• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of press round up (251 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yarımdairə half-round noun general
basma press noun general
mətbuat press noun general
sıxma press noun general
göy qübbəsi round noun general
dövrələmə round-up noun general
dövrəyə alma round-up noun general
toplama round-up noun general
çoxnövçü all-round athlete noun general
korrektor corrector of the press noun general
dolanma going round noun general
dəyirmiləmə making round noun general
karusel merry-go-round noun general
yağçıxaran oil press noun general
mətbəə press noun general
mətbuat kampaniyası press campaign noun general
mətbuat icmalı press round-up noun general
çap dəzgahı printing press noun general
rotasiya rotary press noun general
rotator rotary press noun general
raund round noun general
tur round noun general
yalama round and flat stone noun general
məcməyi round copper tray noun general
ayüzlü round-faced girl noun general
icmal round-up noun general
dolanma spinning round noun general
idman icmalı sports round-up noun general
dünya səfəri tour round the world noun general
press vise noun general
burma winding round noun general
çap press noun general
çap olunma press noun general
dairə round noun general
dairəşəkilli əşya round noun general
sıxma gücü press noun idiomatic
nəşriyyat press noun general
press press noun general
tipoqrafiya press noun general
press dəzgahında işləyən fəhlə pressman noun general
dilim round noun general
parça round noun general
tikə round noun general
basabas press noun general
izdiham press noun general
halay round noun general
qaçaqaç press noun general
qaç-qov press noun general
tələsmə press noun general
dövr etmə round noun general
dövran round noun general
fırlanma round noun general
basmaq press noun computer
baş çəkmə round noun general
yoxlama round noun general
raund round noun sport
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
ətrafına fırlanmaq come round verb general
boylanmaq come round verb general
dolanmaq get round verb general
dövrə vurmaq get round verb general
basmaq press verb general
sıxmaq press verb general
dəyirmiləmək round verb general
dəyirmilənmək round verb general
girdələmək round verb general
halqalanmaq round verb general
yumrulamaq round verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
girdələtdirmək cause smb. to make round verb general
dəyirmilətdirmək cause smb. to round off verb general
dəyirmilətmək cause smb. to round off verb general
gəlmək come round verb general
qumar kağızı paylamaq deal round the cards verb general
bürümək gather round verb general
girdələnmək get round verb general
girdələşmək get round verb general
dolanmaq go round verb general
dolaşmaq go round verb general
ətrafa boylanmaq look round verb general
boylanmaq look round verb general
boylanışmaq look round all together verb general
dairələmək make round verb general
girdələmək make round verb general
yumrulamaq make round verb general
yumurlamaq make round verb general
dəyirmiləmək make round verb general
qısmaq press verb general
qısnamaq press verb general
qısnaşdırmaq press verb general
qısqamaq press verb general
sıxma-boğma vermək press verb general
sıxma-boğmaya almaq press verb general
sıxma-boğmaya salmaq press verb general
boynuna qoymaq press on verb general
qısılmaq press oneself close verb general
sıxıb çıxartmaq press out verb general
döşləmək press smb. with breast verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
dəyirmiləşdirilmək round be rounded off verb general
dəyirmiləmək round off verb general
dəyirmiləşdirmək round off verb general
yuvarlaqlamaq round off verb general
yuvarlaqlaşdırmaq round off verb general
dövrə vurmaq sit round verb general
döndərmək swing the car round verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
üzünü çevirmək turn round verb general
geri dönmək turn round verb general
barmağına dolamaq twist smb. round one's finger verb general
dolandırmaq wheel round verb general
hərləmək wheel round verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
düzəlmək come round verb general
sağalmaq come round verb general
əzmək press verb general
bitirmək round verb general
qurtarmaq round verb general
tamamlamaq round verb general
özünə gəlmək come round verb general
basmaq press verb general
vurmaq press verb general
qulağını kəsmək round verb general
ütüləmək press verb general
dönmək round verb general
sıxışdırmaq press verb general
təzyiq göstərmək press verb general
israr etmək press verb general
məcbur etmək press verb general
təkid etmək press verb general
təkidlə tələb etmək press verb general
zorla boynuna qoymaq press verb general
zorla qəbul etdirmək press verb general
əziyyət vermək press verb general
incitmək press verb general
sıxıntı vermək press verb general
