• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of onanizm etmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch 2 1
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate 2 1
hədd müəyyən etmək delimitation 2 1
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste 2 1
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel 2 1
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel 2 1
onanizm masturbation 2 1
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat 2 1
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint 2 1
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter 2 1
pasterizə etmək pasteurize 2 1
boşboğazlıq etmək perorate 2 1
naqqallıq etmək perorate 2 1
irəlicədən müəyyən etmək predetermine 2 1
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine 2 1
təmir etmək recondition 2 1
həll etmək üçün göndərmə relegation 2 1
serenada ifa etmək serenade 2 1
öz fikrini bəyan etmək showdown 2 1
solo ifa etmək üçün əsər solo 2 1
müəyyən etmək specification 2 1
sükanı idarə etmək steering 2 1
əlavə etmək supplement 2 1
istifadə etmək utilisation 2 1
islah etmək amend the text 2 1
cığallıq etmək bax: cığallamaq 2 1
qərar qəbul etmək decision; qərarsız 2 1
güzəşt etmək excuse 2 1
sərf etmək expend 2 1
qəşəng hərəkət etmək grace 2 1
qəşəng hərəkət etmək gracefulness 2 1
qəsd etmək ill will 2 1
onanizm onanism 2 1
təchiz etmək outfit 2 1
parazitlik etmək parasitology 2 1
güzəşt etmək pardon 2 1
patrul patrol; patrulluq etmək 2 1
yiyəlik etmək play the master 2 1
reaksiya reaction; reaksiya etmək 2 1
qəşəng hərəkət etmək refinement 2 1
sərf etmək spend 2 1
sifraq etmək vomit 2 1
bir kəsə xəyanət etmək false 2 5
ifraz etmək secrete 2 10
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope 2 33
izolə etmək üçün material insulation 2 38
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest 2 64
onanizm wank 2 103
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier 2 1
istifadə etmək embrace 2 1
həbs etmək üçün order fiddle 2 1
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary 2 1
məğlub etmək overthrow 2 1
məhv etmək overthrow 2 1
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl 2 1
əmlakdan mərhum etmək eviction 2 7
alicənablıqla hərəkət etmək game 2 13
təltif etmək decorate 2 1
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture 2 1
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation 2 1
icad etmək manufacture 2 1
çıxış etmək hüququ floor 2 1
iştirak etmək üçün ərizə entry 2 1
tərk etmək abandon 3 1
pərt etmək abash 3 1
ixtisar etmək abbreviate 3 1
imtina etmək abdicate 3 1
imtina etmək abdicate 3 1
imtina etmək abdicate from 3 1
nifrət etmək abhor 3 1
ləğv etmək abolish 3 1
nifrət etmək abominate 3 1
ixtisar etmək abridge 3 1
ləğv etmək abrogate 3 1
təhqir etmək abuse 3 1
yanaşı etmək abut 3 1
həmhüdud etmək abut 3 1
vurğulu etmək accentuate 3 1
etiraf etmək accept 3 1
qəbul etmək accept 3 1
müşayiət etmək accompany 3 1
icra etmək accomplish 3 1
izah etmək account 3 1
vəkil etmək accredit 3 1
müqəssir hesab etmək accuse 3 1
ittiham etmək accuse of 3 1
müqəssir hesab etmək accuse of 3 1
əldə etmək achieve 3 1
etiraf etmək acknowledge 3 1
tanış etmək acquaint 3 1
əldə etmək acquire 3 1
azad etmək acquit of 3 1
hərəkət etmək act 3 1
əlavə etmək add 3 1
xarab etmək addle 3 1
mühakimə etmək adjudicate 3 1
həll etmək adjust 3 1
idarə etmək administer 3 1
ehtimal etmək admit 3 1
fərz etmək admit 3 1
mümkün hesab etmək admit 3 1
qəbul etmək admit 3 1
pərəstiş etmək adore 3 1
yaltaqlıq etmək adulate 3 1
zina etmək adulterize 3 1
müdafiə etmək advocate 3 1
təsir etmək affect 3 1
təsdiq etmək affirm 3 1
imkan əldə etmək afford 3 1
təhqir etmək affront 3 1
ovqatını təlx etmək aggrieve 3 1
narahat etmək agitate 3 1
kömək etmək aid 3 1
yardım etmək aid 3 1
xəbərdarlıq etmək alarm 3 1
təsdiq etmək allege 3 1
irəlicədən təyin etmək allot 3 1
qabaqcadan təyin etmək allot 3 1
irəlicədən təyin etmək allott 3 1
qabaqcadan təyin etmək allott 3 1
isnad etmək allude 3 1
istinad etmək allude 3 1
müraciət etmək allude 3 1
qeyd etmək allude 3 1
mübahisə etmək altercate 3 1
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate 3 1
heyran etmək amaze 3 1
pusqudan hücum etmək ambush 3 1
azad etmək amove 3 1
kənar etmək amove 3 1
məşğul etmək amuse 3 1
analogiyadan istifadə etmək analogize 3 1
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize 3 1
