• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of not to move hand or foot (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ayağın altı foot noun general
ayaq foot noun general
pəncə foot noun general
ayaq tormozu foot-brake noun general
addım foot-pace noun general
ayaqçı foot-page noun general
kuryer foot-page noun general
xidmətçi foot-page noun general
xidmətçi oğlan foot-page noun general
ayaq yumaq üçün ləyən foot-pan noun general
piyada foot-passenger noun general
piyada gedən foot-passenger noun general
qaçış üzrə yarış foot-race noun general
piyada qoşun foot-troops noun general
piyadalar üçün yol foot-walk noun general
səki foot-walk noun general
ayaq üçün qrelka foot-warmer noun general
dörd nəfərdən ibarət ekipaj four-in-hand noun general
əl hand noun general
korlar üçün əlifba hand-language noun general
məhəccər hand-rail noun general
sürahi hand-rail noun general
tutacaq hand-rail noun general
hərəkət move noun general
nağd amount on hand noun general
kalliqrafik xətt calligraphic hand noun general
ağıllı gediş clever move noun general
fitvaçı fire hand noun general
ətək foot noun general
ayaqqabı foot gear noun general
piyada foot passenger noun general
dabaq foot-and-mouth disease noun general
aşırmalı körpü foot-bridge noun general
piyadalar körpüsü foot-bridge noun general
körpücük foot-bridge noun general
bandaj hand noun general
əl ilə əyirmə hand-spinning noun general
əllə ipəyirmə hand-spinning noun general
əlbəyaxa hand-to-hand fighting noun general
əlbəyaxa vuruşma hand-to-hand fighting noun general
ayaqyeri hollow for foot noun general
kiçik əqrəb hour-hand noun general
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth noun general
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth noun general
böyük əqrəb minute-hand noun general
gediş atla move of the knight noun general
veksel note of hand noun general
bukinist second-hand bookseller noun general
işlənmiş maşın second-hand car noun general
alverçi second-hand dealer noun general
alış-verişçi second-hand dealer noun general
dəllalbazar second-hand market noun general
dəllalbazarı second-hand market noun general
hoqqabazlıq sleight of hand noun general
əl ustalığı sleight of hand noun general
qımıltı slight move noun general
qab dibi yalayan foot-licker noun spoken language
yaltaq foot-licker noun spoken language
yonca hare's-foot noun botanical
addım foot noun general
qədəm foot noun general
yeriş foot noun general
ayaq hand noun general
pəncə hand noun general
gediş move noun general
mövqe hand noun general
tərəf hand noun general
vəziyyət hand noun general
yer hand noun general
köçmə move noun general
mənzil dəyişmə move noun general
cəsarətli əl hand noun general
güclü əl hand noun general
möhkəm əl hand noun general
nəzarət hand noun general
səlahiyyət hand noun general
yerdəyişmə move noun computer
binagüzarlıq hand noun general
sahiblik hand noun general
sərəncam hand noun general
söz vermə hand noun general
razılıq hand noun general
vəd hand noun general
nikaha razılıq hand noun general
fəhlə hand noun general
işçi hand noun general
dənizçi hand noun general
ekipaj hand noun general
gəmi heyəti hand noun general
hər bir işi bacaran adam hand noun general
əlindən hər bir iş gələn adam hand noun general
mahir adam hand noun general
xətt hand noun general
mənbə hand noun general
əqrəb hand noun general
göstərici hand noun general
işarə hand noun general
semaforun cinah seksiyası hand noun general
bağlama hand noun general
dəstə hand noun general
bud hand noun general
cilov hand noun general
yüyən hand noun general
toxuyub uzatmaq foot verb general
uzatmaq foot verb general
ötürmək hand verb general
təqdim etmək hand verb general
vermək hand verb general
nəslə vermək hand down verb general
nəvə-nəticəyə vermək hand down verb general
vermək hand in verb general
təqdim etmək hand in verb general
