• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of o (133 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
o he pronoun general
o she pronoun general
o it pronoun general
o that pronoun general
o that demonstrative pronoun general
o she personal pronoun general
o it personal pronoun general
o he personal pronoun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
bir minikdən o birisinə keçmə change noun general
o yana bu yana dönmək wamble verb general
o yana bu yana çevrilmək wamble verb general
bir minikdən o birisinə keçmək change verb general
o birisi next adjective general
o biri next adjective general
o zamankı then adjective general
o ya da o biri either adjective general
o vaxtkı then adjective general
həm o həm də o biri either adjective general
o tərəfə aside adverb general
o saat instantly adverb general
bir də o qədər as much again adverb general
o vaxtdan since then adverb general
o biri gün next day adverb general
o çağdan bəri since then adverb general
o vaxtdan since adverb general
o zaman then adverb general
o qədər that adverb general
o vaxt then adverb general
o dərəcədə that adverb general
o dəqiqə instantly adverb general
o tərəfdə thither adverb general
o zamandan since adverb general
o saat immediately adverb general
o yana away adverb general
o tayında astern adverb nautical
o yana aside adverb general
o halda then adverb general
o saat directly adverb general
o ki var as much as conjunction general
o ki var as many as conjunction general
o cümlədən including conjunction general
bir o qədər as much as conjunction general
o tərəfdə past preposition general
o yanda past preposition general
o zamandan bəri since then phrases general
o vaxtdan bəri since then phrases general
o zamana qədər till then phrases general
o vaxtadək till then phrases general
o tərəfə bu tərəfə hither and thither phrases general
o cümlədən in special phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
overleaf o biri tərəfi noun general
wallow bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə noun general
turnover o biri səhifəyə keçən qəzət məqaləsi noun general
pole bir şeyin o birisinə tam əks olması noun general
overpass o biri taya keçmək verb general
overpass o biri tərəfə keçmək verb general
tosticate o tərəfə bu tərəfə atmaq verb dialect
wallow bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək verb general
hop bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq verb general
following o birisi adjective general
overseas okeanın o tayındakı adjective general
oversea dənizin o tayındakı adjective general
overseas dənizin o tərəfində olan adjective general
following o biri adjective general
transoceanic okeanın o tayındakı adjective general
overseas dənizin o tayındakı adjective general
transoceanic okeanın o tayında olan adjective general
oversea okeanın o tayındakı adjective general
oversea dənizin o tərəfində olan adjective general
second o biri adjective general
ulterior o biri tərəfdə olan adjective general
ulterior o biri tərəfdə yerləşən adjective general
thitherto o vaxta qədər adverb spoken language
thenceforward o vaxtdan bəri adverb general
thenceforth o vaxtdan bəri adverb general
overseas okeanın o tayına adverb general
thitherto o vaxta kimi adverb spoken language
offhand o dəqiqə adverb general
insomuch o dərəcədə adverb general
beyond o yana adverb general
beyond o yanında adverb general
thitherto o vaxtacan adverb spoken language
overseas dənizin o tayına adverb general
oversea okeanın o tayına adverb general
insomuch o qədər adverb general
oversea dənizin o tayına adverb general
insofar o qədər ki adverb general
thenceforward o vaxtdan adverb general
henceforward o vaxtdan bəri adverb general
thenceforth o vaxtdan adverb general
across o tayda adverb general
apropos o ki qaldı adverb general
across o taya adverb general
forthright o saat adverb general
outright o saat adverb general
those o pronoun general
other o birisi pronoun general
so o səbəbə conjunction general
beyond o tərəfində preposition general
both həm bu həm də o preposition general
beyond o yana preposition general
o' abbreviation grammatical
who kim ki... o da conjective pronoun general
will-o'-the-wisp bataqlıq alovu noun general
cat-o'-nine-tails qamçı noun general
cat-o'-nine-tails şallaq noun general
will-o'-the-wisp ələkeçməz şey noun figurative meaning
will-o'-the-wisp tutulmaz şey noun figurative meaning
will-o'-the-wisp aldadıcı şey noun figurative meaning
get one's remove o biri sinifə keçmək verb general
get a move on bir şey o saat eləməyə başlamaq verb general
on the other hand o biri tərəfdən adverb general
on the occasion o xüsusda adverb general
from there o yandan adverb general
from the other side o başdan adverb general
as for o ki qaldı conjunction general
he chanced to be there o təsadüfən orada idi phrases general
he has shot his last bolt o son gücünü topladı phrases general
the sooner the better nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır phrases general
A good health is above wealth Neylərəm o qızıl teşti ki, içində qan qusacağam phrases proverb
he knows which side his bread is buttered o fərasətli, arif oğlandır çörəyi qulağına yemir phrases general
straight off o saat phrases general
not to turn a hair özünü o yerə qoymamaq phrases general
like hot cakes o saat phrases general
but for him o olmasa phrases general
other world o biri dünya phrases general
on the other hand o biri tərəfdən phrases general
the next world o dünya phrases general
back and forth həm o yana, həm bu yana phrases general
on the one hand o biri tərəfdən phrases general
like a shot o saat phrases general
He hasn't a word throw at a dog O, danışmaq belə istəmir phrases general