• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of power supply (106 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
güc power noun general
qüvvə power noun general
ehtiyat supply noun general
iradə gücü will-power noun general
iradə qüvvəsi will-power noun general
güclü dövlət worldly-power noun general
önəmli dövlət worldly-power noun general
cazibə qüvvəsi attractive power noun general
siyasi müvazinət balance of power noun general
qalınlıq bed power noun general
tələb və təklif demand and supply noun general
ikihakimiyyətlilik dual power noun general
icraedici hakimiyyət executive power noun general
ərzaq təchizatı food-supply noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
su-elektrik stansiyası hydroelectric power station noun general
mənsəbpərəstlik love of power noun general
rəyasətpərəstlik lust for power noun general
iqtidar party in power noun general
calal power noun general
güclülük power noun general
hakimlik power noun general
iqtidarlılıq power noun general
qüdrət power noun general
qüvvəlilik power noun general
qüvvətlilik power noun general
təpərlilik power noun general
zorluluq power noun general
enerji tutumu power capacity noun general
energetika power engineering noun general
energetik power engineering specialist noun general
sənaye tezliyi power frequency noun general
mərkəzi intiqal dartıcısı power line noun general
vəkalətnamə power of attorney noun general
etibarnamə power of attorney noun general
ekskavator power shovel noun general
mexaniki qazıma power-driven boring noun general
kasadlıq short supply noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
dözüm staying power noun general
behbazar staying power noun general
zərbə gücü striking power noun general
atimlıq supply noun general
təchiz supply noun general
səbat tenacity-power noun general
kəhriz underground water-supply noun general
həyatilik vital power noun general
təchiz etmə supply noun general
təmin etmə supply noun general
enerji power noun physics
hakimiyyət power noun general
təklif supply noun general
ixtiyar power noun general
səlahiyyət power noun general
vəkalət power noun general
dövlət power noun general
qidalanma power noun computer
təchiz etmək supply verb general
təmin etmək supply verb general
hakimiyyət başında durmaq be in power verb general
kasad olmaq be in short supply verb general
hakimiyyətə gəlmək come to power verb general
ehtiyatı qurtarmaq exhaust the supply verb general
etibarnamə vermək give power of attorney verb general
ixtiyar olmaq have power verb general
alaf tədarük etmək lay in a supply of fodder verb general
qüvvətə yüksəlmək raise power verb general
hakimiyyəti qəsb etmək seize power verb general
zərb ilə vurmaq strike with all one's power verb general
dayaqlamaq supply verb general
qazlaşdırmaq supply with gas verb general
traktorlaşdırmaq supply with tractors verb general
hakimiyyəti ələ almaq take power verb general
böyükdövlətçilik great-power adjective general
defisit in short supply adjective general
kasad in short supply adjective general
energetik power adjective general
mənsəbpərəst power-loving adjective general
rəyasətpərəst power-loving adjective general
rəyasətpərəst power-seeking adjective general
mütləq hakimiyyət absolute power phrases general
hakimiyyətə gəlmək come to power phrases general
tələb və təklif demand and supply phrases general
qaz təminatı gas supply phrases general
qanunverici hakimiyyət legislative power phrases general
hərəkətverici qüvvə locomotive power phrases general
nüvə dövləti nuclear power phrases general
nüvə elektrik stansiyası nuclear power-station phrases general
hakimiyyətdə olan partiya party in power phrases general
yetərsiz təminat poor supply phrases general
motorlu qayıq power boat phrases general
zərbənin gücü power of a blow phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchase power phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power phrases general
hakimiyyəti zəbt etmək seize power phrases general
kiçik dövlət small power phrases general
ali hakimiyyət supreme power phrases general
hakimiyyəti ələ almaq take power phrases general
istilik elektrik stansiyası thermal power station phrases general
hidroenerji water power phrases general
su ilə təmin etmə water supply phrases general
su təchizatı water supply phrases general
elektrik enerjisi electric power phrases physics
qaldırıcı qüvvə lifting power phrases physics
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
power supply qidalanma noun general
power supply elektrik qidalandırma bloku phrases general