• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qadın cinsi (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
zina edən qadın adulteress noun general
zinakar qadın adulteress noun general
macəra axtaran qadın adventuress noun general
macəra edən qadın adventuress noun general
qadın elçi ambassadress noun general
qadın nümayəndə ambassadress noun general
qadın səfir ambassadress noun general
qadın müəllif authoress noun general
bufetçi qadın barmaid noun general
aradüzəldən qadın bawd noun general
cinsi əlaqəyə təşviq edən bedroom noun general
gözəl qadın belle noun general
hamilik edən qadın benefactress noun general
qadın bim noun general
qayıqçı qadın boatwoman noun general
qadın tumanının enli kəməri bodice noun general
muzdur qadın bondager noun general
təhkimli qadın bondager noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
qadın papağı bonnet noun general
qadın çəkməsi bootee noun general
aşxanaçı qadın cantiniere noun general
sədr qadın chairwoman noun general
gəlib ev yığışdıran qulluqçu qadın charwoman noun general
qadın köynəyi chemise noun general
çinli qadın chinawoman noun general
pedikür edən qadın chiropodist noun general
dindar qadın church-woman noun general
mövhümatçı qadın church-woman noun general
qadın din xadimi church-woman noun general
kəndli qadın countrywoman noun general
yüngül əxlaqlı qadın courtesan noun general
cinsi xarab olma degeneracy noun general
cinsi korlanma degeneration noun general
qadın incəliyi effeminacy noun general
sehrbaz qadın fairy noun general
qadın female noun general
qadın cinsinə aid fərd female noun general
qadın incəliyi femininity noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girmə fornication noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən kişi fornicator noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən qadın fornicatress noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
fransız qadın Frenchwoman noun general
qadın paltarı frock noun general
köhnə moda ilə və pis geyinmiş qadın frump noun general
qadın həkimi gynaecology noun general
qadın dəlləyi hairdresser noun general
qadın əl çantası handbag noun general
qadın əl sumkası handbag noun general
qulluqçu qadın handmaid noun general
gəzəyən qadın harlot noun general
qəhrəman qadın heroine noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
evdar qadın housewife noun general
ağı deyən qadın howler noun general
yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə incest noun general
irlandiyalı qadın Irishwoman noun general
yalançı qadın jilt noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
qadın lady noun general
qadın alt paltarı lingerie noun general
masajçı qadın masseuse noun general
qadın şlyapası millinery noun general
şahzadə qadın monarchess noun general
kübar qadın mondaine noun general
dərzi qadın needle-woman noun general
tikişçi qadın needle-woman noun general
zənci qadın Negress noun general
aristokrat qadın noblewoman noun general
zadəgan qadın noblewoman noun general
çılpaq qadın fiquru nude noun general
lüt qadın fiquru nude noun general
qadın rahibə nunnery noun general
nəhəng adam yeyən qadın ogress noun general
erkəklərdə cinsi orqan penis noun general
alt qadın paltarı petticoat noun general
qadın düşkünü philanderer noun general
qadın polis policewoman noun general
qadın keşiş priestess noun general
aradüzəldən qadın procuress noun general
qadın professor professoress noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
sahibkar qadın proprietress noun general
mülkiyyətçi qadın proprietress noun general
müdafiə edən qadın protectress noun general
cinsi yetkinlik puberty noun general
cinsi yetişmə pubescence noun general
cinsi yetkinlik pubescence noun general
cinsi əlaqə həddinə çatmış cavan oğlan pubescent noun general
cinsi əlaqə yaşına çatmış cavan oğlan pubescent noun general
qadın əl çantası purse noun general
qadın rektor rectress noun general
qadın əl çantası reticule noun general
