• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əmələ yarıma adaptablity noun general
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
gecikmiş fikir afterthought noun general
zinadan əmələ gəlmiş uşaq bastard noun general
əmələ gəlmə becoming noun general
mənfi fikir bigotry noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
başa gəlmiş bygone noun general
fikir concept noun general
fikir birliyi consensus noun general
fikir contrivance noun general
fikir critique noun general
yanlış fikir delusion noun general
əmələ gəlmə derivation noun general
fikir design noun general
fikir ayrılığı disaccord noun general
fikir ayrılığı discord noun general
fikir ayrılığı discrepancy noun general
fikir ayrılığı dissension noun general
fikir ayrılığı dissimilation noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
qocalıqdan əmələ gələn ağıl zəifliyi dotage noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
fikir estimate noun general
fikir estimation noun general
fikir ayrılığı faction noun general
fikir feeling noun general
qabaqcadan demə forecast noun general
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast noun general
qabaqcadan demə forecasting noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose noun general
qabaqcadan həzz almaq foretaste noun general
qabaqcadan ləzzətini duymaq foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvürə gətirmək foretaste noun general
xülasə edilmiş fikir formulation noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
əmələ gəlmə genesis noun general
fikir idea noun general
fikir if noun general
qabıq əmələ gəlməsi incrustation noun general
fikir intent noun general
fikir intention noun general
əsas fikir keynote noun general
yanlış evlilik misalliance noun general
yanlış bəyanat mis-statement noun general
yanlış addım mis-step noun general
səhv fikir misthought noun general
fikir monster noun general
təzə gəlmiş adam new-comer noun general
beyindən çıxmayan fikir obsession noun general
fikir opinion noun general
qabaqcadan hazırlıq prearrangement noun general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fikir preconception noun general
əvvəlcədən yaradılmış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan demə prediction noun general
ədalətsiz fikir prejudice noun general
insafsız fikir prejudice noun general
qərəzli fikir prejudice noun general
tərəfgir fikir prejudice noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
qabaqcadan demə prognostication noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
qabaqcadan demə prophecy noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
fikir purpose noun general
fikir rating noun general
fikir reasoning noun general
fikir remark noun general
fikir say noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan studied noun general
əsas fikir thesis noun general
fikir thought noun general
təhlükəli fikir venture noun general
fikir dağınıqlığı wool-gathering noun general
parlaq fikir brainstorm noun general
dahiyanə fikir brainstorm noun general
qabaqcadan dadma anticipation noun general
kül əmələ gətirmə ash content noun general
əsas fikir basic idea noun general
aydın fikir bright idea noun general
fikir aydınlığı clarity of thought noun general
aydın fikir clear thought noun general
şablon fikir commonplace noun general
dolaşıq fikir confused thought noun general
fikir dolaşıqlığı confusion of thought noun general
fikir ayrılığı difference of opinion noun general
təhrif olunmuş fikir distorted idea noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
fikir glimpse noun general
fikir knotty idea noun general
fikir lucid mind noun general
fikir mediation noun general
fikir əyrılığı odds noun general
qərəzli fikir preconception noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
fikir proposition noun general
fikir reflection noun general
fikir-xəyal reflection noun general
fikir-zikir thought noun general
yanlış fikir wrong idea noun general
yanlış false noun spoken language
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth noun medical
oynaq kisəsində əmələ gələn şiş ganglion noun anatomical
qızdırılmış metal üzərində əmələ gələn oksid dross noun technical
öz-özündən induksiya əmələ gətirən makara reactor noun technical
fikir allegation noun general
qabaqcadan duyma apprehension noun general
fikir aspect noun general
əmələ gəlmə blood noun general
fikir case noun general
fikir ayrılığı cleavage noun general
fikir climate noun general
fikir cogitation noun general
fikir conception noun general
buxar suya çevrilirkən əmələ gələn damcı condensation noun general
fikir mübadiləsi conference noun general
dərin fikir contemplation noun general
fikir contention noun general
tənqidi fikir critique noun general
fikir ayrılığı disagreement noun general
fikir ayrılığı distraction noun general
fikir ayrılığı disunion noun general
yanlış error noun general
buxar əmələ gəlmə evaporation noun general
vakuum əmələ gəlməsi exhaust noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
fikir ayrılığı friction noun general
təzə gəlmiş mühacir greener noun general
fikir notion noun general
əmələ gəlmə origin noun general
fikir outness noun general
əmələ gəlmə pedigree noun general
fikir persuasion noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
fikir preoccupation noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
fikir sentiment noun general
fikir statement noun general
fikir thinking noun general
fikir verdict noun general
sağlam fikir wisdom noun general
yanlış addım muff noun spoken language
fikir reaction noun spoken language
qabaqcadan duyma prognostication noun medical
fikir account noun general
