• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək (252 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nitq allocution noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
ifşaedici nitq diatribe noun general
nitq discourse noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
qabaqcadan demə forecast noun general
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast noun general
qabaqcadan demə forecasting noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose noun general
qabaqcadan həzz almaq foretaste noun general
qabaqcadan ləzzətini duymaq foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvürə gətirmək foretaste noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
anlaşılmaz nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
anlaşılmaz nitq gibberish noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
tənqid və təhqirlə dolu açıq nitq harangue noun general
təhqiredici nitq invective noun general
qabaqcadan hazırlıq prearrangement noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan demə prediction noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
qabaqcadan demə prognostication noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
qabaqcadan demə prophecy noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
ibarəli nitq rant noun general
məğrur nitq rant noun general
təmtəraqlı nitq rant noun general
təşəxxüslü nitq rant noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
nitq speech noun general
qabaqcadan studied noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
nitq mədəniyyəti rhetoric noun general
ifşaedici nitq accusing speech noun general
qabaqcadan dadma anticipation noun general
vasitəsiz nitq direct speech noun general
nitq enunciation noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
axıcı nitq fluent speech noun general
inandırıcı nitq forceful speech noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
isbatsız nitq improper speech noun general
vasitəli nitq indirect speech noun general
canlı nitq lively speech noun general
monoloji nitq monologue noun general
şifahi nitq oral speech noun general
təntənəli nitq oration noun general
nitq hissələri parts of speech noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
şifahi nitq spoken language noun general
çox uzun nitq talkathon noun American
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
nitq address noun general
qabaqcadan duyma apprehension noun general
ikimənalı nitq circumlocution noun general
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
yaltaq nitq coax noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
nitq oration noun general
nitq oratory noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
rabitəsiz nitq ramble noun general
təmtəraqlı yaxud həyəcanlı nitq rhapsody noun general
nitq tongue noun general
nitq word noun general
qabaqcadan duyma prognostication noun medical
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
fikirləşmədən söyləmək blunder out verb general
qabaqcadan bildirmək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
müfəssəl fikir söyləmək descant verb general
qabaqcadan təyin etmək destine verb general
fikir söyləmək discourse verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine verb general
qabaqcadan xəbər vermək divine verb general
açıb söyləmək divulge verb general
söyləmək expound verb general
hazırlaşmadan bir iş görmək extemporise verb general
qabaqcadan xəbər vermək forebode verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast verb general
qabaqcadan xəbər vermək forecast verb general
taleyini qabaqcadan həll etmək foredoom verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
qabaqcadan hiss etmək forefeel verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan həll etmək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
qabaqcadan görmək foresee verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell verb general
qabaqcadan xəbər vermək foretell verb general
qabaqcadan görmək forethink verb general
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell verb general
alovlu nitq söyləmək harangue verb general
hazırlaşmadan bir iş görmək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise verb general
hədyan söyləmək mutter verb general
açıb söyləmək noise verb general
qabaqcadan bildirmək portend verb general
qabaqcadan planlaşdırmaq prearrange verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict verb general
qabaqcadan qızdırmaq preheat verb general
qabaqcadan qiymətləndirmək prejudge verb general
qabaqcadan inandırmaq prejudice verb general
qabaqcadan fikirləşmək premediate verb general
qabaqcadan götür-qoy etmək premediate verb general
qabaqcadan ödənmiş prepaid verb general
qabaqcadan planlanlaşdırmaq preplan verb general
qabaqcadan bildirmək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək prognosticate verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy verb general
açıb söyləmək publicize verb general
fikir söyləmək ratiocinate verb general
təfərrüatı ilə söyləmək recount verb general
söyləmək state verb general
