• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ot basmış torpaq sahəsi (168 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
torpaq sahəsi area noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
gil torpaq clay noun general
torpaq sahəsi dale noun general
torpaq bənd dam noun general
torpaq yol earth road noun general
torpaq qalağı embankment noun general
görmə sahəsi eyeshot noun general
heriyə qoyulmuş torpaq fallow noun general
şumlanmış torpaq fallow noun general
torpaq sahibi freeholder noun general
otlaq sahəsi grassland noun general
torpaq rentası ground-rent noun general
torpaq koması hillhock noun general
torpaq topası hillhock noun general
torpaq sahəsi holding noun general
torpaq land noun general
torpaq sahibəsi landlady noun general
torpaq sahibi landowner noun general
torpaq sürüşməsi landslide noun general
torpaq örtük lay noun general
ot basmış torpaq sahəsi links noun general
otlu torpaq sahəsi links noun general
iri torpaq sahibi magnate noun general
süpürgə basmış yer moorland noun general
qəbirüstü torpaq yığını mound noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
salınmış meşə sahəsi plantation noun general
torpaq soil noun general
torpaq territory noun general
meşə sahəsi timber-land noun general
görünüş sahəsi visibility noun general
gil-torpaq alumina noun general
gil torpaq clayey soil noun general
torpaq yolu country-track noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
torpaq layı earth layer noun general
bərəkətli torpaq fertile soil noun general
siyasət sahəsi field of politics noun general
sərt torpaq firm soil noun general
mənzil sahəsi floor space noun general
qara torpaq grave noun general
torpaq rentası ground rent noun general
torpaq suyu ground water noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
torpaq islahatı land reform noun general
əkin sahəsi land under crop noun general
torpaq mülkiyyətçisi landowner noun general
mənzil sahəsi living space noun general
süpürgə basmış boş yer moor noun general
doğma torpaq native land noun general
neft sahəsi oil pool noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
əhatə sahəsi scope noun general
islaq torpaq soggy ground noun general
torpaq eroziyası soil erosion noun general
xarici siyasət sahəsi sphere of foreign policy noun general
bilik sahəsi sphere of knowledge noun general
əldəyməmiş torpaq virgin soil noun general
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
torpaq bənd dike noun general
torpaq təpəsi dike noun general
torpaq dirt noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
elm sahəsi domain noun general
fəaliyyət sahəsi domain noun general
torpaq bənd dyke noun general
torpaq təpəsi dyke noun general
torpaq earth noun general
torpaq işləri earthwork noun general
bərk torpaq ground noun general
torpaq ground noun general
ilk mühacirin torpaq sahəsi homestead noun general
torpaq sahibi landlord noun general
gil torpaq loam noun general
gilli torpaq loam noun general
toz-torpaq mess noun general
görüş sahəsi purview noun general
kol-kos basmış yer scrub noun general
torpaq koması tussock noun general
torpaq topası tussock noun general
torpaq bənd wall noun general
xırda torpaq sahibi yeoman noun general
hündür ot basmış sahə glade noun American
torpaq yığını accretion noun geological
torpaq bənd causeway noun general
elm sahəsi discipline noun general
torpaq sahəsi ground noun general
icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi occupation noun general
otlaq sahəsi pen noun general
torpaq sahəsi plot noun general
elm sahəsi study noun general
görüş sahəsi sweep noun general
icarəyə götürülən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
fəaliyyət sahəsi area noun general
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
fəaliyyət sahəsi field noun general
torpaq xəlbiri grate noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
torpaq mülkiyyəti land noun general
torpaq bənd pen noun general
torpaq aşınması wash out noun geological
torpaq sahəsi patch noun general
su və ya küləklə gətirilən torpaq yığını wash noun general
torpaq becərmək till verb agricultural
torpaq şumlamaq till verb agricultural
üst-başını toz-torpaq etmək mess verb general
rabitə sahəsi üzrə zabit işləmək liaise verb military
torpaq çıxartmaq excavate verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
müəyyən bir fəaliyyət sahəsi üçün hazırlamaq groom verb American
piy basmış bacony adjective general
duman basmış brumous adjective general
kol-kos basmış brushy adjective general
kol-kos basmış bushy adjective general
yara basmış cankered adjective general
toz basmış dusty adjective general
torpaq earthen adjective general
tüstü basmış fumy adjective general
ot basmış grassy adjective general
dərd basmış grief-stricken adjective general
çirk-pasaq basmış grimy adjective general
his basmış grimy adjective general
tük basmış haired adjective general
tük basmış hirsute adjective general
gənə basmış mity adjective general
güvə basmış mothy adjective general
srikə basmış nitty adjective general
pas basmış rusted adjective general
his basmış sooty adjective general
torpaq territorial adjective general
xora basmış ulcerous adjective general
yara basmış ulcerous adjective general
alaq otu basmış weedy adjective general
söyüd basmış willowy adjective general
torpaq agrarian adjective general
neftverən torpaq bax: neftvermə land adjective general
torpaq dirt road adjective general
torpaq earthy adjective general
neftverən torpaq oil-bearing area adjective general
basmış rank adjective general
qamış basmış rushy adjective general
qarğı basmış rushy adjective general
su basmış awash adjective general
ot basmış overgrown adjective general
tük basmış overgrown adjective general
xırda ağaclar basmış scrubby adjective general
toz basmış powdery adjective general
kol-kos basmış shaggy adjective general
duman basmış foggy adverb general
qonur torpaq brown soil phrases general
torpaq yol country road phrases general
münbit torpaq fruitful soil phrases general
çınqıllı torpaq gravelly soil phrases general
qumsal torpaq gravelly soil phrases general
gilli torpaq loamy land phrases general
elm sahəsi range of a scinece phrases general
yaşayış sahəsi residential quarter phrases general
xam torpaq untilled land phrases general
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi State Land and Cartography Committee phrases general
əksinə yararsız torpaq inarable soil phrases agricultural