• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of olan (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
olan existing noun general
olan being noun general
olan present adjective general
olan likely adjective general
uşaqlıq xaricində olan extrauterine noun medical
zamin olan bondsman noun general
lazım olan şey requisite noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
öhdədə olan dependant noun general
özündən razı olan prig noun general
piknikdə olan picnicker noun general
içində olan şey content noun general
estradası olan kafe cabaret noun general
zamin olan sponsor noun general
əli olan accessary noun general
müasir olan modernity noun general
uzunluğu olan spread noun general
zamin olan bail noun law
ehtiyatda olan oyunçu reserve noun sport
titulu olan şəxs nobleman noun general
az sayda olan minority noun general
himayə altında olan tutelage noun general
az ölçüdə olan minority noun general
yumurta olan yuva clutch noun general
zamin olan engager noun general
yaxında olan tap noun general
adətə aid olan ceremonial adjective general
dırmaşmaq mümkün olan climbable adjective general
kəbin əleyhinə olan celibatarian adjective general
uyğun olan conformable adjective general
uyğun olan congruous adjective general
kontekstlə əlaqədar olan contextual adjective general
klana aid olan clannish adjective general
irada layiq olan chargeable adjective general
mədəniyyətə aid olan civilizational adjective general
tərkibində kömür olan coaly adjective general
rəhbərə məxsus olan chiefly adjective general
iste'fada olan retired adjective general
tabe olan dependant adjective general
özündən bədgüman olan snooty adjective general
hesabat verməli olan accountable adjective general
sözə aid olan verbal adjective general
çəkisi az olan underweight adjective general
qüvvədə olan valid adjective general
qabaqca olan prior adjective general
sıxılma qabiliyyəti olan contractive adjective general
münasib olan becoming adjective general
müvafiq olan befitting adjective general
müharibə vəziyyətində olan belligerent adjective general
muxtariyyəti olan autonomous adjective general
uyğun olan appropriate adjective general
basklara aid olan basque adjective general
sayıqlama vəziyyətində olan delirious adjective general
məhkəmədə baxılmalı olan indictable adjective law
bənzəyişi olan like adjective general
hərəkətə səbəb olan locomotive adjective general
aid olan immanent adjective general
hər saat olan hourly adjective general
sınığı olan fractured adjective general
qabaqcadan olan preliminary adjective general
vərəm xəstəliyi olan hectic adjective general
metallurgiyaya aid olan metallurgical adjective general
əvvəlcədən olan prefatory adjective general
mümkün olan obtainable adjective general
istismar prosesində olan onstream adjective general
çəkisi olan ponderable adjective general
dəbdə olan nifty adjective spoken language
yalnız miflərdə olan mythic adjective general
formaya aid olan morphic adjective general
ölçüsündə olan measured adjective general
ehtiyac içində olan necessitude adjective general
məsələyə dəxli olan relevant adjective general
rütbəcə yuxarı olan ranking adjective general
aza qane olan unambitious adjective general
rüşeym halında olan embryo adjective general
inkişaf etməkdə olan emergent adjective general
şəxsi ləyaqəti olan dignified adjective general
ehtiyac içində olan deprived adjective general
müvafiq olan concordant adjective general
münasib olan correspondent adjective general
tərkibində mis olan cupreous adjective general
etiraza səbəb olan exceptionable adjective general
ifraza səbəb olan excretive adjective general
dəbdə olan fashionable adjective general
nöqsanları olan faulty adjective general
səciyyəyə malik olan featured adjective general
bir ölçüdə olan equable adjective general
istefada olan ex-service adjective general
bağışlanması mümkün olan excusable adjective general
şübhəyə səbəb olan equivocal adjective general
zidd olan contradictious adjective general
eyni zamanda olan synchronous adjective general
mandatı olan mandatory adjective general
müvafiq olan congruous adjective general
mandat altında olan mandated adjective general
qarşılıqlı əlaqədə olan interrelated adjective general
marağa səbəb olan interesting adjective general
münasibəti olan correlative adjective general
döyüşə hazır olan militant adjective general