heykəltəraş qadın sculptress noun general
dərzi qadın seamstress noun general
tikişçi qadın seamstress noun general
cadugər qadın sorceress noun general
hindi qadın squaw noun general
qadın kostyumu suit noun general
vəsiyyət edən qadın testatrix noun general
əzab verən qadın tormentress noun general
əziyyət verən qadın tormentress noun general
zalım qadın tormentress noun general
alverçi qadın tradeswoman noun general
dükançı qadın tradeswoman noun general
satqın qadın traitress noun general
xain qadın traitress noun general
cinsi orqan twat noun general
biletyoxlayan qadın usheress noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
deyingən kobud qadın virago noun general
cinsi əlaqə imkanı virility noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
cinsi əlaqəyə girmə bacarığı virility noun general
qadın ofisiant waitress noun general
dul qadın widow noun general
qadın woman noun general
qadın xeylağı woman noun general
qadın yetkinliyi womanhood noun general
işçi qadın workwoman noun general
qulluqçu qadın workwoman noun general
yəmənli qadın Yemenite noun general
qadın lifçiyi brassiere noun general
qadın düşkünü womanizer noun general
qadın monastırı convent noun general
qadın şlyapası bonnet noun general
cilvəkar qadın coquette noun general
istəməli qadın desirable woman noun general
israfçı qadın extravagant woman noun general
qadın cinsi female noun general
qadın cinsi female sex noun general
qadın cinsi feminine noun general
qadın xəstəlikləri gynecological diseases noun general
qadın bərbərxanası hairdresser's noun general
deyingən qadın harridan noun general
yəhudi qadın Jewess noun general
qadın ayaqyolu Ladies noun general
qadın ayaqyolu ladies' room noun general
qadın dərzisi ladies' tailor noun general
latış qadın Lett noun general
kişi cinsi male noun general
kişi cinsi male sex noun general
ərli qadın married woman noun general
kişi cinsi masculine noun general
qadın monastırı nunnery noun general
cinsi yetişkənlik pubescence noun general
cinsi yetkinləşmə pubescence noun general
qaratoxmaq qadın queen of spades noun general
cinsi əlaqə sexual intercourse noun general
deyingən qadın shrew noun general
deyingən qadın termagant noun general
yoldan çıxaran qadın vamp noun general
deyingən qadın virago noun general
əxlaqsız qadın wanton noun general
doğan qadın woman in childbirth noun general
uşaqlı qadın woman with a child noun general
gənc qadın young woman noun general
albinos qadın albiness noun biological
qadın konduktor clippie noun spoken language
qoca qadın creaker noun spoken language
deyingən qadın cross-patch noun spoken language
avantürist qadın vamp noun spoken language
qadın pariki chignon noun french
yüngülxasiyyətli qadın cocotte noun french
qadın şlyapası toque noun french
qadın gal noun jargon
qadının cinsi orqanı cunt noun taboo
cinsi əlaqəyə girmə fuck noun rude word
seksual cazibəli yaşlı qadın MILF noun vulgar
əxlaqsız qadın baggage noun general
gəzəyən qadın baggage noun general
barda işləyən xidmətçi qadın barmaid noun general
gəzəyən qadın bim noun general
yüngülxasiyyətli qadın bird noun general
gənc qadın broad noun general
yüngülxasiyyət gözəl qadın butterfly noun general
süpürgəçi qadın charwoman noun general
falçı qadın chirognomist noun general
çərənçi qadın chirper noun general
çoxdanışan qadın chirper noun general
naqqal qadın chirper noun general
qadın kostyumu costume noun general
cinsi əlaqə hissi desire noun general
quş lələyindən hazırlanmış qadın baş bəzəyi egret noun general
hökmdar qadın empress noun general
sinli qadın goody noun general
evdar qadın housekeeper noun general
gəzəyən qadın hussy noun general
qadın xidmətçisi maid noun general
qadın şlyapası satışı millinery noun general
qadın missis noun general
qadın missus noun general
deyingən qadın nagger noun general
gecə qadın köynəyi night-dress noun general
himayəçi qadın protectress noun general
qadın cinsi orqanı pussy noun general
