• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qədir qiymət bilmək (231 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qiymət appraisal noun general
qədir-qiymət appraisal noun general
qiymət qoyma appraisal noun general
qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
qiymət təklif etmə bid noun general
qiymət cost noun general
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
qiymət estimate noun general
qiymət estimation noun general
qiymət vermə estimation noun general
qiymət evaluation noun general
qiymət qoyma evaluation noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
yarı qiymət half-price noun general
qiymət mark noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
qaldırılmış qiymət overprice noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyulma overvalue noun general
qiymət preciousness noun general
qiymət price noun general
qiymət rating noun general
qiymət qoyma rating noun general
qiymət vermə rating noun general
əla qiymət almaq üçün imtahan tripos noun general
həddən artıq aşağı qiymət undercharge noun general
qiymət verməmə underestimate noun general
qiymət valuation noun general
qiymət qoyma valuation noun general
qiymət value noun general
qiymət qoyan valuer noun general
qiymət verən valuer noun general
qiymət worth noun general
qiymət vermə bidding noun general
qiymət təklif etmə bidding noun general
qədir appreciation noun general
qənimət bilmək avail oneself of opportunity noun general
qiymət fərqi difference in price noun general
qiymət indeksi price index noun general
pərakəndə qiymət retail price noun general
qədir value noun general
qədir-qiymət value noun general
təklifedilən qiymət bid noun general
qiymət denomination noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
qiymət opinion noun general
nominal qiymət par noun general
qiymət purchase noun general
qiymət qoyulma tariff noun general
qədir-qiymət worth noun general
pis qiymət alma failure noun spoken language
qiymət expense noun figurative meaning
malların qiymət siyahısı catalogue noun general
mənfi qiymət exception noun general
qiymət təklif etmə offer noun general
qiymət quotation noun general
qiymət assessment noun general
qiymət qoyan judge noun general
qiymət verə bilən judge noun general
qiymət rate noun general
qiymət figure noun spoken language
qiymət grade noun American
qiymət vermə evaluation noun computer
qiymət cədvəli report noun general
kafi qiymət pass noun general
qiymət charge noun general
günahkar bilmək accuse verb general
günahkar bilmək accuse of verb general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
qədrini bilmək appraise verb general
qiymət qoymaq appraise verb general
qiymət danışmaq bargain verb general
qiymət təklif etmək bid verb general
qiymət vermək bid verb general
qiymət qoymaq bid verb general
günahkar bilmək blame verb general
suçlu bilmək blame verb general
bilmək can verb general
qiymət haqqında mübahisə etmək chaffer verb general
məsləhət bilmək counsel verb general
müqəssir bilmək criminate verb general
lazım bilmək deign verb general
bilmək descry verb general
qiymət verməmək disparage verb general
qiymət verməmək disvalue verb general
qiymət qoymaq evaluate verb general
günahkar bilmək fault verb general
xəlvətcə bilmək ferret out verb general
bilmək find out verb general
gələcəyini bilmək foresee verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
dadını bilmək gust verb general
qiymət üstündə çənələşmək haggle verb general
qiymət danışıb ucuz almaq higgle verb general
qiymət danışmaq higgle verb general
günahkar bilmək impute verb general
günahkar bilmək incriminate verb general
müqəssir bilmək incriminate verb general
bilmək know verb general
daha yüksək qiymət təklif etmək outbid verb general
çox yüksək qiymət vermək overestimate verb general
daha yüksək qiymət qoymaq overrate verb general
yenidən qiymət qoymaq overvalue verb general
qiymət qoymaq price verb general
öyrənib bilmək query verb general
soruşub bilmək query verb general
qiymət qoymaq rate verb general
bir də qiymət vermək reappraise verb general
iyindən bilmək smell out verb general
çox yüksək qiymət vermək transvalue verb general
həddən artıq aşağı qiymət qoymaq undercharge verb general
qiymət verməmək underestimate verb general
qiymət verməmək underrate verb general
qiymət verməmək undervalue verb general
qiymət qoymaq valorize verb general
qiymət qoymaq value verb general
bilmək savvy verb general
qədrini bilmək appreciate verb general
dostluğun qədrini bilmək appreciate friendship verb general
qiymət qoymaq bax: qiymət kəsmək verb general
ar bilmək be ashamed verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
