• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qısa cəld hərəkət (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hərəkət act noun general
hərəkət action noun general
irəliyə hərəkət advance noun general
hərəkət beck noun general
hərəkət behaviour noun general
qısa vurulmuş saç bob noun general
qısa vurulmuş saç fasonu bob noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
qatarların hərəkət cədvəli callboard noun general
dairəvi hərəkət circuit noun general
dövri hərəkət circuit noun general
dairə üzrə hərəkət circuity noun general
dövri hərəkət circumduction noun general
dala hərəkət countermove noun general
əksinə hərəkət countermove noun general
ən qısa yol cross-cut noun general
çox iti hərəkət dash noun general
sürətli hərəkət dash noun general
hərəkət deed noun general
cəld adam dodger noun general
yavaş hərəkət drag noun general
Yerin Günəş ətrafında hərəkət etdiyi yol ecliptic noun general
qısa xülasə epitome noun general
qısa şərh epitome noun general
pis hərəkət evil-doing noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
birdən edilən hərəkət flounce noun general
axmaq hərəkət foolery noun general
hərəkət go noun general
hərəkət goings-on noun general
dairəvi hərəkət gyration noun general
abırsız hərəkət impertinence noun general
həyasız hərəkət impertinence noun general
yersiz hərəkət indelicacy noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
hərəkət locomotion noun general
hərəkət etmə locomotion noun general
qısa yelkənli qayıq luge noun general
nalayiq hərəkət misdeed noun general
yaramaz hərəkət misdeed noun general
yaramaz hərəkət misdemeanour noun general
nalayiq hərəkət misdemeanour noun general
hərəkət edən cismin inersiyası momentum noun general
hərəkət motion noun general
hərəkət move noun general
hərəkət movement noun general
qısa müddətli gündüz yuxusu nap noun general
qısa roman novella noun general
cəld baxış peek noun general
cəld baxış peep noun general
hərəkət progression noun general
irəli hərəkət propulsion noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
cəld hərəkət rush noun general
qısa tuman shorts noun general
hərəkət stir noun general
iddialı hərəkət swagger noun general
lovğa hərəkət swagger noun general
təkəbbürlü hərəkət swagger noun general
düşünülməmiş hərəkət thoughtlessness noun general
hərəkət traffic noun general
qısa məlumat newsletter noun general
qısa məsafəyə qaçış idmançısı sprinter noun general
dairəvarı hərəkət circular motion noun general
qısa kurs concise course noun general
şüurlu hərəkət conscious activity noun general
cinayətkar hərəkət criminal act noun general
latayır hərəkət cynical act noun general
latayır hərəkət cynicism noun general
qısa metrajlılı film film of short length noun general
irəli hərəkət forward motion noun general
ixtiyari hərəkət free movement noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
ürəyinin hökmü ilə hərəkət etmə indulgence noun general
instinktiv hərəkət instinctive movement noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
qısa interval long interval noun general
namərd hərəkət low trick noun general
qanunazidd hərəkət malpractice noun general
layiqsiz hərəkət mean action noun general
nalayiq hərəkət misconduct noun general
yaramaz hərəkət misdemeanor noun general
irəli hərəkət onward movement noun general
irəliyə hərəkət progression noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
qısa qapanma short circuit noun general
qısa interval short interval noun general
qısa məzmunu summary noun general
xətti-hərəkət tactics noun general
bərabərsürətli hərəkət uniform velocity noun general
hərəkət edən hədəgə atma trap-shooting noun sport
planetlərin göydə hərəkət etdiyi dairə zodiac noun astronomical
yük daşımaq üçün qısa və enli qayıq yawl noun nautical
hərəkət qüvvəsi traction noun technical
qısa qapanma short-circuit noun electrical engineering
hərəkət xidməti train-service noun railway
şıltaq hərəkət capriccio noun general
qısa məktub chit noun general
əks-hərəkət countermotion noun general
əksinə hərəkət countermotion noun general