analiz etmək analyse 3 1
ayırd etmək analyse 3 1
təhlil etmək analyse 3 1
bucaq altında hərəkət etmək angle 3 1
ilhaq etmək annex 3 1
qəsb etmək annex 3 1
zəbt etmək annex 3 1
ləğv etmək annihilate 3 1
tamamilə məhv etmək annihilate 3 1
yox etmək annihilate 3 1
bəyan etmək announce 3 1
elan etmək announce 3 1
bezar etmək annoy 3 1
ovqatını təlx etmək annoy 3 1
pərt etmək annoy 3 1
ləğv etmək annul 3 1
məhv etmək annul 3 1
antologiya tərtib etmək anthologize 3 1
etinasız etmək apathize 3 1
meymunluq etmək ape 3 1
təqlid etmək ape 3 1
xəyanət etmək apostatize 3 1
müraciət etmək appeal 3 1
xahiş etmək appeal 3 1
sakit etmək appease 3 1
əlavə etmək append 3 1
applikasiya etmək applique 3 1
müraciət etmək apply 3 1
xahiş etmək apply 3 1
təyin etmək appoint 3 1
müəyyən etmək appoint 3 1
təsnif etmək apportion 3 1
dəyərini müəyyən etmək appraise 3 1
həbs etmək apprehend 3 1
xəbərdar etmək apprise 3 1
doğru hesab etmək approve 3 1
təsdiq etmək approve 3 1
təsvib etmək approve 3 1
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate 3 1
bəhs etmək argue 3 1
mübahisə etmək argue 3 1
məhkəməyə cəlb etmək arraign 3 1
ittiham etmək arraign 3 1
həbs etmək arrest 3 1
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate 3 1
israrla tələb etmək arrogate 3 1
təkəbbürlə tələb etmək arrogate 3 1
aydın tələffüz etmək articulate 3 1
dəqiq tələffüz etmək articulate 3 1
aşkar etmək ascertain 3 1
müəyyən etmək ascertain 3 1
sübut etmək ascertain 3 1
təyin etmək ascertain 3 1
yəqin etmək ascertain 3 1
ayırd etmək ascertain 3 1
aid etmək ascribe 3 1
istinad etmək ascribe 3 1
bədnam etmək asperse 3 1
biabır etmək asperse 3 1
rüsvay etmək asperse 3 1
nəfəsli tələffüz etmək aspirate 3 1
cəhd etmək aspire 3 1
eşşək kimi hərəkət etmək ass 3 1
eşşəklik etmək ass 3 1
hücum etmək assail 3 1
qəflətən həmlə etmək assault 3 1
qəflətən hücum etmək assault 3 1
müdafiə etmək assert 3 1
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate 3 1
təyin etmək assign 3 1
həzm etmək assimilate 3 1
kömək etmək assist 3 1
yardım etmək assist 3 1
təsnif etmək assort 3 1
qəbul etmək assume 3 1
əmin etmək assure 3 1
valeh etmək astound 3 1
bənd etmək attach 3 1
həmlə etmək attack 3 1
hücum etmək attack 3 1
cəhd etmək attempt 3 1
səy etmək attempt 3 1
iştirak etmək attend 3 1
şahidlik etmək attest 3 1
təsdiq etmək attest 3 1
cəzb etmək attract 3 1
aid etmək attribute 3 1
istinad etmək attribute 3 1
izah etmək attribute 3 1
təftiş etmək audit 3 1
sübut etmək authenticate 3 1
təsdiq etmək authenticate 3 1
kömək etmək avail 3 1
açıq elan etmək avow 3 1
etiraf etmək avow 3 1
bəxş etmək award 3 1
təltif etmək award 3 1
vağ-vuğ etmək babble 3 1
müdafiə etmək back 3 1
qeybət etmək backbite 3 1
imtina etmək backtrack 3 1
nişanla işarə etmək badge 3 1
qadağan etmək ban 3 1
yasaq etmək ban 3 1
sürgün etmək banish 3 1
bankrot etmək bankrupt 3 1
mehribanlıqla zarafat etmək banter 3 1
çılpaq etmək bare 3 1
mübadilə etmək barter 3 1
uşağın qeyri-qanuni doğulmasını sübut etmək bastardise 3 1
oğraşlıq etmək bawd 3 1
fəğan etmək bawl 3 1
fəryad etmək bawl 3 1
cəsarətlə əleyhinə çıxış etmək beard 3 1
gözəl etmək beautify 3 1
rahat etmək becalm 3 1
sakit etmək becalm 3 1
yaş etmək bedew 3 1
müdafiə etmək befriend 3 1
kömək etmək befriend 3 1
bihuş etmək befuddle 3 1
məst etmək befuddle 3 1
sərxoş etmək befuddle 3 1
rica etmək beg 3 1
xahiş etmək beg 3 1
rica etmək begg 3 1
xahiş etmək begg 3 1
ovqatını təlx etmək begloom 3 1
pərt etmək begloom 3 1
qibtə etmək begrudge 3 1
aldadaraq cəlb etmək beguile 3 1
rəftar etmək behave 3 1
əhatə etmək beleaguer 3 1
mühasirə etmək beleaguer 3 1
ört-basdır etmək belie 3 1
şikayət etmək bellyache 3 1
istehza etmək bemock 3 1
kənar etmək bench 3 1
kömək etmək benefit 3 1
vəsiyyət etmək bequeath 3 1
məzəmmət etmək berate 3 1
rica etmək beseech 3 1
xahiş etmək beseech 3 1
əhatə etmək beset 3 1
mühasirə etmək besiege 3 1
qul etmək beslave 3 1
çirk etmək besmirch 3 1
bihuş etmək besot 3 1
məst etmək besot 3 1
sərxoş etmək besot 3 1
bihuş etmək besott 3 1
məst etmək besott 3 1
sərxoş etmək besott 3 1
əvvəlcədən sifariş etmək bespeak 3 1
məğlub etmək best 3 1
təhrik etmək bestir 3 1
hədiyyə etmək bestow 3 1
zühur etmək betide 3 1
satqınlıq etmək betray 3 1
xəyanət etmək betray 3 1
ad etmək betroth 3 1
pərt etmək bewilder 3 1
təhrik etmək bias 3 1
sərxoşluq etmək bib 3 1
mübahisə etmək bicker 3 1
qiymət təklif etmək bid 3 1
hesab təklif etmək bid 3 1