• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qəbul etməyə yararlı (295 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qəbul acceptance noun general
üzvlüyə qəbul etmə affiliation noun general
yararlı hala salma amelioration noun general
qəbul otağı ante-room noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi baptism noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi christening noun general
dəyişməyə yararlı commutable noun general
qəbul etməmə disavowal noun general
qəbul etmə embracement noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qəbul olunmuş forma formality noun general
qəbul olunmuş üsul formality noun general
qəbul intake noun general
qəbul etmə intake noun general
ali məktəbə qəbul etmə matriculation noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
zorla qəbul etdirmə obtrusion noun general
qəbul məntəqəsi receptable noun general
qəbul reception noun general
qəbul edən recipient noun general
qəbul etməmə rejection noun general
burjua-aristokrat cəmiyyətin zövq və ədalarını kor-koranə təqlid etməyə çalışan adam snob noun general
qəbul otağı waiting-room noun general
qəbul welcome noun general
qəbul etmə enrolment noun general
qəbul edilmə enrolment noun general
başqalarına təmənnasız yardım etməyə hazır olma altruism noun general
qəbul admittance noun general
qəbul qaydaları admittance standards noun general
qəbul adoption noun general
qəbul saatı consultation hours noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
qəbul imtahanı entrance examination noun general
qəbul otağı reception room noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
əkin üçün yararlı yer planting-soil noun agricultural
torpağın əkinə yararlı üst qatı top-soil noun agricultural
qəbul admission noun general
qəbul etmə adoption noun general
qəbul etmə arrival noun general
qəbul audience noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
hamiləliyin qarşısını alan dərman qəbul etmə contraception noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
səmimi qəbul greeting noun general
zorla qəbul etdirmə imposition noun general
qəbul etmə initiation noun general
universitetə qəbul etmə matriculation noun general
universitetə qəbul olunma matriculation noun general
qəbul etməmə negative noun general
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy noun general
dünyanın maddiliyini qəbul etmə outwardness noun general
əldə etməyə çalışma persuit noun general
üzvlüyə qəbul etmə reception into noun general
əmlakı xilas etməyə görə mükafat salvage noun general
hərəkət etməyə çağırış trumpet-call noun general
gəmiçiliyə yararlı istiqamət water-way noun general
qəbul meydançası tipple noun American
qəbul otağı chamber noun general
təşkilatın üzvlüyünə qəbul enrolment noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
qəbul etməmə repudiation noun general
qəbul function noun spoken language
qəbul appointment noun general
qəbul quarter noun general
qəbul etmək accept verb general
qəbul etmək admit verb general
qəbul etmək assume verb general
yararlı olmaq avail verb general
hərəkət etməyə həvəsləndirmək bestir verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicise verb general
xristian dinini qəbul etdirmək christianise verb general
qəbul etməmək contest verb general
əldə etməyə çalışmaq covet verb general
qərar qəbul etmək decide verb general
qəbul etməmək deny verb general
qonaq qəbul etmək entertain verb general
qəbul düzəltmək entertain verb general
yararlı olmaq fit verb general
qəbul etdirmək foist verb general
zorla qəbul etdirmək foist verb general
hərəkət etməyə imkan verməmək immobilise verb general
qanunu qəbul etdirmək lobby verb general
ali məktəbə qəbul etmək matriculate verb general
universitetə qəbul olunmaq matriculate verb general
istifadə üçün yararlı vəziyyətə gəlib çatmaq maturate verb general
qida qəbul etmək meal verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
qəbul etməmək rebut verb general
qəbul etməmək refuse verb general
qərarı qəbul etmək resolve verb general
istifadə üçün yararlı etmək season verb general
qərar qəbul etmək settle verb general
duş qəbul etmək shower verb general
qəbul etməmək rule out verb general
ali məktəbə qəbul olunmaq matriculate verb general
üzv qəbul etmək accept a member verb general
təklif qəbul etmək accept an offer verb general
təklifi qəbul etmək accept an offer verb general
əksəriyyətlə qəbul etmək adopt by a majority verb general