yavaş hərəkət crawl noun general
yaramaz hərəkət crime noun general
yersiz hərəkət crime noun general
hərəkət dealing noun general
hərəkət qüvvəsi draught noun general
dəli hərəkət extravagance noun general
son xəbərlərin qısa xülasəsi headline noun general
ağılsız hərəkət indiscretion noun general
düşüncəsiz hərəkət indiscretion noun general
aldadıcı planlı hərəkət manoeuvre noun general
mexanizm ilə hərəkət edən kukla marionette noun general
hərəkət edən qüvvə momentum noun general
irəli hərəkət movement noun general
ağılsız hərəkət nonsense noun general
axmaq hərəkət nonsense noun general
qanuna zidd hərəkət offence noun general
qısa tuman panties noun general
qısa məlumat paragraph noun general
cəld danışma patter noun general
hərəkət performance noun general
hərəkət process noun general
qısa bioqrafik oçerk profile noun general
qısa səfər run noun general
qısa səyahət run noun general
qısa xülasə sketch noun general
qısa müddət snatch noun general
hərəkət tactics noun general
hərəkət travel noun general
cəld yeriş trot noun general
hərəkət etməyə çağırış trumpet-call noun general
fırlanan hərəkət turn noun general
yüngül hərəkət waff noun general
qısa yuxu winking noun general
hərəkət work noun general
molekulyar hərəkət nəticəsində maddələrin tədricən qarşılaşması diffusion noun physics
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
qısa forma contraction noun linguistic
hərəkət məkanı background noun movie
hərəkət yeri background noun movie
ikinci dərəcəli hərəkət background noun movie
qısa qıçlı cob noun general
qəfil hərəkət dive noun general
qısa işartı flicker noun general
cəld baxış glimpse noun general
hərəkət etmə going noun general
hərəkət edən arakəsmə hatch noun general
qısa şəxsi məktub note noun general
qısa gəzinti spin noun general
qısa cəld hərəkət whisk noun general
qısa reklam filmi teaser noun general
qısa kəsilmiş quyruq bob noun general
qısa müddət breathing noun general
nalayiq hərəkət fault noun general
yaramaz hərəkət fault noun general
təhqiramiz hərəkət outrage noun general
kəskin hərəkət bob noun general
qısa həcmli ədəbi əsər piece noun general
hərəkət step noun general
sürətli hərəkət tear noun general
hərəkət navigation noun computer
qısa məzmun summary noun computer
hərəkət transaction noun computer
hərəkət bearing noun general
hərəkət tərzi bearing noun general
cəld zərbə clip noun general
cəld yeriş clip noun general
mənalı hərəkət cock noun general
təsirli hərəkət cock noun general
qısa gəzinti turn noun general
qısa fəaliyyət müddəti turn noun general
hərəkət etmək act verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
qısa izahat vermək annotate verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
hərəkət etməyə həvəsləndirmək bestir verb general
saçını qısa kəsdirmək bob verb general
quyruğu qısa kəsdirmək bobtail verb general
bumeranq kimi hərəkət etmək boomerang verb general
qısa ifadə etmək brief verb general
kobud hərəkət etmək brusque verb general
qaba hərəkət etmək brusque verb general
birgə hərəkət etmək coact verb general
qısa şərh vermək epitomise verb general
yalançı hərəkət etmək feint verb general
bacarıqla hərəkət etmək fox verb general
cəld hərəkət etmək fox verb general
hərəkət etmək function verb general
əl qolu ilə hərəkət etmək gesticulate verb general
əl-qol ilə hərəkət etmək gestulate verb general
rəvan hərəkət etmək glide verb general
hərəkət etmək go verb general
hərəkət etməyə imkan verməmək immobilise verb general
cəld qeyd etmək jot verb general
ləhləyə-ləhləyə hərəkət etmək loll verb general
tənbəl-tənbəl hərəkət etmək loll verb general
çox qısa kəsmək lop verb general
dairə üzrə hərəkət etmək orbit verb general
qısa məqalə yazmaq paragraph verb general
qadın kimi hərəkət etmək ponce verb general
qəflətən və cəld girmək pounce verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
əks istiqamətdə hərəkət etmək regress verb general
təhlükədən qorxmayaraq hərəkət etmək risk verb general
cəld və başdansovdu işləmək scamp verb general
sürətlə və rəvan hərəkət etmək scud verb general
