• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of put one's arms round smb.'s waist (236 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yığma qoşun citizens-in-arms noun general
soyuq silah cold-arms noun general
silah yoldaşı comrade-in-arms noun general
silahdaş comrade-in-arms noun general
yarımdairə half-round noun general
göy qübbəsi round noun general
dövrələmə round-up noun general
dövrəyə alma round-up noun general
toplama round-up noun general
bel waist noun general
qurşaq waist noun general
belbağı waist-band noun general
kəmər waist-band noun general
qurşaq waist-band noun general
qayış waist-band noun general
toqqa waist-band noun general
çoxnövçü all-round athlete noun general
ağuş arms noun general
gerb arms noun general
qucaq arms noun general
yaraq arms noun general
qol-qabırğa arms and ribs noun general
silahdaş brother-in-arms noun general
gerb coat of arms noun general
silahdaş companion-in-arms noun general
silah yoldaşı companion-in-arms noun general
dolanma going round noun general
silahlanmanın dayandırılması halting of arms race noun general
dəyirmiləmə making round noun general
əliuzun man with long arms noun general
karusel merry-go-round noun general
mətbuat icmalı press round-up noun general
raund round noun general
tur round noun general
yalama round and flat stone noun general
məcməyi round copper tray noun general
ayüzlü round-faced girl noun general
icmal round-up noun general
dolanma spinning round noun general
idman icmalı sports round-up noun general
dünya səfəri tour round the world noun general
lifə waist noun general
qurşaqlıq waist noun general
burma winding round noun general
dairə round noun general
dairəşəkilli əşya round noun general
boğum waist noun general
dar hissə waist noun general
dilim round noun general
parça round noun general
tikə round noun general
döşlük waist noun American
korset waist noun American
lifçik waist noun American
halay round noun general
düymsiz uşaq köynəyi waist noun general
uşaq alt köynəyi waist noun general
dövr etmə round noun general
dövran round noun general
fırlanma round noun general
bluzka waist noun American
qadın köynəyi waist noun American
baş çəkmə round noun general
yoxlama round noun general
raund round noun sport
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
ətrafına fırlanmaq come round verb general
boylanmaq come round verb general
dolanmaq get round verb general
dövrə vurmaq get round verb general
dəyirmiləmək round verb general
dəyirmilənmək round verb general
girdələmək round verb general
halqalanmaq round verb general
yumrulamaq round verb general
qolaclanmaq be measured with open arms verb general
silahlandırılmaq be supplied with arms verb general
qoltuqlanmaq be taken by arms verb general
silah qaldırmaq be up in arms verb general
silah gəzdirmək bear arms verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
uşağı qucağında gəzdirmək carry a child in one's arms verb general
yaraq gəzdirmək carry arms verb general
girdələtdirmək cause smb. to make round verb general
dəyirmilətdirmək cause smb. to round off verb general
dəyirmilətmək cause smb. to round off verb general
qucaqlamaq clasp in the arms verb general
qucmaq clasp in the arms verb general
qucumaq clasp in the arms verb general
gəlmək come round verb general
qumar kağızı paylamaq deal round the cards verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
qollarını qatlamaq fold one's arms verb general
bürümək gather round verb general
girdələnmək get round verb general
girdələşmək get round verb general
dolanmaq go round verb general
dolaşmaq go round verb general
ortalamaq grip smb. by waist verb general
silahı yerə qoymaq lay down arms verb general
silahı tullamaq lay down one's arms verb general
ətrafa boylanmaq look round verb general
boylanmaq look round verb general
boylanışmaq look round all together verb general
dairələmək make round verb general
girdələmək make round verb general
yumrulamaq make round verb general
yumurlamaq make round verb general
dəyirmiləmək make round verb general
qolaclamaq measure with open arms verb general
dəyirmiləşdirilmək round be rounded off verb general
dəyirmiləmək round off verb general
dəyirmiləşdirmək round off verb general
yuvarlaqlamaq round off verb general
yuvarlaqlaşdırmaq round off verb general
dövrə vurmaq sit round verb general
döndərmək swing the car round verb general
bir kəsi qucağına almaq take smb. in one's arms verb general
silaha sarılmaq take up arms verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
üzünü çevirmək turn round verb general
geri dönmək turn round verb general
barmağına dolamaq twist smb. round one's finger verb general
