not a bit bir gilədə adverb general
like it or not istər-istəməz adverb general
not long after bir az keçmiş adverb general
not more than uzağı adverb general
not long ago təzəlikdə adverb general
not far from yaxınlıqdan adverb general
not regularly tala-tala adverb general
not later than uzağı adverb general
not often gec-gec adverb general
not at all əbədən adverb general
not often təsadüfdən-təsadüfə adverb general
not a bit zərrəcə adverb general
not a bit heç adverb general
not long ago bayaq adverb general
not long ago yaxın keçmişdə adverb general
not seriously şit-şit adverb general
not a drop bir gilədə adverb general
not a grain zərrəcə adverb general
not anybody but he ocığaz pronoun general
be not deyil partical general
not far from yaxınlığında preposition general
not- na- prefix general
Poverty is not sin Kasıblıq eyib deyil phrases proverb
not to sleep a wink heç yatmamaq phrases general
not to lose one's honour abıra qısılmaq phrases general
not long since bir az bundan əvvəl phrases general
not only az qala phrases general
not for the world heç cür phrases general
not a bit qətiyyən phrases general
not for the world heç bir vaxt phrases general
not to care a twopence laqeyd olmaq phrases general
not only demək olar ki phrases general
and what not və ilaxır phrases general
and what not və sairə phrases general
It's not necessary İstəməz phrases general
Waste not want not Qəpiyi güdməyən manata möhtac qalar phrases proverb
and what not daha nələr phrases general
It's not needed İstəməz phrases general
not yet hələ phrases general
not allowed olmaz phrases general
not once heç vaxt phrases general
Waste not want not Qəpiyi güdməyən manata möhtac olar phrases proverb
not long since bu günlərdə phrases general
not a bit zərrə qədər də olsa phrases general
not for the world heç bir vəchlər phrases general
not to care a twopence laqeyd yanaşmaq phrases general
Why not? Nə üçün yox? phrases general
not for the world əsla phrases general
not yet indiyə kimi phrases general
not for the world qətiyyən phrases general
not long since bu yaxınlarda phrases general
not give a fuck sikinə almamaq phrases rude word