tələsik hərəkət etmək scurry verb general
yanakı hərəkət etmək sidle verb general
qayçı ilə cəld kəsmək snip verb general
cəld uçmaq speed verb general
cəld uçub getmək speed verb general
ziddinə hərəkət etmək act against verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qəti hərəkət etmək act decisively verb general
vicdansızcasına hərəkət etmək act dishonestly verb general
qaydasınca hərəkət etmək act fairly verb general
formal hərəkət etmək act formally verb general
insanpərvərcəsinə hərəkət etmək act humanely verb general
əlbir hərəkət etmək act in concert verb general
qaydaların ziddinə hərəkət etmək act in defiance of orders verb general
açıqca hərəkət etmək act quite openly verb general
dürüst hərəkət etmək act rightly verb general
qabacasına hərəkət etmək act rudely verb general
qanmazcasına hərəkət etmək act stupidly verb general
ağılla hərəkət etmək act wisely verb general
insafla hərəkət etmək act with justice verb general
boyca qısa olmaq bax: boyca gödək olmaq verb general
ləyaqətlə hərəkət etmək behave decently verb general
qəşəng hərəkət etmək behave nicely; qəşəng-qəşəng verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
birlikdə hərəkət etmək make common cause verb general
asta hərəkət etmək move sluggishly verb general
irəliyə hərəkət eləmək push on verb general
qısa danışmaq speak briefly verb general
cəld durmaq start up verb general
çəpinə hərəkət etmək oblique verb military
cəld atəş açmaq volley verb military
kəskin bir tərzdə hərəkət etmək assault verb general
kobud hərəkət etmək assault verb general
yavaş-yavaş hərəkət etmək barge verb general
hərəkət etmək bear verb general
cəld çıxıb getmək beetle verb general
cəld tanışmaq blaze away verb general
axmaq-axmaq hərəkət etmək clown verb general
səy-səy hərəkət etmək clown verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
birgə hərəkət etmək conspire verb general
birlikdə hərəkət etmək conspire verb general
əlbir hərəkət etmək conspire verb general
birgə hərəkət etmək coordinate verb general
cəld fırlanıb qalxmaq eddy verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
hərəkət etmək hinge verb general
orbit ilə hərəkət etmək orbit verb general
qısa məqalə nəşr etdirmək paragraph verb general
cəld və yüngülcə öpmək peck verb general
təlaş içərisində hərəkət etmək scurry verb general
tələsə-tələsə hərəkət etmək scurry verb general
qısa shorten verb general
sakitcə hərəkət etmək slip verb general
cəld və rabitəsiz danışmaq sputter verb general
cəld hərəkət etmək switch verb general
dəstə ilə hərəkət etmək troop verb general
cəld hərəkət etmək twinkle verb general
hərəkət etmək walk verb general
yöndəmsiz hərəkət etmək wallow verb general
cəld etmək zap verb general
tez hərəkət etmək zap verb general
ehtiyatsız hərəkət etmək piffle verb spoken language
fikirləşmədən hərəkət etmək piffle verb spoken language
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back verb general
səs-küylə hərəkət etmək buzz verb general
qısa kəsmək crop verb general
hərəkət etmək exercise verb general
cəld iş görmək gallop verb general
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble verb general
cəld götürüb getmək whisk verb general
qısa qırxmaq dock verb general
irəli-geri hərəkət etmək dodge verb general
cəld gizlənmək duck verb general
sürətlə hərəkət etmək flutter verb general
təlaşla hərəkət etmək flutter verb general
donuz kimi hərəkət etmək hog verb general
hərəkət etməyə başlamaq quicken verb general
hərəkət etmək run verb general
cəld uzaqlaşmaq whisk verb general
geriyə hərəkət etmək back up verb general
hərəkət etmək pile verb spoken language
quyruğu qısa kəsdirmək bob verb general
iri addımlarla hərəkət etmək double verb general
tez-tələsik hərəkət etmək rush verb general
tələsik hərəkət etmək rush verb general
cəld getmək spin verb general
cəld hərəkət etmək spin verb general
cəld hərəkət etmək whip verb general
cəld vərəqləmək ruffle verb general
düzgün hərəkət etmək hit verb general
hərəkət etmək keep verb general
cəld active adjective general
cəld agile adjective general
vero