• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of other (144 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
other digər noun general
other əlavə adjective general
other daha adjective general
other digər adjective general
other ayrı adjective general
other başqa adjective general
other başqa cür adverb general
other sair pronoun general
other başqa pronoun general
other özgə pronoun general
other qeyr pronoun general
other digər pronoun general
other ikincisi pronoun general
other o birisi pronoun general
other digərləri pronoun general
other başqaları pronoun general
other world axirət noun general
being in love with each other aşiq-məşuqluq noun general
boiled juice of grapes and other fruits doşab noun general
children's play of catching each other qaçdı-tutdu noun general
grapple with each other süpürləşmək verb general
fight with each other qarpışmaq verb general
grapple with each other süpürüşmək verb general
sabre each other qılınclaşmaq verb general
be attached to each other çataqlanmaq verb general
be equal to each other tapışmaq verb general
beat each other with a belt toqqalaşmaq verb general
cause to swear each other söyüşdürmək verb general
swear at each other atışmaq verb general
call each other loudly haraylaşmaq verb general
attach to each other çataqlamaq verb general
trip each other badalaqlaşmaq verb general
go to work every other day işə günaşırı getmək verb general
joke with each other zarafatlaşmaq verb general
smooth each other sığallaşmaq verb general
greet each other salam vermək verb general
slap each other şapalaqlaşmaq verb general
fire at each other atışmaq verb general
cause smb. to kiss each other öpüşdürmək verb general
be at feud with each other bir-biri ilə ədavətli olmaq verb general
fall out with each other küsüşmək verb general
cover each other with kisses yalaşmaq verb general
catch each other by the hair saçlaşmaq verb general
cause to gnaw each other gəmirişdirmək verb general
recite poem with each other şerləşmək verb general
throw stones at each other daşlaşmaq verb general
fight with each other by using spears nizələşmək verb general
give each other a solemn promise əhd-peyman etmək verb general
give each other a solemn promise əhd-peyman bağlamaq verb general
seize each other by the throat boğazlaşmaq verb general
run a race against each other qoşaşmaq verb general
settle up with each other hesablaşmaq verb general
settle a score with each other hesablaşmaq verb general
greet each other xoş-beş etmək verb general
fall in love with each other sevişmək verb general
pass into other hands başqa əllərə keçmək verb general
scratch each other with nails dırnaqlaşmaq verb general
love each other aşiq-məşuqluq etmək verb general
see each other görüşmək verb general
write poems to each other şerləşmək verb general
drop a hint to each other himləşmək verb general
sniff each other iyləşmək verb general
embrace each other sarışmaq verb general
shove each other itələşmək verb general
butt each other kəllələşmək verb general
call each other çağırışmaq verb general
butt each other buynuzlaşmaq verb general
bayonet each other süngüləşmək verb general
poke one's nose into other people's affairs başqasının işinə başını soxmaq verb general
peck each other dimdikləşmək verb general
nudge each other dümsükləşmək verb general
lick each other yalaşmaq verb general
call each other haylaşmaq verb general
pinch each other çimdikləşmək verb general
greet each other görüşmək verb general
kick each other təpikləşmək verb general
kiss each other öpüşmək verb general
pull each other dartışmaq verb general
punch each other yumruqlaşmaq verb general
cuff each other qapazlaşmaq verb general
elbow each other dirsəkləşmək verb general
trip each other badaqlaşmaq verb general
lance each other cidalaşmaq verb general
switch each other qırmanclaşmaq verb general
gnaw each other gəmirişmək verb general
find each other tapışmaq verb general
cane each other qırmanclaşmaq verb general
cudgel each other çomaqlaşmaq verb general
greet each other salamlaşmaq verb general
horn each other buynuzlaşmaq verb general
nudge each other dürtmələşmək verb general
nose each other burunlaşmaq verb general
kick each other soncuqlaşmaq verb general
abuse each other atışmaq verb general
bite each other qarpışmaq verb general
rub each other sürtüşmək verb general
forgive each other halallaşmaq verb general
tickle each other qıdıqlaşmaq verb general
bite each other qapışmaq verb general
swear each other söyüşmək verb general
knife each other bıçaqlaşmaq verb general
every-other hər ikinci adjective general
attached to each other çataqlı adjective general
every other day hər iki gündən bir adverb general
for some reason or other nədənsə adverb general
some time or other gec-tez adverb general
with arms round each other qucaq-qucağa adverb general
some time or other axır-əvvəl adverb general
every other day günaşırı adverb general
in other circumstances qeyri vəziyyətlərdə adverb general
in other words digər sözlə adverb general
opposite each other qarşı-qarşıya adverb general
on the other hand o biri tərəfdən adverb general
in other words özgə sözlə adverb general
some other time başqa vaxt adverb general
in other words ayrı sözlə adverb general
from each other bir-birindən adverb general
some other day başqa gün adverb general
the other day bu günlərdə adverb general
other way round əksinə adverb general
for some reason or other hər nədənsə adverb general
other way tərs adverb general
with each other bir-biri ilə adverb general
from the other side o başdan adverb general
other than başqa cür adverb general
other than başqa sayaq adverb general
that and other filan-behman pronoun general
each other bir-birinə pronoun general
on the one hand ... on the other hand bir cəhətdən ... digər cəhətdən conjunction general
on the other hand digər tərəfdən conjunction general
on the one hand ... on the other hand bir yandan ... digər yandan conjunction general
measure other by one's yard-man own başqalarını öz arşını ilə ölçmək phrases general
judge other by one's yard-man own başqalarını öz arşını ilə ölçmək phrases general
poke one's nose into other people's affairs burnunu başqalarının işinə soxmaq phrases general
meddle with other people's affairs burnunu bir kəsin işinə soxmaq phrases general
other times, other manners zaman başqa, adət başqa phrases general
in other words başqa sözlə phrases general
in other words digər sözlə phrases general
each other bir-birini phrases general
other world o biri dünya phrases general
on the other hand digər tərəfdən phrases general
on the other hand o biri tərəfdən phrases general
every other day bir gündən sonra phrases general
on the other hand bir tərəfdən phrases general