• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of out (200 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
out çıxış noun general
out çıxarılan oyunçu noun sport
out qovmaq verb general
out söndürmək verb general
out nokauta salmaq verb sport
out kənar adjective general
out bayır adjective general
out xarici adjective general
out qaib adjective general
out kənara adverb general
out bayıra adverb general
out bayırda adverb general
out dışarı adverb general
cutting out biçilmə noun general
knock-out məğlubiyyət noun sport
check-out sınaqdan keçirmə noun general
knock-out nokaut noun sport
falling-out dava noun general
falling-out nifaq noun general
check-out kontrol noun general
hide-out sığınacaq noun spoken language
falling-out incimə noun general
check-out nəzarət noun general
looking-out müşahidə məntəqəsi noun general
comb-out darayıb təmizləmə noun general
opt-out iştirak etməmə noun general
time-out fasilə noun general
hide-out sığınaq noun spoken language
comb-out daranma noun general
time-out ara noun general
looking-out ehtiyatlılıq noun general
looking-out ümid bəsləmə noun general
dug-out istehkam noun military
wash out eroziya noun geological
sell out satıb sovmaq verb general
run out çölə qaçmaq verb general
steal out xəlvət getmək verb general
be shaken out çırpılmaq verb general
be discharged out çıxarılmaq verb general
slip out sürüşüb çıxmaq verb general
turn out anlaşılmaq verb general
work out həll etmək verb general
be hanged out asılmaq verb general
work out hasilə gətirmək verb general
work out işləyib hazırlamaq verb general
break out qəfildən başlamaq verb general
turn out haylamaq verb general
turn out aşkar olmaq verb general
sort out arıtmaq verb general
sort out arıtlamaq verb general
smooth out hamarlamaq verb general
reach out uzatmaq verb general
chill out kefini pozmamaq verb general
stand out ayrı düşmək verb general
camp out düşərgədə yaşamaq verb general
fall out dilləşmək verb general
fall out küsmək verb general
drive out genitmək verb general
dart out götürülmək verb general
cut out biçmək verb general
fall out lilləmək verb general
fling out tolazlamaq verb general
move out qabağa çəkmək verb general
rush out pırtlamaq verb general
hand out pul xərcləmək verb general
hold out dayanmaq verb general
fly out götürülmək verb general
rub out pozmaq verb general
cross out silmək verb general
break out səpişik tökmək verb general
carry out doldurmaq verb general
blurt out üdüyüb-tökmək verb general
be turned out qovalanmaq verb general
be traced out cızılmaq verb general
call out səslənmək verb general
break out başlanmaq verb general
cross out qələm çəkmək verb general
come out çapdan çıxmaq verb general
come out açılmaq verb general
check out iste'fa etmək verb general
be thinned out seyrəkləşdirilmək verb general
die out qurtarmaq verb general
hang out çıxarmaq verb general
go out düşmək verb general
go out çıxmaq verb general
flame out bərk hirslənmək verb general
hunt out araşdırmaq verb general
hollow out qazıb çıxarmaq verb general
have out aydınlaşdırmaq verb general
hold out təslim olmamaq verb general
hollow out oyub çıxarmaq verb general
hollow out düzəltmək verb general
fit out təchiz eləmək verb general
ferret out xəlvətcə bilmək verb general
blow out dağıtmaq verb general
blot out silmək verb general
bring out göstərmək verb general
break out alışmaq verb general
carry out bitirmək verb general
cry out hayqırmaq verb general
figure out hesablayıb çıxarmaq verb general
farm out icarəyə vermək verb general
drag out dartıb çıxartmaq verb general
cut out kəsib çıxarmaq verb electrical engineering
sort out çeşidlərə ayırmaq verb general
fish out sirr almaq verb general
branch out şaxələnmək verb general
branch out haçalanmaq verb general
blow out keçirmək verb general
cross out pozmaq verb general
black out işığı maskalamaq verb general
black out tutqunlaşdırmaq verb general
bring out büruzə vermək verb general
smell out izləmək verb general
smell out pusmaq verb general
smell out güdmək verb general
nose out duymaq verb general
pour out əndərmək verb general
fork out səxavətə gəlmək verb general
fizzle out üzülmək verb general
fish out söz almaq verb general
ferret out söz çəkmək verb general
fall out savaşmaq verb general
prick out şitil salmaq verb general
clear out pulsuz qoymaq verb general
go out söndürmək verb general
hollow out oyub aparmaq verb general
hollow out altdan oymaq verb general
fill out genişlənmək verb general
black out huşunu itirmək verb general
fall out yerindən düşmək verb general
fill out boşalmaq verb general
put out ortaya qoymaq verb general
blot out yüngülləşdirmək verb figurative meaning
pan out müvəffəqiyyət qazanmaq verb general
carry out həyata keçirmək verb general
pan out müvəffəq olmaq verb general
hold out uzatmaq verb general
hew out oymaq verb general
stand out qarşı gəlmək verb general
break out qaçıb qurtarmaq verb general
hollow out boşaltmaq verb general
give out xarab olmaq verb general
comb-out axtarmaq verb general
hollow out içi boşalmaq verb general
fill out anket doldurmaq verb general
run out tükənmək verb general
give out elan etmək verb general
out of place damdandüşmə adjective general
out of place yersiz adjective general
out-of-date köhnə adjective general
out of fashion köhnə adjective general
put out pərt adjective general
worn out dağılmış adjective general
out-and-out qəddar adjective general
crossed out cızıq-cızıq adjective general
out of danger qorxusuz adjective general
inside out tərs üzünə adverb general
out of fix qaydasız phrases American
out week aramsız phrases general
out of spite hikkəsindən phrases general
out of season vaxtsız phrases general
out of earshot uzaq phrases general
look out axtarmaq phrases general
map out planlaşdırmaq phrases general
mark out manşırlamaq phrases general
lay out salmaq phrases general
look out soraqlaşmaq phrases general
kick out dümsüklə qovmaq phrases general
let out buraxmaq phrases general
lay out açıb tökmək phrases general
scoop out qazıb çıxarmaq phrases general
trick out ustalıqla bəzəmək phrases general
spell out hecalamaq phrases general
spell out güclə oxumaq phrases general
out-of-date köhnə phrases general
stick out dik durmaq phrases general
bale out paraşütlə tullanmaq phrases aeronautics
tired out tabsız phrases general
speak out aydın danışmaq phrases general
throw out bayıra tullamaq phrases general
shoot out sıçrayıb çıxmaq phrases general
scent out sezmək phrases general
plant out əkmək phrases general
shuffle out of qurtarmaq phrases general
worry out həll etmək phrases general
worry out aradan qaldırmaq phrases general
share out bölmək phrases general
look out baxmaq phrases general
wet out yuyub təmizləmək phrases general
snap out kəsib ayırmaq phrases general
kick out biabırçılıqla qovmaq phrases general
send out atmaq phrases general
let out bərkdən qışqırmaq phrases general
shut out qarşısını kəsmək phrases general
send out göndərmək phrases general
spell out şifrini açmaq phrases general
throw out buraxmaq phrases general
turn out qovmaq phrases general
wash out əldən salmaq phrases general