göndərmək hand on verb general
ötürmək hand on verb general
vermək hand on verb general
paylamaq hand out verb general
ötürmək hand over verb general
çatdırmaq hand over verb general
tərpənmək move verb general
tərpətmək move verb general
əl-qolu bağlı olmaq be bound hand and foot verb general
ayaqlanmaq be trodden under foot verb general
əl bulamaq bear a hand verb general
hərəkətə başlamaq begin to move verb general
qurdalatmaq cause smb. to move verb general
çənginə keçmək fall into smb.'s hand verb general
bir şey o saat eləməyə başlamaq get a move on verb general
ipini qırmaq get out of hand verb general
kömək əlini uzatmaq give a hand verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
əl vurmaq hand verb general
əldən-ələ ötürmək hand verb general
vermək hand out verb general
pul xərcləmək hand out verb general
estafeti vermək hand the baton verb general
əl vermək hold out one's hand verb general
kömək əli uzatmaq lend a hand verb general
başına buraxmaq let get out of hand verb general
qudurtmaq let get out of hand verb general
yaxında yaşamaq live near at hand verb general
dəbərmək move verb general
köçürmək move verb general
tərpəşmək move verb general
qımıldanmaq move verb general
faylın yerini dəyişmək move a file verb general
köçmək move about verb general
dəbərişmək move all together verb general
qurdalaşmaq move all together verb general
qımıldaşmaq move all together verb general
aralaşmaq move aside verb general
geriyə çəkmək move away verb general
kənarlaşmaq move away verb general
uzaqlaşdırmaq move away verb general
uzaqlaşmaq move away verb general
aralanmaq move away verb general
dal-dalı çəkilmək move backwards verb general
geri-geri getmək move backwards verb general
yanaşdırılmaq move be moved up verb general
irəliləmək move forward verb general
irəliləmək move further verb general
evə köçmək move in verb general
tərpənişmək move in a crowd verb general
yeni mənzilə daşınmaq move in a new flat verb general
uzaqlaşmaq move off verb general
uzaqlaşdırmaq move off verb general
irəlilətdirmək move on verb general
irəliləmək move on verb general
əlini dəbərtmək move one's hand verb general
evdən köçmək move out verb general
qabağa çəkmək move out verb general
burcuxmaq move restlessly verb general
asta hərəkət etmək move sluggishly verb general
kövrəltmək move smb. into tears verb general
ağnatmaq move smth. down verb general
yaşartmaq move tears verb general
yanaşdırmaq move up verb general
əl vermək offer one's hand verb general
əlinə qandal vurmaq put handcuffs on smb.'s hand verb general
əl qaldırmaq raise one's hand verb general
qıcanmaq raise one's hand against verb general
ayaqdan tutmaq seize smb.'s foot verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
sıxmaq shake smb.'s hand verb general
ayağı sürüşmək slip one's foot verb general
əl atmaq stretch out one's hand verb general
noxtalamaq take in hand verb general
əl-ayağını yığışdırmaq take smb. in hand verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
basıb-əzmək trample under foot verb general
ayaq altına salmaq tread under foot verb general
ayaqlamaq tread under foot verb general
əl-ələ gəzmək walk hand in hand verb general
əlini yelləmək wave one's hand verb general
pis xətti olmaq write a bad hand verb general
oynamaq foot verb general
rəqs etmək foot verb general
kömək etmək hand verb general
nəticə çıxartmaq foot verb general
yekun vurmaq foot verb general
yekunlaşdırmaq foot verb general
dərin təsir buraxmaq move verb general
həyəcanlandırmaq move verb general
riqqət oyatmaq move verb general
təklif etmək move verb general
ödəmək foot verb spoken language
daşımaq move verb computer
ayaqla getmək foot verb general
piyada getmək foot verb general
yerini dəyişmək move verb computer
birinci əldən first-hand adjective general
siftə first-hand adjective general
əllə edilmiş free-hand adjective general
hazır hand-me-down adjective general
