• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of part of dinner service (187 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nahar dinner noun general
ziyafət dinner noun general
nahar vaxtı dinner-hour noun general
smokinq dinner-jacket noun general
xüsusi biçimli döşü açıq qara pəncək dinner-jacket noun general
avtomobil xidməti motor-service noun general
hissə part noun general
qisim part noun general
ortaq part-owner noun general
şərik part-owner noun general
özünəxidmət self-service noun general
qulluq service noun general
qulluq etmə service noun general
xidmət service noun general
xidmət etmə service noun general
xidmət göstərmə service noun general
çay servizi tea service noun general
hava xidməti weather-service noun general
dəstəmaz ablution before divine service noun general
ard back part noun general
hərbi xidmətdən möhlət deferment of military service noun general
günorta yeməyi dinner noun general
nahar fasiləsi dinner break noun general
yemək fasiləsi dinner break noun general
xörək dəsti dinner service noun general
xörək dəsti dinner set noun general
nahar saatı dinner-hour noun general
qonaqlıq dinner-party noun general
ziyafət dinner-party noun general
dayaz boşqab dinner-plate noun general
yemək stolu dinner-table noun general
nahar vaxtı dinner-time noun general
çıxıq dislocated part noun general
ibadət divine service noun general
dal hinder part noun general
agentura intelligence service noun general
kəşfiyyat intelligence service noun general
staj length of service noun general
kiçik hissə lesser part noun general
əksər hissə major part noun general
çağırışçı man bound for military service noun general
tibb-sanitar xidməti medical service noun general
əsgərlik military service noun general
hərbi xidmət military service noun general
hərbi qulluq military service noun general
kommunal xidmətlər municipal service noun general
bəhs part noun general
bölmə part noun general
pay part noun general
təqsim part noun general
tay part of a pair noun general
boy part of a poem noun general
gərdən part of the body below neck noun general
kəşfiyyat secret service noun general
kəşfiyyatçı secret service man noun general
əks-kəşfiyyat security service noun general
əks-kəşfiyyatçı security service man noun general
benzin fraksiyası separating part of gasoline fraction noun general
formulyar service list noun general
texniki yardım stansiyası service station noun general
çay dəsti tea service noun general
cüz wee part noun general
hərəkət xidməti train-service noun railway
nahar fasiləsi dinner-hour noun general
funksiya part noun general
part noun general
vəzifə part noun general
service noun general
partiya part noun general
rol part noun general
hərbi xidmət service noun general
ölkə part noun general
yer part noun general
kömək service noun general
dəst service noun general
servis service noun general
xidmət  service noun computer
ləvazimat komplekti service noun general
topu oyuna daxil etmə service noun general
ayırmaq part verb general
bölmək part verb general
geri vermək part with verb general
qaytarmaq part with verb general
baxmaq service verb general
qulluq etmək service verb general
xidmət etmək service verb general
əsgər çağrılmaq be called up for military service verb general
behlənmək be sold on part payment verb general
əsgərliyə çağırmaq call up for military service verb general
naharını yemək eat one's dinner verb general
nahar vermək give a dinner verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
sıxlaşmaq give up a part of one's accommodation verb general
nahar etmək have dinner verb general
bir kəsi nahara dəvət etmək invite smb. to a dinner verb general
nahar hazırlamaq make dinner verb general
əlvida demək part verb general
uzaqlaşdırmaq part verb general
aralaşdırmaq part verb general
meyit namazı qılmaq perform a funeral service verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
nahar fiti vermək pipe to dinner verb general
tarixi rol oynamaq play a historic part verb general
baş rolu oynamaq play the leading part verb general
kiməsə xidmət göstərmək render smb. a service verb general
minnət qoymaq reproach for service verb general
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. verb general
aktiv iştirak etmək take an active part verb general
fəal iştirak etmək take an active part verb general
yaxından iştirak etmək take an active part verb general
iştirak etmək take part verb general
dava etmək take part in a brawl verb general
qahmar çıxmaq take smb.'s part verb general
qahmar durmaq take smb.'s part verb general
rol oynamaq take the part of verb general
ayrılmaq part verb general
aralı düşmək part with verb general
ayrılmaq part with verb general
aralamaq part verb general
istefada olan ex-service adjective general
hərbi qüvvələrdə xidmət etmiş ex-service adjective general
çağırış service adjective general
ikihissəli two-part adjective general
nahar dinner adjective general
hərbi xidmətə yararlı fit for military service adjective general
dördsəsli four-part adjective general
dördseriyalı four-part adjective general
hissə-hissə part by part adjective general
özünəxidmət self-service adjective general
üçhissəli three-part adjective general
üçsəsli three-part adjective general
hərbi service adjective general
naharsız without having dinner adverb general
qismən in part adverb general
bir kəsin xidmətində olmaq be at smb.'s service phrases general
həqiqi hərbi xidmətə yararsız olmaq be disabled for active service phrases general
bir kəsin karına gəlmək be of service to smb. phrases general
bir kəsin köməyinə gəlmək be of service to smb. phrases general
işsiz olmaq be out of service phrases general
cənazə duası burial service phrases general
matəm iclası burial service phrases general
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmaq called up for active service phrases general
dövlət xidməti civil service phrases general
hərbi mükəlləfiyyət compulsory military service phrases general
yemək xidməti dinner service phrases general
hərbi xidmət keçmək do one's military service phrases general
ev işləri domestic service phrases general
hərbi xidmətə yararlı fit for service phrases general
mənə gəldikdə isə for my part phrases general
dörd yeməkdən ibarət nahar four-course dinner phrases general
xidmətçi işləmək go in service phrases general
xidmətçi işləmək go into service phrases general
günün çoxu good part of the day phrases general
günün əsas hissəsi good part of the day phrases general
avtomobil nəqliyyatı highway service phrases general
avtomobil vasitəsi highway service phrases general
dalı-dalı hind part before phrases general
dalqabaq hind part before phrases general
tərs hind part before phrases general
ayrılmaz hissə integral part phrases general
yarımştat part time phrases general
poçt xidməti postal service phrases general
kommunal xidmət public service phrases general
sanitar xidmət sanitary service phrases general
nahar yeməyi vermək serve dinner phrases general
çağırış yaşı service age phrases general
ziyafət set dinner phrases general
iştirak etmək take part in phrases general
teleqraf xidməti telegraph service phrases general
telefon xidməti telephone service phrases general
sualtı donanma the silent service phrases general
sözsüz rol walking part phrases general
su ilə təchiz etmə water service phrases general
su təchizatı water service phrases general
təntənəli nahar white-tie dinner phrases general
istifadəyə vermək put into service phrases general
istifadəyə vermək bring into service phrases general
Dövlət Miqrasiya Xidməti State Migration Service phrases general
Dövlət Sərhəd Xidməti State Border Service phrases general
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan phrases general
Dövlət Məşğulluq Xidməti State Employment Service phrases general
Qulluğunda olum! I'm at your service! phrases general
quşarmudu service tree phrases botanical
üvəz service tree phrases botanical
Ehtiyat igidin yaraşığıdır Discretion is the better part of valour phrases proverb
ümumi hərbi mükəlləfiyyət universal service phrases military
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
part of dinner service çəngəl-bıçaq noun general