şahlara layiq olan monarchal adjective general
can üstündə olan moribund adjective general
vacib olan needful adjective general
mənası olan meaningful adjective general
dənizə aid olan marine adjective general
mərmərdən olan marbled adjective general
tərkibində fosfor olan phosphorous adjective chemistry
əhəmiyyəti az olan inessential adjective general
qüsurları olan faulty adjective general
yüngül qızdırması olan febriculose adjective medical
ataya xas olan fatherly adjective general
məst olan elate adjective general
ümid olan expectant adjective general
başgicəllənməyə mübtəla olan giddy adjective general
doktrinaya məxsus olan doctrinal adjective general
Kiprə aid olan cypriot adjective general
özündən razı olan coxcombical adjective general
ikiçarpayısı olan double-bedded adjective general
yaşayışa aid olan household adjective general
evə aid olan household adjective general
hər gün olan everyday adjective general
tərkibinə daxil olan component adjective general
qaytarılması mümkün olan returnable adjective general
aşağı silkdən olan baseborn adjective general
uyğun olan respective adjective general
lazım olan requisite adjective general
özündən razı olan complacent adjective general
düzəldilməsi mümkün olan repairable adjective general
hərəkətdə olan astir adjective general
tərkibində narkoz olan soporific adjective general
tez aşiq olan amorous adjective general
vaxtında olan seasonable adjective general
tez mütəəssir olan sensitive adjective general
müharibədə olan belligerent adjective general
peşman olan regretful adjective general
dəxli olan concerned adjective general
üzbəüz olan opposite adjective general
tabelikdə olan tributary adjective general
sıx əlaqədə olan coarctate adjective general
daşınması mümkün olan cartable adjective general
peşman olan penitent adjective general
mümkün olan attainable adjective general
vaxtında olan timely adjective general
qətldə günahı olan bloodguilty adjective general
smeta üzrə olan estimated adjective general
müalicəsi çətin olan onstinate adjective general
monastıra aid olan monachal adjective general
azqiymətli olan measly adjective jargon
qohumluq əlaqəsi olan connected adjective general
tiyəsi olan edged adjective general
keçilməsi mümkün olan negotiable adjective general
həsrətində olan avid adjective general
göz qabağında olan available adjective general
çəpinə xətləri olan diagonal adjective general
qohumluq əlaqəsi olan related adjective general
ödəmə qabiliyyəti olan solvent adjective general
hazırda olan available adjective general
hakim olan prevalent adjective general
dəstəyə aid olan ordinal adjective general
qaydada olan straight adjective general
mövcud olan alive adjective general
piy qatı olan streaky adjective general
mümkün olan virtual adjective general
mərkəz vəziyyətdə olan umbilical adjective general
ləkəsi olan weather-stained adjective general
kralın himayəsində olan royal adjective general
... həsrətində olan zealous adjective general
sinfə aid olan ordinal adjective biological
orqanizmə aid olan organic adjective general
xas olan resident in adjective general
fəaliyyətsiz olan inactive adjective general
həyat qabiliyyəti olan healthy adjective general
həvəslə razı olan game adjective general
yeli olan rheumatic adjective general
əskik olan deficient adjective general
özündən razı olan jaunty adjective general
mövcud olan ruling adjective general
fəaliyyətdə olan onstream adjective general
yalnız adı olan titular adjective general
təmtəraq hərisi olan luxurious adjective general
lazım olan competent adjective general
sonra olan farther adjective general
havada olan airborne adjective general
arzusunda olan anxious adjective general
quruda olan onshore adjective general
narahat olan nervous adjective general
bol olan flush adjective general
məhv olan dying adjective general
gələcək olan outstanding adjective figurative meaning
əks mövqedə olan opponent adjective general
arxa tərəfdə olan reverse adjective military
son həddə olan outside adjective general
vərəm xəstəliyi olan chesty adjective general
vergi qoyulmalı olan chargeable adjective general
dürrlə bol olan pearly adjective general
mövcud olan existing adjective computer
çox olan full adjective general
əldə olan on hand adverb general
təsadüfdən- təsadüfə olan sporadic adverb general
arasında olan midst conjunction general
qızılı olan gold field phrases general