• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of open smb.'s eyes (239 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
deşik open noun general
dəlik open noun general
quyu open noun general
yarıq open noun general
dünyagörüşünün genişliyi open-mindedness noun general
incə parça open-work noun general
zərif parça open-work noun general
merejka open-work noun general
açıq səhmdar cəmiyyət open joint stock company noun general
badamı gözlər almond-shaped eyes noun general
montaj dəlikləri open holes noun general
açıq məktub open letter noun general
açıq bazar open market noun general
buterbrod open sandwich noun general
açıq dəniz open sea noun general
açıq heca open syllable noun general
açıq yara open wound noun general
alovlu qızdırıcı open-fire heater noun general
əliaçıqlıq open-handedness noun general
açıqürəklilik open-heartedness noun general
genişqəlblilik open-heartedness noun general
genişürəklilik open-heartedness noun general
riyasızlıq open-heartedness noun general
təmizqəlblilik open-heartedness noun general
təmizürəklilik open-heartedness noun general
ürəyitəmizlilik open-heartedness noun general
safqəlblilik open-heartedness noun general
marten open-hearth furnace noun general
marten open-hearth steel noun general
bosonojka open-toe sandals noun general
ənginlik wide open space noun general
çayın deltası open noun general
çayın mənsəbi open noun general
fərasət open-mindedness noun general
istedad open-mindedness noun general
qabiliyyət open-mindedness noun general
açıq dəniz open noun general
açıq quru sahə open noun general
açıq turnir open noun general
açıq yarış open noun general
aşkarlıq open noun general
aydınlıq open noun general
açılmaq open verb general
açmaq open verb general
aralamaq open verb general
aralanmaq open verb general
aşkara çıxarmaq open up verb general
məşhurlaşdırmaq open up verb general
qolaclanmaq be measured with open arms verb general
açılmaq be open verb general
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise verb general
yalvarıb-sıtqamaq beg with tears in one's eyes verb general
gözünü qırpmaq blink one's eyes verb general
açdırmaq cause smb. to open verb general
gözünü örtmək close one's eyes verb general
gözünü qapamaq close one's eyes verb general
gözünü yummaq close one's eyes verb general
yummaq close smb.'s eyes verb general
açıq elan etmək declare open verb general
baxışını yönəltmək direct one's eyes verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
gözünü dikmək fix one's eyes on verb general
qapını açıq qoymaq leave the door open verb general
qaş-göz oynatmaq make eyes verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
qolaclamaq measure with open arms verb general
ağzını açmaq open verb general
dəlinmək open verb general
mübahisə açmaq open a debate verb general
fayl açmaq open a file verb general
atəş açmaq open a fire verb general
yeni dövr açmaq open a new era verb general
iclas açmaq open a sitting verb general
hesab açmaq open an account verb general
içəri açılmaq open inwards verb general
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide verb general
bağırsaqları təmizləmək open the bowels verb general
şlüzü açmaq open the lock verb general
suvacağı açmaq open the locks verb general
iclası açmaq open the meeting verb general
yığıncağı açmaq open the meeting verb general
hesab açmaq open the score verb general
cığır açmaq open the way verb general
geniş açmaq open wide verb general
taybatay açmaq open wide verb general
açıqürəkli olmaq open-hearted: be open-hearted verb general
ürəyi açıq olmaq open-hearted: be open-hearted verb general
qıymaq screw up one's eyes verb general
aşkarda görmək see with one's own eyes verb general
çöldə gecələmək spend the night in the open air verb general
gözlərini korlamaq spoil one's eyes verb general
baxışını yönəltmək turn one's eyes verb general
imkan yaratmaq open verb general
yol açmaq open verb general
aşkar olmaq open up verb general
açılmaq open up verb general
böyümək open verb general
genişlənmək open verb general
başlamaq open verb general
göstərmək open verb general
nümayiş etdirmək open verb general
agah etmək open verb general
maarifləndirmək open verb general
kəşf etmək open verb general
təməlini qoymaq open verb general
fikir söyləmək open verb general
yaratmaq open verb general
açıq open adjective general
gözləri tam açılmış open-eyed adjective general
əliaçıq open-handed adjective general
səxavətli open-handed adjective general
təmizqəlbli open-hearted adjective general
ürəyiaçıq open-hearted adjective general
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded adjective general
geniş açılmış wide-open adjective general
badamgöz almond-shaped: with almond-shaped eyes adjective general
yarıaçıq half-open adjective general
yarımaçıq half-open adjective general
yarıqapalı half-open adjective general
ahubaxış having beautiful eyes adjective general
ahugöz having beautiful eyes adjective general
üstüaçıq open adjective general
döşüaçıq open-breasted adjective general
vədəsiz open-ended adjective general
açıqgöz open-eyed adjective general
açıqürək open-hearted adjective general
genişqəlbli open-hearted adjective general
genişürəkli open-hearted adjective general
