• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
barmaqla çalınan musiqi aləti banjo noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
sərbəst və oynaq hərəkətli musiqi əsəri capriccio noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
qabaqcadan demə forecast noun general
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast noun general
qabaqcadan demə forecasting noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose noun general
qabaqcadan həzz almaq foretaste noun general
qabaqcadan ləzzətini duymaq foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvürə gətirmək foretaste noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
lira musiqi alətində çalan adam lyrist noun general
musiqi oktavasında üçüncü not me noun general
musiqi oktavasında üçüncü not mi noun general
pastoral musiqi musette noun general
musiqi music noun general
musiqi çalan musician noun general
qabaqcadan hazırlıq prearrangement noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan demə prediction noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
qabaqcadan demə prognostication noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
qabaqcadan demə prophecy noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan studied noun general
musiqi alətlərini kökləyən usta tuner noun general
qabaqcadan dadma anticipation noun general
layla çalmaq bax: layla demək noun general
ahəngsiz musiqi discordant music noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
instrumental musiqi instrumental music noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
musiqi zövqü taste for music noun general
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
kiçik musiqi əsəri prelude noun music
bir musiqi əsərini orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırma instrumentation noun music
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri the brass noun collective noun
qabaqcadan duyma apprehension noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
musiqi march noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
yumurta və s. çalmaq üçün yaylı alət whisk noun general
qabaqcadan duyma prognostication noun medical
nəfəsli musiqi alətinin səsi blow noun general
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge noun general
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
musiqi aləti instrument noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
müasir səs-küylü musiqi rock noun general
xor üçün yazılmış müsiqi əsəri chorus noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
sözə yazılmış musiqi setting noun general
musiqi əsəri thing noun general
musiqi əsəri composition noun general
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
musiqi vurğusu tone noun general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
əl çalmaq applaud verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
şeypur çalmaq blare verb general
truba çalmaq blare verb general
kirpik çalmaq blink verb general
qabaqcadan bildirmək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
şeypur çalmaq bugle verb general
əl çalmaq cheer verb general
hava çalmaq chime verb general
zəng çalmaq chime verb general
çalmaq churn verb general
çalmaq clam verb general
əl çalmaq clap verb general
zəng çalmaq clapper verb general
layla çalmaq cradle verb general
çalmaq cream verb general
qabaqcadan təyin etmək destine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine verb general
qabaqcadan xəbər vermək divine verb general
baraban çalmaq drum verb general
təbil çalmaq drum verb general
hazırlaşmadan bir iş görmək extemporise verb general
fleytada çalmaq fife verb general
tütəkdə çalmaq fife verb general
fleyta çalmaq flute verb general
qabaqcadan xəbər vermək forebode verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast verb general
qabaqcadan xəbər vermək forecast verb general
taleyini qabaqcadan həll etmək foredoom verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
qabaqcadan hiss etmək forefeel verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan həll etmək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
qabaqcadan görmək foresee verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell verb general
qabaqcadan xəbər vermək foretell verb general
qabaqcadan görmək forethink verb general
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell verb general
arfada çalmaq harp verb general
hazırlaşmadan bir iş görmək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise verb general
çalmaq mow verb general
musiqi alətinən surdinka mute verb general
mıx çalmaq nail verb general
mismar çalmaq nail verb general
ney çalmaq pipe verb general
sümsü çalmaq pipe verb general
tütək çalmaq pipe verb general
qabaqcadan bildirmək portend verb general
qabaqcadan planlaşdırmaq prearrange verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict verb general
qabaqcadan qızdırmaq preheat verb general
qabaqcadan qiymətləndirmək prejudge verb general
qabaqcadan inandırmaq prejudice verb general
qabaqcadan fikirləşmək premediate verb general
qabaqcadan götür-qoy etmək premediate verb general
qabaqcadan ödənmiş prepaid verb general
qabaqcadan planlanlaşdırmaq preplan verb general
qabaqcadan bildirmək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək presage verb general
qələbə çalmaq prevail verb general
qabaqcadan xəbər vermək prognosticate verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy verb general
çalmaq sting verb general
təbil çalmaq tattoo verb general
çalmaq toll verb general
şeypur çalmaq toot verb general
astadan boru çalmaq tootle verb general
astadan fleyta çalmaq tootle verb general
boru çalmaq trumpet verb general
kərənay çalmaq trumpet verb general
qələbə çalmaq vanquish verb general
çalmaq wag verb general
çalmaq waggle verb general
çalmaq whang verb general
fıştırıq çalmaq whistle verb general
