• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of purpose of the visit (59 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
mübahisəli məqsəd cross-purpose noun general
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose noun general
arzu purpose noun general
fikir purpose noun general
məqsad purpose noun general
məram purpose noun general
niyyət purpose noun general
səfər visit noun general
vizit visit noun general
yoluxma visit noun general
ziyarət visit noun general
dostluq görüşü goodwill visit noun general
təmayül obtrusive purpose noun general
rəsmi görüş official visit noun general
amal purpose noun general
qədəm basmaq visit noun general
müvəffəqiyyət purpose noun general
nəticə purpose noun general
getmə visit noun general
... fikrində olmaq purpose verb general
... niyyətində olmaq purpose verb general
... qəsdində olmaq purpose verb general
məqsədi olmaq purpose verb general
məramı olmaq purpose verb general
baş çəkmək visit verb general
qonaq gəlmək visit verb general
qonaq qalmaq be on a visit verb general
bir ölkəyə görüşə gəlmək be on an official visit to a country verb general
acıqla etmək do smth. on purpose verb general
qonaq getmək pay a visit verb general
ziyarət etmək pay a visit verb general
ayaq basmaq visit verb general
qonaq getmək visit verb general
ziyarət etmək visit verb general
tapdaq etmək visit often verb general
getmək visit verb general
geniş işlədilən all-purpose adjective general
universal all-purpose adjective general
universal general-purpose adjective general
məqsədlə for the purpose adverb general
acıqla on purpose adverb general
məqsədli on purpose adverb general
qərəzlə on purpose adverb general
əbəs to no purpose adverb general
mübahisə eləmək be at cross-purpose phrases general
höcətləşmək be at cross-purpose phrases general
universal general purpose phrases general
ümumi təyinatlı general purpose phrases general
gözlənilməz ziyarət impromptu visit phrases general
bilə-bilə on purpose phrases general
bilərəkdən on purpose phrases general
qəsdən on purpose phrases general
bilə-bilə on set purpose phrases general
qəsdən on set purpose phrases general
bir kəsə baş çəkmək pay smb. a visit phrases general
bir kəsin görüşünə getmək pay smb. a visit phrases general
cavab olaraq görüşə gəlmək repay a visit phrases general
bir kəsin kandarını qoparmaq visit frequently phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
purpose of the visit vizitin qayəsi noun general