• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qısa rəsmi məlumat (291 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məlumat announcement noun general
rəsmi qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
qısa vurulmuş saç bob noun general
qısa vurulmuş saç fasonu bob noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
məlumat bulletin noun general
məlumat vərəqəsi bulletin noun general
rəsmi paltar coat noun general
rəsmi papaqlara vurulan dəmir nişan cockade noun general
məlumat cognition noun general
məlumat cognizance noun general
rəsmi söhbət colloquy noun general
məlumat verən communicant noun general
məlumat vermə communication noun general
rəsmi məlumat communique noun general
ən qısa yol cross-cut noun general
qısa xülasə epitome noun general
qısa şərh epitome noun general
rəsmi mətbuat orqanı gazette noun general
coğrafi məlumat kitabı gazette noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
məlumat kitabçası guidebook noun general
məlumat kitabçası handbook noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat information noun general
məlumat verən informer noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
məlumat knowing noun general
qısa yelkənli qayıq luge noun general
qısa müddətli gündüz yuxusu nap noun general
məlumat bülleteni news-letter noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
məlumat notion noun general
qısa roman novella noun general
rəsmi şəxs official noun general
rəsmi elan etmə procalamation noun general
məlumat proposition noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
ilk məlumat rudiments noun general
qısa tuman shorts noun general
divar rəsmi wall painting noun general
qısa məlumat newsletter noun general
qısa məsafəyə qaçış idmançısı sprinter noun general
məlumat communication noun general
qısa kurs concise course noun general
məlumat despatch noun general
məlumat dispatch noun general
rəsmi görüş duty call noun general
qısa metrajlılı film film of short length noun general
məlumat bürosu information bureau noun general
məlumat şöbəsi information department noun general
məlumat bürosu inquiry office noun general
qısa interval long interval noun general
məlumat notification noun general
rəsmi məktub official letter noun general
rəsmi nümayəndə official representative noun general
rəsmi iqamətgah official residence noun general
rəsmi görüş official visit noun general
məlumat kitabı reference book noun general
rəsmi tələb requisition noun general
qısa qapanma short circuit noun general
qısa interval short interval noun general
qısa məzmunu summary noun general
rəsmi rəy testimonial noun general
şifahi məlumat verbal communication noun general
yük daşımaq üçün qısa və enli qayıq yawl noun nautical
qısa qapanma short-circuit noun electrical engineering
məlumat brief noun general
məlumat vərəqəsi brief noun general
qısa məktub chit noun general
gizli məlumat confidence noun general
rəsmi xəbər dispatch noun general
rəsmi məlumat dispatch noun general
məlumat mənbəyi enlightener noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
turistlər üçün məlumat kitabçası handbook noun general
son xəbərlərin qısa xülasəsi headline noun general
məlumat intelligence noun general
məlumat sızması leak noun general
məlumat message noun general
məlumat news noun general
məlumat vermə news noun general
qısa tuman panties noun general
qısa məlumat paragraph noun general
qısa bioqrafik oçerk profile noun general
rəsmi bəyanat pronouncement noun general
məlumat report noun general
qısa səfər run noun general
qısa səyahət run noun general
qısa xülasə sketch noun general
qısa müddət snatch noun general
statistik məlumat statistics noun general
rəsmi vizit visitation noun general
rəsmi sanksiya warranty noun general
qısa yuxu winking noun general
məlumat bazası database noun general
məlumat səviyyəsi horizon noun figurative meaning
qısa forma contraction noun linguistic
məlumat şöbəsi morgue noun french
rəsmi təzim etmə salute noun military
rəsmi dəvət call noun general
səslərin rəsmi hesablanması canvass noun general
rəsmi keyfiyyət character noun general
qısa qıçlı cob noun general
rəsmi hesabat debate noun general
qısa işartı flicker noun general
İsrail dövlətinin rəsmi dili Hebrew noun general
məlumat item noun general
məlumat knowledge noun general
qısa şəxsi məktub note noun general
məlumat presentation noun general
qısa gəzinti spin noun general
məlumat statement noun general
rəsmi hesabat statement noun general
qısa cəld hərəkət whisk noun general
qısa reklam filmi teaser noun general
qısa kəsilmiş quyruq bob noun general
qısa müddət breathing noun general
ümumi məlumat minute noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
məlumat reference noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
məlumat kitabçası guide noun general
məlumat vahidi item noun general
rəsmi titul master noun general
qısa həcmli ədəbi əsər piece noun general
məlumat info noun computer
qısa məzmun summary noun computer
məlumat kitabçası companion noun general
gizli məlumat dope noun general
qısa gəzinti turn noun general
qısa fəaliyyət müddəti turn noun general
məlumat vermək allege verb general
qısa izahat vermək annotate verb general
məlumat vermək announce verb general
məlumat vermək apprise verb general
saçını qısa kəsdirmək bob verb general
quyruğu qısa kəsdirmək bobtail verb general
qısa ifadə etmək brief verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
məlumat vermək communicate verb general
məlumat vermək declare verb general
qısa şərh vermək epitomise verb general
rəsmi status vermək formalise verb general
rəsmi şəklə salmaq formalise verb general