qətnamə qəbul etmək adopt resolution verb general
komandanlığı qəbul etmək assume command verb general
rəiyyətlik qəbul etmək be naturalized verb general
təbəəlik qəbul etmək become a citizen verb general
rəiyyətlik qəbul etmək become a citizen verb general
işə qəbul etmək give employment verb general
vanna qəbul etmək have a bath verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
qəbul etmək naturalize verb general
qanun qəbul etmək pass a law verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
qəbul etmək receive verb general
qonaq qəbul etmək receive guests verb general
xəstə qəbul etmək receive patients verb general
qərar qəbul etmək resolve; qərarnamə verb general
vanna qəbul etmək take a bath verb general
duş qəbul etmək take a shower verb general
qida qəbul etmək take food verb general
qəbul eləmək take in verb general
dərman qəbul etmək take medicine verb general
acqarına dərman qəbul etmək take medicine on an empty stomach verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicize verb church
qəbul etmək adopt verb general
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
qəbul etmək convert verb general
zorla qəbul etdirmək dictate verb general
qərar qəbul etmək elect verb general
qəbul etmək enact verb general
zorla qəbul etdirmək enforce verb general
qəbul etmək feast verb general
balıq tutmaq üçün yararlı olmaq fish verb general
qəbul etməmək forswear verb general
qəbul etmək induct verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalise verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
zorla qəbul etdirmək obtrude verb general
özünkü kimi qəbul etmək own verb general
qəbul etmək receive verb general
qəbul etməmək renounce verb general
qəbul etməmək reprobate verb general
qəbul etməmək repudiate verb general
qətnamə qəbul etmək resolve verb general
istifadə üçün yararlı hala düşmək season verb general
qəbul etmək shoulder verb general
yararlı olmaq suit verb general
qəbul etmək homologate verb law
qanun layihəsinin qəbul edilməsini ləngitmək block verb general
sifariş qəbul etmək book verb general
qərar qəbul etməyə sövq etmək decide verb general
qərar qəbul etməyə təhrik etmək decide verb general
qəbul etmək digest verb general
dərman qəbul etmək dose verb general
narkotik maddələr qəbul etmək drug verb general
orduya qəbul etmək enrol verb general
həll etməyə cəhd etmək grapple verb general
həll etməyə çalışmaq grapple verb general
zorla qəbul etdirmək impose verb general
zorla qəbul etdirmək intrude verb general
həqiqət kimi qəbul etmək lap verb general
qəbul etmək receive verb sport
qəbul edilməmək wash verb figurative meaning
qəbul etmək allow verb general
müzakirə etməyə başlamaq broach verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
qəbul etməmək challenge verb general
hərəkət etməyə başlamaq quicken verb general
qəbul etmək take verb general
qəbul etməmək exclude verb law
qəbul etməmək balk verb general
qərar qəbul etmək conclude verb general
qəbul etdirmək thrust verb general
qəbul etmək receive verb computer
qəbul etməmək decline verb general
qəbul etmək pass verb general
əldə etməyə çalışmaq push verb general
qida qəbul etmək have verb general
zorla qəbul etdirmək press verb general
qəbul etmək carry verb general
qərarı qəbul etmək carry verb general
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have verb general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
qəbul edilmiş accepted adjective general
qəbul edilmiş acknowledged adjective general
qəbul oluna bilən admissible adjective general
hamının qəbul etdiyi admitted adjective general
qəbul olunmuş admitted adjective general
qəbul adoptive adjective general
yararlı applicable adjective general
əkin üçün yararlı arable adjective general
yararlı auspicious adjective general
yararlı available adjective general
xaçpərəst dinini qəbul etməyən christless adjective general
becərməyə yararlı cultivable adjective general
ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən done adjective general
içməyə yararlı drinkable adjective general
yemək üçün yararlı edible adjective general
yararlı eligible adjective general
yararlı favourable adjective general
yararlı feat adjective general
yararlı felicitous adjective general
yararlı fit adjective general
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone adjective general
yaşayış üçün yararlı habitable adjective general
yaşamaq üçün yararlı livable adjective general