fit çalmaq whistle verb general
qələbə çalmaq win verb general
kirpik çalmaq wink verb general
qabaqcadan hiss etmək apprehend verb general
fit çalmaq bax: fit vermək verb general
çalmaq be shot verb general
baraban çalmaq beat the drum verb general
dəf çalmaq beat the drum verb general
davul çalmaq beat the drum verb general
şeypur çalmaq blow the horn verb general
qağala çalmaq cackle verb general
çalmaq clap verb general
çəpik çalmaq clap one's hands verb general
qağala çalmaq cluck verb general
çalmaq drive in verb general
nağara çalmaq drum verb general
qatıq çalmaq ferment milk verb general
çalmaq flap verb general
qanad çalmaq flap wings verb general
şarmanka çalmaq grind a street-organ verb general
çalmaq hammer in verb general
qabaqcadan həll etmək ordain verb general
qabaqcadan pulu vermək pay in advance verb general
tütək çalmaq play a pipe verb general
oxuyub-çalmaq play and sing verb general
dumbul çalmaq play the drum verb general
düdük çalmaq play the fife verb general
fleyta çalmaq play the flute verb general
fleytada çalmaq play the flute verb general
rübab çalmaq play the lute verb general
mandolina çalmaq play the mandolin verb general
fortepiano çalmaq play the piano verb general
fortepianoda çalmaq play the piano verb general
pianino çalmaq play the piano verb general
royal çalmaq play the piano verb general
saz çalmaq play the saz verb general
qaval çalmaq play the tambourine verb general
truba çalmaq play the trumpet verb general
skripka çalmaq play the violin verb general
musiqi ilə məşğul olmaq practise music verb general
zəng çalmaq ring verb general
zəng çalmaq ring the bell verb general
çırtıq çalmaq snap one's fingers verb general
çalmaq thrust a wedge verb general
paz çalmaq wedge verb general
paz çalmaq wedge; pazlamaq verb general
fışdırıq çalmaq whistle verb general
fışqırıq çalmaq whistle verb general
zəfər çalmaq win a victory verb general
külüng çalmaq work hard verb general
skripka çalmaq fiddle verb spoken language
çalmaq bang verb general
çalmaq beat verb general
ahəngsiz çalmaq caterwaul verb general
çalmaq churn verb general
qabaqcadan təyin etmək design verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
qabaqcadan duymaq divine verb general
qabaqcadan sezmək divine verb general
qabaqcadan nəzərə almaq envisage verb general
musiqi alətində çalmaq finger verb general
fit çalmaq flute verb general
qabaqcadan hiss etmək forebode verb general
qabaqcadan xəbər vermək foredoom verb general
qabaqcadan düşünmək forethink verb general
qabaqcadan fikirləşmək forethink verb general
qabaqcadan xəbər vermək herald verb general
qüsurlu çalmaq mistune verb general
səhv çalmaq mistune verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
qələbə çalmaq overrule verb general
bütün zəngləri çalmaq peal verb general
çalmaq perform verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan müəyyənləşdirmək preform verb general
qabaqcadan hiss etmək presage verb general
dili topuq çalmaq stumble verb general
zəng çalmaq tang verb general
çalmaq whisk verb general
yalanşı həyəcan təbili çalmaq wolf verb general
qabaqcadan görmək apprehend verb general
kirpik çalmaq batt verb general
çalmaq bite verb general
çalmaq clap verb general
qabaqcadan görmək envisage verb general
qabaqcadan göstərmək foreclose verb general
qabaqcadan həll etmək foreclose verb general
qabaqcadan qərar vermək foreclose verb general
çalmaq shave verb general
qabaqcadan xəbardar edilmək warn verb general
çalmaq whip verb general
çalmaq batt verb general
çalmaq drive verb general
qabaqcadan sifariş vermək reserve verb general
laylay çalmaq rock verb general
çalmaq blow verb general
nəfəsli alət çalmaq blow verb general
skripka çalmaq bow verb general
kaman çalmaq bow verb general
çalmaq play verb computer
çalmaq play verb general
zəng çalmaq go verb general
qələbə çalmaq carry verb general
qabaqcadan hiss olunan anticipative adjective general
qabaqcadan inandırılmış bigoted adjective general
qabaqcadan beyninə yeridilmiş bigoted adjective general
qabaqcadan düşünülmüş deliberate adjective general
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone adjective general
əvvəlcədən hazırlaşmadan impromptu adjective general
qabaqcadan düşünülmüş intentional adjective general
qabaqcadan deyilən oracular adjective general
qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş preconceived adjective general
qabaqcadan yaradılmış preconceived adjective general
qabaqcadan olan prefatory adjective general
qabaqcadan olan preliminary adjective general
qabaqcadan düşünülmüş premediated adjective general
musiqi duyumu olan tuneful adjective general
musiqi qabiliyyəti olan tuneful adjective general
musiqi duyumu olmayan tuneless adjective general
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless adjective general
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unanticipated adjective general
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unforeseen adjective general
musiqi musical adjective general
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent adjective general
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless adjective general
nümayiş üçün qabaqcadan təyin edilmiş exhibitory adjective general
musiqi ahəngi olmayan noteless adjective general
qabaqcadan olan provisional adjective general
qabaqcadan ahead adverb general
qabaqcadan beforehand adverb general
qabaqcadan first adverb general
hazırlaşmadan impromptu adverb general
qabaqcadan previously adverb general
qələbə çalmaq carry away the garland phrases general
qələbə çalmaq carry the garland phrases general
bədbəxtlik olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster phrases general
fəlakət olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster phrases general
qabaqcadan xəbər verən forecast weather phrases general
qabaqcadan qəbul edilmiş qərar foregone conclusion phrases general