məlumat vermək herald verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
məlumat vermək inform verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
çox qısa kəsmək lop verb general
səhv məlumat vermək misinform verb general
yanlış məlumat vermək misinform verb general
səhv məlumat vermək mis-state verb general
yanlış məlumat vermək mis-state verb general
rəsmi formaya salmaq officialize verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
qısa məqalə yazmaq paragraph verb general
rəsmi görkəm almaq prim verb general
məlumat almaq query verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
məlumat vermək report verb general
yenidən məlumat verməl restate verb general
boyca qısa olmaq bax: boyca gödək olmaq verb general
məlumat toplamaq collect information verb general
məlumat yığmaq collect information verb general
məlumat vermək make a report verb general
məlumat mübadiləsi etmək share information verb general
qısa danışmaq speak briefly verb general
rəsmi olaraq elan etmək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
məlumat almaq consult verb general
məlumat vermək enlighten verb general
kiçik bayraqlarla məlumat vermək flag verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
qısa məqalə nəşr etdirmək paragraph verb general
qısa shorten verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
gizlicə məlumat yayılmaq whisper verb general
rəsmi salam vermək salute verb military
qısa kəsmək crop verb general
məlumat vermək notify verb general
məlumat almaq refer verb general
səsləri rəsmi şəkildə hesablamaq canvass verb general
qısa qırxmaq dock verb general
quyruğu qısa kəsdirmək bob verb general
məlumat almaq hear verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
rəsmi olaraq məlumat vermək return verb general
xüsusi məlumat vermək tip verb general
qısa kəsilmiş bobbed adjective general
quyruğu qısa kəsilmiş bobtailed adjective general
qısa brief adjective general
rəsmi business adjective general
tam rəsmi ceremonial adjective general
qısa kəsilmiş close-cropped adjective general
qısa qırxılmış close-cropped adjective general
məlumat communication adjective general
qısa compendious adjective general
qısa concise adjective general
qısa curt adjective general
qısa epitomic adjective general
rəsmi formal adjective general
rəsmi GI adjective general
qeyri-rəsmi informal adjective general
məlumat verilməyə layiq newsworthy adjective general
ömrü qısa non-durable adjective general
qeyri-rəsmi non-official adjective general
rəsmi prim adjective general
qısa short adjective general
qısa sketchy adjective general
qısa succinct adjective general
qısa summary adjective general
qısa tabloid adjective general
qısa terse adjective general
qeyri-rəsmi unceremonious adjective general
qeyri-rəsmi unofficial adjective general
qışa aid olan wintry adjective general
qısa-qısa shortish adjective general
rəsmi ceremonious adjective general
qısa compact adjective general
qısa condensed adjective general
qeyri-rəsmi extrajudicial adjective general
qısa müddətli flashy adjective general
rəsmi functional adjective general
rəsmi olaraq qəbul edilməyən invalid adjective general
qısa müddət sürən momentary adjective general
rəsmi official adjective general
qısa thumb-nail adjective general
qısa ayaqlı və kök tubby adjective general
qeyri-rəsmi unaccredited adjective general
qeyri-rəsmi unsolemn adjective general
rəsmi olaraq təyin edilmiş certified adjective general
qısa və aydın neat adjective general
qısa contracted adjective linguistic
qısa müddət awhile adverb general
qısa briefly adverb general
qısa tərzdə briefly adverb general
qısa concisely adverb general
rəsmi olaraq formally adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
qeyri-rəsmi olaraq informally adverb general
qısa olaraq laconicly adverb general
rəsmi officially adverb general
rəsmi olaraq officially adverb general
qısa-qısa briefly adverb general
rəsmi formally adverb general
qeyri-rəsmi informally adverb general
qısa-qısa shortly adverb general
qeyri-rəsmi unofficially adverb general
rəsmi cəhətdən formally adverb general
qısa shortly adverb general
qısa short adverb general
qısa fasilələrlə at short intervals phrases general
qısa qırxılmış quyruq bang-tail phrases general
qısa və məqsədyönlü brief and to the point phrases general
qısa yığıncaq briefing meeting phrases general
qısa yuxu cat nap phrases general
qısa nekroloq death notice phrases general
ilkin mənbədən məlumat first-hand knowledge phrases general
rəsmi paltar formal dress phrases general
rəsmi bəyanat formal statement phrases general
qısa yuxu forty winks phrases general
qısa in a nutshell phrases general
qısa bir müddətdə in a short time phrases general
qısa müddətdə in a short time phrases general
məlumat bürosu inquiry office phrases general
divar rəsmi mural painting phrases general
qısa ton net ton phrases general
qeyri-rəsmi məlumat non-official report phrases general
rəsmi dil official language phrases general
rəsmi orqan official organ phrases general
bir ölkənin rəsmi xəritəsi ordnance survey phrases general
etibarlı məlumat positive information phrases general
qısa ton short ton phrases general
qısa dalğalar short waves phrases general
bir kəsi tovlayıb məlumat almaq tap smb. for money phrases general
qısa təsvir thumb-nail sketch phrases general
telefon məlumat kitabçası Yellow Pages phrases general
qısa elan want ad phrases American
rəsmi nitq set speech phrases general
qısa fokuslu linza bull's eye phrases general
məlumat data plural general
məlumat facts plural general
zərrə-zərrə məlumat toplama gleanings plural general
qısa idman tumanı trunk plural general