hamının qəbul etdiyi manifest adjective general
təbəəliyini qəbul etmiş naturalised adjective general
vətəndaşlığını qəbul etmiş naturalised adjective general
təbəəliyini qəbul etmiş naturalized adjective general
vətəndaşlığını qəbul etmiş naturalized adjective general
gəmiçiliyə yararlı navigable adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilmiş orthodox adjective general
yeni din qəbul etmiş proselyte adjective general
yararlı qualified adjective general
sitat üçün yararlı quotable adjective general
qəbul edilə bilən receivable adjective general
qəbul etməyə yararlı receivable adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilmiş received adjective general
yenidən istifadəyə yararlı reusable adjective general
yararlı salutary adjective general
səhnə üçün yararlı scenic adjective general
səhnəyə yararlı scenic adjective general
təcrübəyə yararlı triable adjective general
qəbul edilməz unacceptable adjective general
qəbul edilməmiş unaccepted adjective general
qəbul olunmamış unaccepted adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilməmiş unacknowledged adjective general
qəbul edilməmiş unadmitted adjective general
tənqidsiz qəbul edilən uncritical adjective general
yararlı olmayan unsuitable adjective general
yararlı useful adjective general
geymək üçün yararlı wearable adjective general
bir şeyi etməyə hazır olan willing adjective general
yararlı workable adjective general
qəbul calling adjective general
qəbul calling hours adjective general
qəbul consultative adjective general
qərar qəbul etmək continuous adjective general
içmək üçün yararlı su drinkable water adjective general
hərbi xidmətə yararlı fit for military service adjective general
qərar qəbul etmək incessant adjective general
qərar qəbul etmək irresolute adjective general
qəbul reception adjective general
qərar qəbul etmək uninterrupted adjective general
əkinə yararlı tillable adjective agricultural
şuma yararlı tillable adjective agricultural
yararlı acceptable adjective general
nümunə olaraq qəbul edilmiş canonical adjective general
araba ilə getməyə yararlı olan cartable adjective general
əkinə yararlı cultivable adjective general
dəyişdirmək üçün yararlı exchangeable adjective general
yararlı fortunate adjective general
rəsmi olaraq qəbul edilməyən invalid adjective general
ənənəni qəbul etməyən nonconformist adjective general
əczaçılıqda qəbul edilmiş officinal adjective general
tibbdə qəbul edilmiş officinal adjective general
qəbul etməyən repulsive adjective general
qəbul edilməmiş unrecognised adjective general
yararlı able-bodied adjective general
daxili qəbul edilməli oral adjective general
qəbul edildiyi kimi admittedly adverb general
daxilə qəbul etməklə orally adverb general
mümkün olmayan hər şey etməyə çalışmaq bang one's head against a brick wall phrases general
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. phrases general
bir şey etməyə alışmaq be used to do smth. phrases general
səmimi qəbul cordinal greeting phrases general
yeni din qəbul etmək experience religion phrases general
hərbi xidmətə yararlı fit for service phrases general
qabaqcadan qəbul edilmiş qərar foregone conclusion phrases general
bir şeyi etməyə cəsarət etmək have the heart to do smth. phrases general
qanun qəbul etmək pass a law phrases general
bütün xalq tərəfindən qəbul edilən popularly accepted phrases general
qəbul imtahanı preliminary examination phrases general
qəbul otağı reception room phrases general
bir şeyi etməyə başlamaq set about doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə girişmək set about doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself to do smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself to smth. phrases general
müəyyən qərar qəbul etmək settle on smth. phrases general
müəyyən qərar qəbul etmək settle upon smth. phrases general
həb qəbul etmək take a pill phrases general
sifarişi qəbul etmək take an order phrases general
həqiqəti kor-koranə qəbul etmək take for gospel phrases general
bir şeyi kor-koranə qəbul etmək take smth. for Gospel phrases general
vuruşa dəvəti qəbul etmək take up the gloves phrases general
Qərar qəbul edilmişdir the die is cast phrases general
qəbul edilmiş məna acceptation phrases medical
qəbul saatları office hours phrases general
işlətmə dərmanı qəbul etmək take a pill phrases spoken language
qəbul etmək take to phrases general
qəbul etməmək turn down phrases general