əllə ayrılmış hand-picked adjective general
əllə seçilmiş hand-picked adjective general
əlbəyaxa hand-to-hand adjective general
bilici old hand adjective general
dünya görmüş old hand adjective general
dünya yola salmış old hand adjective general
təcrübəli old hand adjective general
əlaltı at hand adjective general
ayaq foot adjective general
ayaqlı having foot adjective general
dabaqlı ill with the foot-and-mouth disease adjective general
sol left-hand adjective general
əldəki on hand adjective general
mövcud on hand adjective general
nağd on hand adjective general
əl altından olan ready at hand adjective general
işlənmiş second-hand adjective general
yüyrək swift-foot adjective general
ucuz hand-me-down adjective general
əllə çeşidlənmiş hand-picked adjective general
geyilmiş hand-me-down adjective general
nimdaş hand-me-down adjective general
əllə dərilmiş hand-picked adjective general
əllə yığılmış hand-picked adjective general
getdikcə as you move on adverb general
burnunun ucunda at hand adverb general
əl ilə by hand adverb general
əldən ələ from hand to hand adverb general
başdan-ayağa from head to foot adverb general
təpədən dırnağa qədər from head to foot adverb general
başdan-ayağa kimi from head to foot adverb general
əl-ələ hand in hand adverb general
yaxında near at hand adverb general
yaxınlıqdan near at hand adverb general
piyada on foot adverb general
əldə olan on hand adverb general
o biri tərəfdən on the other hand adverb general
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand conjunction general
bir yandan ... digər yandan on the one hand ... on the other hand conjunction general
digər tərəfdən on the other hand conjunction general
aşağıda at the foot of preposition general
Az olsun, üz olsun A bird in the hand is worth two in the bush phrases general
Soğan olsun, nağd olsun A bird in the hand is worth two in the bush phrases general
hər halda at any hand phrases general
nə təhər olsa at any hand phrases general
əlinin lap altında at hand phrases general
lap yaxında at hand phrases general
Soğan olsun, nağd olsun Bird in the hand is worth two in the bush phrases general
kaman tutan əl bow hand phrases general
sol əl bow hand phrases general
kuryerlə by hand phrases general
qasidlə by hand phrases general
cütdırnaq cloven foot phrases general
kiçik qırış crow's foot phrases general
bürüş crow's foot phrases general
cizgi crow's foot phrases general
kənd təsərrüfatı fəhləsi farm hand phrases general
ilkin mənbədən məlumat first-hand knowledge phrases general
əlin içi flat of a hand phrases general
ovuc flat of a hand phrases general
ovucun içi flat of a hand phrases general
qvardiya yürüşü Foot Guards phrases general
nəticəsi üçün məsuliyyət daşımaq foot the bill phrases general
ayaqla getmək foot the road phrases general
oynamaq foot the road phrases general
piyada getmək foot the road phrases general
rəqs etmək foot the road phrases general
təcrübəsiz fresh hand phrases general
təzə şagird fresh hand phrases general
qələbə əldə etmək gain the upper hand phrases general
qələbə qazanmaq gain the upper hand phrases general
üstünlük əldə etmək get better hand phrases general
üstünlük qazanmaq get better hand phrases general
pis təəssürat yaratmaq get off on the wrong foot phrases general
qalib gəlmək get the upper hand phrases general
üstün gəlmək get the upper hand phrases general
üstün olmaq get the upper hand phrases general
əl vermək give a hand phrases general
kömək əlini uzatmaq give a hand phrases general
əl tutmaq give hand phrases general
əl uzatmaq give hand phrases general
kömək etmək give hand phrases general
yardım etmək give hand phrases general
evlənmək give one's hand phrases general
ərə getmək give one's hand phrases general
bir kəsin əlini sıxmaq give smb.'s hand a shake phrases general
bir kəsin əlini silkələmək give smb.'s hand a shake phrases general