riyasız open-hearted adjective general
təmizürəkli open-hearted adjective general
türkəsaya open-hearted adjective general
ayağıaçıq open-legged adjective general
şəbəkə open-worked adjective general
aralı slightly open adjective general
durnagöz with beautiful and limpid eyes adjective general
dəvərəgöz with bulging eyes adjective general
dəvərəgözlü with bulging eyes adjective general
dombagöz with bulging eyes adjective general
dombalangözlü with bulging eyes adjective general
xumargöz with languorous eyes adjective general
aralı open adjective general
obyektiv open-minded adjective general
qərəzsiz open-minded adjective general
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded adjective general
vicdanlı open-minded adjective general
yanlış rəylərə əsaslanmayan open-minded adjective general
müdafiə edilməyən wide-open adjective spoken language
müdafiə olunmayan wide-open adjective spoken language
qorunmayan wide-open adjective spoken language
ayıq open-eyed adjective figurative meaning
gözüaçıq open-eyed adjective figurative meaning
həssas open adjective general
mail open adjective general
meyilli open adjective general
boş open adjective general
məşğul olmayan open adjective general
vakant open adjective general
bitməmiş open adjective general
həll edilməmiş open adjective general
tikili olmayan open adjective general
əliaçıq open adjective general
qonaqpərvər open adjective general
səmimi open adjective general
yumşaq open adjective general
açıq havada open-air adverb general
açıq səma altında open-air adverb general
sevinclə open-armed adverb general
nəvazişlə open-armed adverb general
səmimi open-armed adverb general
üzügülər open-armed adverb general
dostcasına open-armed adverb general
geniş open-mindedly adverb general
geniş surətdə open-mindedly adverb general
ağzıaçıq open-mouthed adverb general
baxa-baxa before one's eyes adverb general
açıq havada in the open air adverb general
comərdliklə open-handedly adverb general
genişqəlbliklə open-heartedly adverb general
gözüaçıq with open eyes adverb general
doluxa-doluxa with tears in one's eyes adverb general
obyektiv open-mindedly adverb general
qərəzsiz open-mindedly adverb general
səhv mülahizələrə əsaslanmayan open-mindedly adverb general
səhv mülahizələrə inanmadan open-mindedly adverb general
vicdanlı open-mindedly adverb general
gizlətməmək come out into the open preposition general
səmimi olmaq come out into the open preposition general
sındırmaq burst open phrases general
gözlərini yerə dikmək cast down one's eyes phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
iti gözlər eyes like gimlet phrases general
sağa düzlənmə eyes right phrases general
sola düzlənmə eyes right phrases general
birinə vurulmaq feast one's eyes on smb. phrases general
birinə gözü düşmək feast one's eyes on smb. phrases general
bir şeyə gözü düşmək feast one's eyes on smth. phrases general
bir şeyə vurulmaq feast one's eyes on smth. phrases general
qonaqpərvər olmaq keep an open table phrases general
gözdən qaçırmamaq keep one's eyes peeled phrases general
göz-qulaq olmaq keep one's eyes peeled phrases general
sayıq olmaq keep one's eyes peeled phrases general
qapısı hamının üzünə açıq olmaq keep open the house phrases general
imkan yaratmaq lay open phrases general
mal kimi baxmaq make cow eyes phrases general
məsələ qaldırmaq open a question phrases general
açıq rişxənd open contempt phrases general
atəş açmaq open fire phrases general
seyrək buz open ice phrases general
səxavətə gəlmək open one's purse phrases general
xərcləmək open one's purse phrases general
səngər qazmaq open trench phrases general
açıq qapı siyasəti open-door policy phrases general
bir şeyə nəzər salmaq pass one's eyes over smth. phrases general
bir şeyi nəzərdən keçirmək pass one's eyes over smth. phrases general
gərgin oxumaqla gözlərini yormaq pore one's eyes out phrases general
gözün altında torbacıq pouches under the eyes phrases general
bir kəsə badalaq vermək pull the wool over smb.'s eyes phrases general
bir kəsin gözündən pərdə asmaq pull the wool over smb.'s eyes phrases general
sayıq yatmaq sleep with one eye open phrases general
açıq səhmdar cəmiyyət open-type joint stock company phrases general
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azersu Open-type Joint Stock Company phrases general
göz-qulaq olmaq be all eyes and ears phrases general
acgözlüklə baxmaq devour with one's eyes phrases general
bir kəsin gözünün içinə baxmaq look smb. in the eyes phrases general
könül açmaq open one's heart phrases general
ürəyini açmaq open one's heart phrases general
tərləmək open one's purse phrases general
gözüaçıq yatmaq sleep with open eyes phrases general
gözə toz atmaq throw dust in smb.'s eyes phrases general
açıq kodlu open source phrases computer
açıq qaynaqlı open source phrases computer
it itin ayağını basmaz crow will not pick out crow's eyes phrases proverb
İt itin ayağına basmaz Hawk will not pick hawk's eyes out phrases proverb
taybatay açmaq burst open phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning
fikir eyes plural general
mülahizə eyes plural general
rəy eyes plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
open smb.'s eyes bir kəsin gözünü açmaq verb general