söyləmək tell verb general
söyləmək voice verb general
qabaqcadan hiss etmək apprehend verb general
əzbərdən söyləmək bax: əzbərdən demək verb general
nitq irad etmək deliver a speech verb general
fikir söyləmək express an opinion verb general
öz fikrini söyləmək express one's opinion verb general
öz rəyini söyləmək express one's opinion verb general
mülahizə söyləmək express one's view verb general
mənfi fikir söyləmək have an adverse effect verb general
nitq irad etmək make a speech verb general
qabaqcadan həll etmək ordain verb general
qabaqcadan pulu vermək pay in advance verb general
monoloq söyləmək soliloquize verb general
söyləmək speak verb general
nağıl söyləmək tell a tale verb general
yalan söyləmək tell lies verb general
həqiqəti söyləmək tell the truth verb general
ləhləyə-ləhləyə söyləmək utter breathlessly verb general
yalan söyləmək perjure verb law
nitq söyləmək orate verb jocular
fikir söyləmək censure verb general
qabaqcadan təyin etmək design verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
qabaqcadan duymaq divine verb general
qabaqcadan sezmək divine verb general
qabaqcadan nəzərə almaq envisage verb general
fikir söyləmək estimate verb general
qabaqcadan hiss etmək forebode verb general
qabaqcadan xəbər vermək foredoom verb general
qabaqcadan düşünmək forethink verb general
qabaqcadan fikirləşmək forethink verb general
qabaqcadan xəbər vermək herald verb general
söyləmək impart verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
əvvəlcədən fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan müəyyənləşdirmək preform verb general
qabaqcadan hiss etmək presage verb general
fikir söyləmək remark verb general
söyləmək utter verb general
qabaqcadan görmək apprehend verb general
söyləmək deliver verb general
qabaqcadan görmək envisage verb general
qabaqcadan göstərmək foreclose verb general
qabaqcadan həll etmək foreclose verb general
qabaqcadan qərar vermək foreclose verb general
söyləmək unfold verb general
söyləmək vent verb general
qabaqcadan xəbardar edilmək warn verb general
açıb söyləmək babble verb general
fikir söyləmək report on verb general
qabaqcadan sifariş vermək reserve verb general
fikir söyləmək open verb general
qabaqcadan hiss olunan anticipative adjective general
qabaqcadan inandırılmış bigoted adjective general
qabaqcadan beyninə yeridilmiş bigoted adjective general
qabaqcadan düşünülmüş deliberate adjective general
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone adjective general
əvvəlcədən hazırlaşmadan impromptu adjective general
qabaqcadan düşünülmüş intentional adjective general
qabaqcadan deyilən oracular adjective general
qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş preconceived adjective general
qabaqcadan yaradılmış preconceived adjective general
qabaqcadan olan prefatory adjective general
qabaqcadan olan preliminary adjective general
qabaqcadan düşünülmüş premediated adjective general
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unanticipated adjective general
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unforeseen adjective general
nitq vocal adjective general
nitq speech adjective general
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent adjective general
nümayiş üçün qabaqcadan təyin edilmiş exhibitory adjective general
qabaqcadan olan provisional adjective general
qabaqcadan ahead adverb general
qabaqcadan beforehand adverb general
qabaqcadan first adverb general
hazırlaşmadan impromptu adverb general
qabaqcadan previously adverb general
nitq irad etmək deliver a speech phrases general
nitq söyləmək deliver a speech phrases general
fikrini söyləmək express one's sentiments phrases general
rəyini söyləmək express one's sentiments phrases general
bədbəxtlik olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster phrases general
fəlakət olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster phrases general
qabaqcadan xəbər verən forecast weather phrases general
qabaqcadan qəbul edilmiş qərar foregone conclusion phrases general
nitq azadlığı freedom of speech phrases general
nitq irad etmək make a speech phrases general
nitq söyləmək make a speech phrases general
vasitəli nitq oblique speech phrases general
nitq üzvləri organs of speech phrases general
nəzakətli nitq politic speech phrases general
parlaq nitq powerfull speech phrases general
qabaqcadan hazırlanmış iclas prearrangeg meeting phrases general
öz mülahizəsini söyləmək put in one's two cents worth phrases general
təmtəraqla söyləmək recite a piece phrases general
əvvəlcədən hazırlanmış nitq set speech phrases general
təmtəraqla söyləmək speak a piece phrases general
şifahi nitq spoken language phrases general
taleyi qabaqcadan xəbər vermək tell fortunes phrases general
həqiqəti söyləmək tell the truth phrases general
söyləmək let on phrases spoken language
nitq hissələri parts of speech phrases linguistic
fikir söyləmək make a suggestion phrases general
fikir söyləmək offer a suggestion phrases general
nitq söyləmək recite a piece phrases general
rəsmi nitq set speech phrases general
nitq söyləmək speak a piece phrases general