əhval bilmək call on verb general
iy bilmək catch the smell verb general
soruşub bilmək enquire verb general
qiymət kəsmək fix the price verb general
qeyri-kafi qiymət almaq get a bad mark verb general
ağzının dadını bilmək have a good taste verb general
azadlığın dadını bilmək have tasted the freedom verb general
günahkar bilmək impeach verb general
təcrübədən bilmək know by experience verb general
əzbər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know from memory verb general
fəndini bilmək know how verb general
öz işini bilmək know one's job verb general
öz qədrini bilmək know one's own value verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
çox yuxarı qiymət tələb etmək overcharge verb general
düşmənə bata bilmək overcome the enemy verb general
iy bilmək pick up the smell verb general
yüksək qiymət almaq receive a high mark verb general
çətinliklə verə bilmək scrape through verb general
qiymət təyin etmək set a price verb general
iy bilmək smell verb general
qədrini bilmək value verb general
öz həyatının qədrini bilmək value one's own life verb general
yüksək qiymət almaq win a high appraisal verb general
günahkar bilmək arraign verb general
daha yaxşı bilmək choose verb general
dayana bilmək defy verb general
qabağında dura bilmək defy verb general
bilmək discover verb general
əvvəlcədən bilmək divine verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
qiymət vermək evaluate verb general
dadını bilmək flavour verb general
qiymət danışmaq huckster verb general
özünə rəva bilmək indulge verb general
iy bilmək mouse verb general
yüksək qiymət vermək overprice verb general
qiymət qoymaq peg verb general
qiymət müəyyən etmək peg verb general
qiymət vermək rank verb general
bilmək recognise verb general
qiymət müəyyən etmək tariff verb general
qədrini bilmək treasure verb general
daha ucuz qiymət təklif etmək undercut verb general
his bilmək whiff verb general
bilmək istəmək wonder verb general
qədir-qiymət bilmək apprise verb archaism
bilmək possess verb general
qədrini bilmək save verb general
iylə bilmək sniff verb general
sayıb hesabı bilmək total verb general
soruşub bilmək worm verb general
qiymət qoymaq cost verb medical
qiymət vermək grade verb American
qiymət yazmaq rate verb American
qədrini bilmək cherish verb general
özünü saxlaya bilmək govern verb general
bilmək have verb general
bilmək hear verb general
yüksək qiymət demək overcharge verb general
qiymət qoymaq quote verb general
qiymət təyin etmək tag verb general
soruşub bilmək quiz verb American
dadını bilmək taste verb figurative meaning
müəyyən qiymət təklif etmək offer verb finance
pis qiymət almaq fail verb general
pis qiymət vermək pip verb general
bilmək tell verb general
qiymət qoymaq charge verb general
qiymət verilə bilən appreciable adjective general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
qiymət qoyula bilən evaluable adjective general
qiymət verməyən inappreciative adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
qədir bilən thankful adjective general
qiymət rate adjective general
dili praktik olaraq bilmək know a language practically adverb general
razılaşdırılmış qiymət agreed price phrases general
qiymət əlavə etmək bid against phrases general
qiymət artırmaq bid against phrases general
qiymət üstə gəlmək bid against phrases general
qiymət əlavə etmək bid up phrases general
qiymət artırmaq bid up phrases general
qiymət üstə gəlmək bid up phrases general
nağd pulla qiymət cash price phrases general
bir şeyi yaxşı bilmək have a good command of smth. phrases general
beş barmağı kimi bilmək have at one's finger-tips phrases general
nə etdiyini yaxşı bilmək know one's own min phrases general
nə istədiyini yaxşı bilmək know one's own min phrases general
bir şeyi kamil bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi tam bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi beş barmağı kimi bilmək know smth. to a t phrases general
çirkini də, bikini də bilmək know the ropes phrases general
hər bir qəpiyinin qədrini bilmək look twice at evey penny phrases general
özünə rəva bilmək make bold with phrases general
ağzında çıxan sözü bilmək pick one's words phrases general
yerin altını da üstünü də bilmək read between the lines phrases general
necə hərəkət edəcəyini bilmək see one's way phrases general
öz işini bilmək see one's way phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a brick wall phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a mud wall phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a stone wall phrases general
su kimi bilmək know perfectly phrases general
zahiri qiymət face value phrases general
qiymət artırma extras plural general
vero