göbəyə qədər qar içində olmaq waist-deep: be waist-deep in snow verb general
dolandırmaq wheel round verb general
hərləmək wheel round verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
düzəlmək come round verb general
sağalmaq come round verb general
bitirmək round verb general
qurtarmaq round verb general
tamamlamaq round verb general
özünə gəlmək come round verb general
qulağını kəsmək round verb general
dönmək round verb general
dəyirmi round adjective general
girdə round adjective general
şaraoxşar round adjective general
şarşəkilli round adjective general
yumru round adjective general
ətraflı all-round adjective general
qurşağa qədər lüt bare to the waist adjective general
gip-girdə quite round adjective general
yumruca quite round adjective general
yupyumru quite round adjective general
yupyumruca quite round adjective general
silahlı rising in arms adjective general
top-tüfəngli rising in arms adjective general
dairəvi round adjective general
yumru-yumru round adjective general
yuvarlaq round adjective general
gecə-gündüz round the clock adjective general
yumruyanaq round-cheeked adjective general
yumruyanaqlı round-cheeked adjective general
aybəniz round-faced adjective general
ayçöhrəli round-faced adjective general
dəyirmisifət round-faced adjective general
dəyirmisifətli round-faced adjective general
dövrəsifət round-faced adjective general
dövrəsifətli round-faced adjective general
girdəsifət round-faced adjective general
girdəsifətli round-faced adjective general
girdəüz round-faced adjective general
girdəüzlü round-faced adjective general
qəmərüz round-faced adjective general
qəmərüzlü round-faced adjective general
yumrusifət round-faced adjective general
yumrusifətli round-faced adjective general
dəyirmibaş round-headed adjective general
yumrubaş round-headed adjective general
yumru-yumru round-round adjective general
fırlanan turning round adjective general
çox tərəfli all-round adjective spoken language
hər tərəfli all-round adjective spoken language
dolu round adjective general
koppuş round adjective general
kök round adjective general
mütləq all-round adjective spoken language
dairəvi all-round adjective spoken language
dairə şəklində round adverb general
ətrafında round adverb general
bütün ili all the year round adverb general
il-müdam all the year round adverb general
yaylı-qışlı all the year round adverb general
boylana-boylana looking round adverb general
əksinə other way round adverb general
çevrəsində round adverb general
həndəvər round adverb general
yan-yörə round adverb general
göbəyə qədər up to the waist adverb general
göbəyə qədər waist-deep adverb general
qucaq-qucağa with arms round each other adverb general
boyunca round adverb general
hər tərəfdə round adverb general
digər tərəfə round adverb general
əks tərəfdə round adverb general
ətrafına round preposition general
ətrafında round preposition general
ətrafa round preposition general
təxminən round preposition general
təqribən round preposition general
barəsində round preposition general
haqqında round preposition general
bütün il boyu all the year round phrases general
silaha sarılmaq fly to arms phrases general
bir kəsi aldatmaq get round smb. phrases general
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill phrases general
karusel merry go round phrases general
çevrilmək move round phrases general
geriyə dönmək move round phrases general
özü öz əli ilə kəndiri boğazına keçirmək put a halter round one's own neck phrases general
alqış gurultusu round of applause phrases general
alqış gurultusu round of cheers phrases general
dəyirmi masa round table phrases general
dəyirmi stol round table phrases general
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour phrases general
müşayiət etmək show round phrases general
Ehtiyat igidin yaraşığıdır The longest way round in the shortest way home phrases general
əhatəyə almaq troop round phrases general
mühasirəyə almaq troop round phrases general
aparmaq trot round phrases general
göstərmək trot round phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq walk smb. round phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
əli belində with arms akimbo phrases general
dönmək work round phrases general
istiqamətini dəyişmək work round phrases general
ətrafına bürümək wrap round phrases general
silahları yerə qoymaq ground arms phrases military
gözoxşayan merry go round phrases general
xoşagələn merry go round phrases general
çevirmək move round phrases general
geriyə döndərmək move round phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
put one's arms round smb.'s waist bir kəsin belini qucmaq verb general