• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of pale coloured (98 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dirək pale noun general
paya pale noun general
qaradərili coloured noun general
açıq rəngli pivə pale beer noun general
hüdud pale noun general
sərhəd pale noun general
paya ilə hasar çəkmək pale verb general
saraltmaq cause smb. to turn pale verb general
sınıxmaq get pale verb general
avazımaq grow pale verb general
qanı qaçmaq grow pale verb general
solğunlaşmaq grow pale verb general
qızarıb-bozarmaq grow red and pale verb general
bət-bənizi ağarmaq have a pale complexion verb general
sınıxdırmaq make pale verb general
cağlamaq pale verb general
bət-bənizi qaçmaq turn pale verb general
rəngi qaçmaq turn pale verb general
solmaq turn pale verb general
saralıb-solmaq turn pale verb general
rəngi qaçmaq pale verb general
saralmaq pale verb general
solmaq pale verb general
tutqunlaşmaq pale verb general
zəifləmək pale verb general
zəifləşmək pale verb general
rəngini qaçırtmaq pale verb general
saraltmaq pale verb general
soldurmaq pale verb general
bəzənmiş coloured adjective general
boyanmış coloured adjective general
əlvan coloured adjective general
rənglənmiş coloured adjective general
mis rəngli copper-coloured adjective general
parlaq fresh-coloured adjective general
sağlam fresh-coloured adjective general
təravətli fresh-coloured adjective general
çoxrəngli many-coloured adjective general
rəngi ağarmış pale adjective general
rəngi qaçmış pale adjective general
saralmış pale adjective general
solğun pale adjective general
üçrəngli three-coloured adjective general
birrəngli whole-coloured adjective general
eyni rəngli whole-coloured adjective general
saya whole-coloured adjective general
yekrəng whole-coloured adjective general
qırmızı çaxır rəngli wine-coloured adjective general
tünd-qırmızı wine-coloured adjective general
kül rəngi ash-coloured adjective general
nar rənği cherry-coloured adjective general
kürən chestnut-coloured adjective general
şabalıdı saçlar chestnut-coloured adjective general
qəhvəyi coffee-coloured adjective general
boyalı coloured adjective general
boyaqlı coloured adjective general
pürrəng dark-coloured adjective general
tündrəngli deep-coloured adjective general
qızartdaq fawn-coloured adjective general
ətrəngi flesh-coloured adjective general
dördrəng four-coloured adjective general
əlvan gay-coloured adjective general
ala gay-coloured adjective general
kürən ginger-coloured adjective general
qurğuşun rəngli leaden-coloured adjective general
açıqrəng light-coloured adjective general
sarıbəniz light-coloured adjective general
sarıbənizli light-coloured adjective general
sarışın light-coloured adjective general
sarıyanız light-coloured adjective general
alabəzək many-coloured adjective general
al-əlvan many-coloured adjective general
allı-güllü many-coloured adjective general
rəng-rəng many-coloured adjective general
rəngarəng many-coloured adjective general
abıtəhər pale adjective general
ağbəniz pale adjective general
avazımış pale adjective general
bədrəng pale-colored adjective general
bədrəng pale-coloured adjective general
püstəyi pistachio-coloured adjective general
çəhrayı rose-coloured adjective general
yaqut rəngli ruby-coloured adjective general
yaqutabənzər ruby-coloured adjective general
qızartdaq rust-coloured adjective general
zəfəranı saffron-coloured adjective general
kövşən rəngli straw-coloured adjective general
dürəng two-coloured adjective general
ikirəng two-coloured adjective general
innabı wine-coloured adjective general
rəngli coloured adjective general
sönük pale adjective general
tutqun pale adjective general
zəif pale adjective general
rəngli coloured adjective general
ideallaşdırmaq see through rose-coloured glasses phrases general
nöqsanları görməmək see through rose-coloured glasses phrases general
üçrəngli bayraq three-coloured banner phrases general