• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of of great range (158 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
cərgə range noun general
qatar range noun general
səf range noun general
silsilə range noun general
sıra range noun general
nəvə-nəticə grandchild and great-grandchild noun general
ülkər Great Bear noun general
Böyük ayı bürcü Great Bear noun general
təntənəli gün great day noun general
qiyamət great disaster noun general
köklü fərq great disparity noun general
başıalovluyluq great emotion noun general
soltanlıq great happiness noun general
çoxluq great number noun general
nəticə great-granddaughter noun general
ulu baba great-grandfather noun general
nəticə great-grandson noun general
kötücə great-great-grandchild noun general
kötükcə great-great-grandchild noun general
ulu babanın babası great-great-grandfather noun general
ulu nənənin anası great-great-grandmother noun general
mətbəx sobası kitchen range noun general
uzaqmənzilli raket long-range missile noun general
fövqəlbəşər man of great ability noun general
böyük istedad sahibi man of great talent noun general
orta mənzilli raket medium-range missile noun general
dərəcə range noun general
diapozon range noun general
dünyagörüşü range of vision noun general
məsafəölçən range-finder noun general
uzaqlıqölçən range-finger noun general
məsafəölçən range-taker noun general
raketodrom rocket range noun general
tir shooting-range noun general
nişangah shooting-range noun general
dairə range noun general
ərazi range noun general
sahə range noun general
məsafə range noun general
uzaqlıq range noun general
assortiment range noun general
çeşid range noun general
poliqon range noun military
düzmək range verb general
sıraya düzmək range verb general
üzü bərk olmaq be a great stayer verb general
doğulub-törənmək be born in great number verb general
dağlamaq cause smb. a great grief verb general
sındırmaq dance with great pleasure verb general
haram etmək give great trouble verb general
vüsət vermək give range verb general
iştahalanmaq have a great desire to eat verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment verb general
mat-mat baxmaq look with great astonishment verb general
qiyamət qoparmaq make a great fuss verb general
cəhd etmək make great effort verb general
yaxından diqqət vermək pay great attention verb general
ölmək suffer great grief verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
həvəslənmək take a great interest verb general
uymaq take a great interest in verb general
sevib-əzizləmək take great care verb general
yaxından maraqlanmaq take great interest verb general
uzanıb getmək range verb general
uzatmaq range verb general
müvazi olaraq getmək range verb general
paralel olaraq getmək range verb general
bir cərgədə durmaq range verb general
bir cərgədə olmaq range verb general
eyni səviyyədə olmaq range verb general
dəyişmək range verb general
tərəddüd etmək range verb general
azman great adjective general
böyük great adjective general
çox iri great adjective general
əzəmətli great adjective general
nəhəng great adjective general
zorba great adjective general
əkə great adjective general
dahiyanə great adjective general
ulu great adjective general
hədsiz great number adjective general
böyükdövlətçilik great-power adjective general
nəvəli-nəticəli having grandchild and great-grandchild adjective general
zil high-range adjective general
uzaqvuran long-range adjective general
dözümlü of great endurance adjective general
davamlı of great endurance adjective general
canıbərk of great vitality adjective general
ölçüsüz too great adjective general
çox böyük great adjective general
dərin great adjective general
gur great adjective general
güclü great adjective general
şiddətli great adjective general
ətək-ətək a great deal adverb general
külli a great deal of adverb general
çoxlu miqdarda a great deal of adverb general
neçə-neçə a great deal of adverb general
birdünya a great many adverb general
neçə-neçə a great many adverb general
çoxlu a great number adverb general
külli a great number of adverb general
səxavətlə in great amount adverb general
min bəla ilə with great difficulty adverb general
ölüm-zülüm with great difficulty adverb general
odlu-alovlu with great passion adverb general
can-başla with great pleasure adverb general
canla-başla with great pleasure adverb general
matdım-matdım with great surprise adverb general
imkan düşən kimi within the range of possibility adverb general
yaxın məsafədə at close range phrases general
yaxında at close range phrases general
həyat bahasına at great cost of life phrases general
uzaq məsafədə at long range phrases general
uzaqda at long range phrases general
yüksək tərifə layiq olmaq be worthy of great praise phrases general
böyük xərci öz üzərinə götürmək go to great expense phrases general
milçəkdən fil düzəltmə great cry and little wool phrases general
böyük məbləğdə great deal phrases general
külli miqdarda great deal phrases general
hörmətli zat great gun phrases general
iddialı adam great gun phrases general
yüz iyirmi great hundred phrases general
böyük məbləğdə great many phrases general
külli miqdarda great many phrases general
böyük məbləğdə great number phrases general
külli miqdarda great number phrases general
Böyük İpək Yolu Great Silk Route phrases general
baş barmaq great toe phrases general
böyük imkanlara malik olmaq have great possibilities phrases general
uzunməqsədli siyasət long-range policy phrases general
çox varlı adam man of great possessions phrases general
dövlətli adam man of great possessions phrases general
varlı-hallı adam man of great possessions phrases general
vacib olmayan no great shakes phrases general
elm sahəsi range of a scinece phrases general
dağ silsiləsi range of mountains phrases general
tir rifle range phrases general
çox ləzzət almaq take great pleasure phrases general
Böyük Hürriyyət Partiyası the Great Charter phrases general
böyük dövlətlər the Great Powers phrases general
Birinci Dünya müharibəsi the Great War phrases general
qəti addım atmaq throw the great cast phrases general
böyük ölçüdə to a great extent phrases general
əhəmiyyətli dərəcədə to a great extent phrases general
böyük məmnuniyyətlə with great pleasure phrases general
imkan daxilində within the range of possibility phrases general
yoğun bağırsaq great gut phrases anatomical
Dama-dama göl olar Little streams make great river phrases proverb
məhşər günü great inquest phrases religion
qiyamət günü great inquest phrases religion
böyük örüş cattle range phrases agricultural
geniş örüş cattle range phrases agricultural
otlaq cattle range phrases agricultural
həyatla ölüm arasındakı hədd the Great Divide phrases poetical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
of great range diapozonlu adjective general