mətbuat press adjective general
dəyirmi round adjective general
girdə round adjective general
şaraoxşar round adjective general
şarşəkilli round adjective general
yumru round adjective general
ətraflı all-round adjective general
gip-girdə quite round adjective general
yumruca quite round adjective general
yupyumru quite round adjective general
yupyumruca quite round adjective general
hamarlayıcı rolling press adjective general
dairəvi round adjective general
yumru-yumru round adjective general
yuvarlaq round adjective general
gecə-gündüz round the clock adjective general
yumruyanaq round-cheeked adjective general
yumruyanaqlı round-cheeked adjective general
aybəniz round-faced adjective general
ayçöhrəli round-faced adjective general
dəyirmisifət round-faced adjective general
dəyirmisifətli round-faced adjective general
dövrəsifət round-faced adjective general
dövrəsifətli round-faced adjective general
girdəsifət round-faced adjective general
girdəsifətli round-faced adjective general
girdəüz round-faced adjective general
girdəüzlü round-faced adjective general
qəmərüz round-faced adjective general
qəmərüzlü round-faced adjective general
yumrusifət round-faced adjective general
yumrusifətli round-faced adjective general
dəyirmibaş round-headed adjective general
yumrubaş round-headed adjective general
yumru-yumru round-round adjective general
fırlanan turning round adjective general
çox tərəfli all-round adjective spoken language
hər tərəfli all-round adjective spoken language
dolu round adjective general
koppuş round adjective general
kök round adjective general
mütləq all-round adjective spoken language
dairəvi all-round adjective spoken language
dairə şəklində round adverb general
ətrafında round adverb general
bütün ili all the year round adverb general
il-müdam all the year round adverb general
yaylı-qışlı all the year round adverb general
boylana-boylana looking round adverb general
əksinə other way round adverb general
çevrəsində round adverb general
həndəvər round adverb general
yan-yörə round adverb general
qucaq-qucağa with arms round each other adverb general
boyunca round adverb general
hər tərəfdə round adverb general
digər tərəfə round adverb general
əks tərəfdə round adverb general
ətrafına round preposition general
ətrafında round preposition general
ətrafa round preposition general
təxminən round preposition general
təqribən round preposition general
barəsində round preposition general
haqqında round preposition general
bütün il boyu all the year round phrases general
çapda olmaq be in the press phrases general
çapdan çıxmaq be off the press phrases general
qamışı sıxıb şirəsini çıxarmaq üçün press cane mill phrases general
gündəlik qəzet daily press phrases general
mətbuat azadlığı freedom of press phrases general
bir kəsi aldatmaq get round smb. phrases general
bir şeyi yüngülcə sıxmaq give smth. a slight press phrases general
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill phrases general
bulvar mətbuatı gutter press phrases general
mətbuat konferansı təşkil etmək hold a press conference phrases general
karusel merry go round phrases general
çevrilmək move round phrases general
geriyə dönmək move round phrases general
press-papye paper weight phrases general
dövri mətbuat periodical press phrases general
mətbuat agentliyi press agency phrases general
mətbuat konferansı press conference phrases general
qaragüruh qəzetçilər qrupu press gang phrases general
çap orqanı press organ phrases general
mətbuat xülasəsi press review phrases general
jurnalist otağı press room phrases general
özü öz əli ilə kəndiri boğazına keçirmək put a halter round one's own neck phrases general
alqış gurultusu round of applause phrases general
alqış gurultusu round of cheers phrases general
dəyirmi masa round table phrases general
dəyirmi stol round table phrases general
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour phrases general
müşayiət etmək show round phrases general
Ehtiyat igidin yaraşığıdır The longest way round in the shortest way home phrases general
əhatəyə almaq troop round phrases general
mühasirəyə almaq troop round phrases general
aparmaq trot round phrases general
göstərmək trot round phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq walk smb. round phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
dönmək work round phrases general
istiqamətini dəyişmək work round phrases general
ətrafına bürümək wrap round phrases general
külçə mətbuatı yellow press phrases general
sarı mətbuat yellow press phrases general
gözoxşayan merry go round phrases general
xoşagələn merry go round phrases general
çevirmək move round phrases general
geriyə döndərmək move round phrases general
çap sexi press room phrases general
presləmə sexi press room phrases general
ştamplama sexi press room phrases general