• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of petroleum industry (97 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sənaye industry noun general
neft petroleum noun general
neft məhsullarının aromatikləşdirilməsi aromatization of petroleum products noun general
asfaltqətranlı neft asphalto-resinous petroleum noun general
neft məhsullarının öz-özünə ... oksidləşməsi autooxidation of petroleum products noun general
neft məhsullarının oksidləşməsi catalytic oxidation of petroleum noun general
südçülük sənayesi dairy industry noun general
neftin defleqmasiya ilə qovulması deflocculative distillation of petroleum noun general
susuzlaşdırılmış neft dehydrated petroleum noun general
duzsuzlaşdırılmış neft desalted petroleum noun general
neftin distilləsi distillation of petroleum noun general
maşınqayırma engineering industry noun general
qara metallurgiya ferrous industry noun general
azparafinli neft few-paraffin petroleum noun general
azkükürdlü neft few-sulfur petroleum noun general
balıq sənayesi fish industry noun general
yeyinti sənayesi food industry noun general
neftin fraksiyalı qovulması fraction distillation of petroleum noun general
neftin fraksiya tərkibi fractional composition of petroleum noun general
neftin fraksiyalaşdırılması fractionation of petroleum noun general
sənayenin inkişafı growth of industry noun general
ağır sənaye heavy industry noun general
ağır neft heavy petroleum noun general
ağır neft qalığı heavy petroleum residual noun general
yüksəkparafinli neft high-paraffin petroleum noun general
yüksəkkükürdlü neft high-sulfur petroleum noun general
əməksevənlik industry noun general
iri sənaye large-scale industry noun general
yüngül sənaye light industry noun general
yüngül benzin light petroleum noun general
yüngül neft light petroleum noun general
kətan sənayesi linen industry noun general
emaledici sənaye manufacturing industry noun general
avtomobil sənayesi motor car industry noun general
naftalan nefti naphthalene petroleum noun general
əlvan metallurgiya non-ferrous industry noun general
neft sənayesi oil industry noun general
neftçıxarma sənayesi oil-extracting industry noun general
neftçi oil-industry worker noun general
neftayırma sənayesi oil-processing industry noun general
neftayırma sənayesi oil-refining industry noun general
petrol petroleum noun general
neft turşusı petroleum acid noun general
neftmənşəli turşular petroleum acids noun general
neft benzolu petroleum benzol noun general
neft bitum petroleum bitumen noun general
neft bitumı petroleum bitumen noun general
neft-kimya zavodu petroleum chemical plant noun general
neft-kimya petroleum chemistry noun general
neft koksu petroleum coke noun general
neft konqresi petroleum congress noun general
neft distillatı petroleum distillate noun general
neft distillyatı petroleum distillate noun general
neft xammalının pirolizi petroleum feedstock pyrolysis noun general
neft yanacağı petroleum fuel noun general
neft yanacaqı petroleum fuel noun general
xam neft petroleum grude noun general
neft qətranı petroleum gum noun general
neft yağı petroleum oil noun general
neft peki petroleum pitch noun general
neft qətranı petroleum pitch noun general
neft məhsulu petroleum product noun general
neft nasosu petroleum pump noun general
neft e'malı zavodu petroleum refinery noun general
neft e'malı petroleum refining noun general
neft sulfonatı petroleum sulfonate noun general
neft sulfonatı petroleum sulphonate noun general
neft mumu petroleum wax noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
xam neft raw crude petroleum noun general
sənayenin dirçəlişi rebirth of industry noun general
sənayenin dirçəlişi revival of industry noun general
neftin sadə qovulması simple distillation of petroleum noun general
neftin stabilləşməsi stabilization of petroleum noun general
neftin su buxarı ilə qovulması steam distillation of petroleum noun general
neftin birbaşa qovulması straight distillation of petroleum noun general
neft məhsulu straight petroleum product noun general
kükürdlü neft sulfur petroleum noun general
ağac sənayesi timber industry noun general
neftin vakuumda qovulması vacuum distillation of petroleum noun general
yun sənayesi wool industry noun general
çalışqanlıq industry noun general
əməksevərlik industry noun general
səy industry noun general
zəhmətsevərlik industry noun general
sənayeni irəlilətmək develop the industry verb general
təbii neft crude petroleum phrases general
xam neft crude petroleum phrases general
istehsal sənayesi extractive industry phrases general
emaledici sənaye extractive industry phrases general
ağır sənaye heavy industry phrases general
quşçuluq təsərrüfatı poultry industry phrases general
toxuculuq sənayesi textile industry phrases general
Neft İxrac Edən Organization of Petroleum Exporting Countries phrases general
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Ministry of Defense Industry phrases general
Sənaye və Energetika Nazirliyi Ministry of Industry and Energy phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
petroleum industry neft sənayesi noun general
vero