əmələ gəlmə birth noun general
fikir ayrılığı division noun general
yanlış fault noun general
əmələ gəlmə germination noun general
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
fikir judgement noun general
fikir irəli sürən adam mover noun general
fikir notice noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
sözün əmələ gəlməsi pedigree noun general
fikir plan noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
fikir testimony noun general
fikir birliyi understanding noun general
fikir word noun general
əsas fikir burden noun general
əmələ gəlmə descent noun general
fikir ayrılığı gap noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn azar hoodoo noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn bəla hoodoo noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn xətər hoodoo noun general
fikir ayrılığı odds noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
qaynadılmış mayenin üzündə əmələ gələn qat skin noun general
əmələ gəlmə spring noun general
yanlış addım trip noun general
əsk fikir opposition noun logic
fikir assumption noun general
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
acılayan fikir hit noun general
istehzalı fikir hit noun general
kinayəli fikir hit noun general
zəhərli fikir hit noun general
yeni fikir wrinkle noun general
fikir point noun general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
əmələ gəlmək arise verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
qabarcıq əmələ gətirmək blister verb general
qabaqcadan bildirmək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
çat əmələ gətirmək chap verb general
yarıq əmələ gətirmək chap verb general
əmələ gəlmək come of verb general
qat əmələ gətirmək crease verb general
müfəssəl fikir söyləmək descant verb general
qabaqcadan təyin etmək destine verb general
fikir söyləmək discourse verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine verb general
qabaqcadan xəbər vermək divine verb general
əmələ gətirmək engender verb general
qabaqcadan xəbər vermək forebode verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast verb general
qabaqcadan xəbər vermək forecast verb general
taleyini qabaqcadan həll etmək foredoom verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
qabaqcadan hiss etmək forefeel verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan həll etmək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
qabaqcadan görmək foresee verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell verb general
qabaqcadan xəbər vermək foretell verb general
qabaqcadan görmək forethink verb general
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell verb general
əmələ gətirmək generate verb general
fikir vermək heed verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise verb general
yanlış məlumat vermək misinform verb general
məlumatı yanlış yozmaq misinterpret verb general
yanlış izah etmək misinterpret verb general
yanlış qənaətə gəlmək misjudge verb general
yanlış bəyanat vermək mis-state verb general
yanlış məlumat vermək mis-state verb general
yanlış addım atmaq mis-step verb general
fikir vermək notice verb general
fikir yürütmək opine verb general
qabaqcadan bildirmək portend verb general
qabaqcadan planlaşdırmaq prearrange verb general
özündə əvvəlcədən fikir yaratmaq preconceive verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict verb general
qabaqcadan qızdırmaq preheat verb general
qabaqcadan qiymətləndirmək prejudge verb general
qabaqcadan inandırmaq prejudice verb general
qərəzli fikir yaratmaq prejudice verb general
qabaqcadan fikirləşmək premediate verb general
qabaqcadan götür-qoy etmək premediate verb general
qabaqcadan ödənmiş prepaid verb general
qabaqcadan planlanlaşdırmaq preplan verb general
qabaqcadan bildirmək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək prognosticate verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy verb general
fikir söyləmək ratiocinate verb general
yenidən əmələ gəlmək regenerate verb general
fikir yürütmək advance an idea verb general
qabaqcadan hiss etmək apprehend verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
fikir təlqin etmək bring home verb general
fikir etmək brood verb general
fikir-zikir etmək brood verb general
fikir demək express an opinion verb general
fikir söyləmək express an opinion verb general
fikir çəkmək grieve verb general
mənfi fikir söyləmək have an adverse effect verb general
fikir təlqin etmək impress verb general
qabaqcadan həll etmək ordain verb general
fikir vermək pay attention verb general
qabaqcadan pulu vermək pay in advance verb general
fikir etmək ponder verb general
fikir irəli sürmək put forward an idea verb general
fikir yürütmək reason verb general
fikir etmək think verb general
fikir-zikir etmək think hardly verb general
fikir söyləmək censure verb general
nazik çat əmələ gətirmək craze verb general
fikir bildirmək criticise verb general
qabaqcadan təyin etmək design verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
qabaqcadan duymaq divine verb general
qabaqcadan sezmək divine verb general
qabaqcadan nəzərə almaq envisage verb general
fikir söyləmək estimate verb general
qabaqcadan hiss etmək forebode verb general
qabaqcadan xəbər vermək foredoom verb general
qabaqcadan düşünmək forethink verb general
qabaqcadan fikirləşmək forethink verb general
əmələ gətirmək form verb general
əmələ gəlmək germinate verb general
qabaqcadan xəbər vermək herald verb general
fikir vermək look verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
əmələ gəlmək originate verb general
əvvəlcədən fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan müəyyənləşdirmək preform verb general