kinli qadın tabby noun general
qərəzkar qadın tabby noun general
çalmayabənzər qadın papağı turban noun general
deyingən qadın vixen noun general
qadın pariki waterfall noun general
cavan qadın wen noun general
arvad cinsi woman noun general
qadın incəliyi womanhood noun general
qadın zərifliyi womanhood noun general
cinsi əlaqə sex noun general
dediqoduçu qadın frump noun spoken language
qadın mort noun spoken language
qadın heifer noun American
gəzəyən qadın jade noun rude word
bədxah qadın cat noun general
dedi-qoduçu qadın cat noun general
qeybətçi qadın cat noun general
alt qadın paltarı combination noun general
tələbələrin otaqlarını yığışdıran qadın goody noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
cinsi ünsiyyətdə tərəfdaş lay noun general
markizanın hüquqlarına bərabər hüquqları olan qadın marchioness noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
həsirdən düzəldilmiş qadın şlyapası mushroom noun general
yüngülxasiyyə qadın tart noun spoken language
ovsunçu qadın witch noun spoken language
qadın doll noun American
daim vurnuxan qadın granny noun American
səfeh qadın granny noun American
cinsi oyanma rut noun physiological
qadın cow noun jargon
qadın cinsi womanhood noun collective noun
gəzəyən qadın drab noun general
Şotlandiya cinsi highlander noun general
qadın alt paltarları slip noun general
qadın pariki transformation noun general
cinsi üzvün fizioloji şişməsi, düzlənməsi, qalxması erection noun physiological
əxlaqsız qadın pig noun American
qadın köynəyi waist noun American
cinsi orqan cock noun general
kişi cinsi orqanı prick noun general
cinsi əlaqə connection noun general
cinsi əlaqəyə girmək copulate verb general
cinsi pozulmaq degenerate verb general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girmək fornicate verb general
qadın kimi hərəkət etmək ponce verb general
cinsi istismar etmək molest verb general
cinsi əlaqədə olmaq have sex verb general
cinsi əlaqədə olmaq copulate verb biological
cinsi əlaqəyə girmək fuck verb rude word
cinsi əlaqədə olmaq bed verb general
cinsi həvəs vəziyyətində olmaq caterwaul verb general
cinsi yaxınlaşdırmaq upgrade verb general
qadın dalınca düşmək caterwaul verb general
cinsi əlaqəyə girmək screw verb rude word
qadın kimi effeminate adjective general
qadın female adjective general
qadın cinsindən olan female adjective general
qadın feminine adjective general
qadın kimi ladylike adjective general
cinsi sexual adjective general
qadın kimi womanlike adjective general
qadın womanly adjective general
qadın kimi womanly adjective general
cinsi sex adjective general
qadın woman adjective general
qadın woman's adjective general
cinsi əlaqəyə laqeyd olan asexual adjective general
cinsi əlaqə yaşına çatmış virile adjective general
cinsi reproductive adjective biological
qadın cinsi feminine adjective grammatical
qadın kimi womanly adverb general
əxlaqsız qadın abandoned woman phrases general
pozğun qadın abandoned woman phrases general
qadın məsləhətxanası antenatal clinic phrases general
uzun qadın saçı back-hair phrases general
kəndirbaz qadın balance mistress phrases general
klub üzvü olan qadın club woman phrases general
hamilə qadın expectant mother phrases general
hamilə qadın expectant woman phrases general
ikicanlı qadın expectant woman phrases general
cinsi orqanlarını göstərmək expose oneself phrases general
kəbinsiz cinsi əlaqə extramarital affair phrases general
əxlaqsız qadın fallen woman phrases general
qadın cinsi feminine gender phrases general
əxlaqsız qadın gay lady phrases general
yüngül qadın gay lady phrases general
kişi cinsi male sex phrases general
kişi cinsi masculine gender phrases general
sağıcı qadın milk maid phrases general
qadın bəzək otağı powder room phrases general
ürəkçalan qadın queen of all hearts phrases general
ürəkçalan qadın queen of society phrases general
cinsi əlaqə sexual intercourse phrases general
cinsi üzv sexual organ phrases general
paltar saxlayan qadın wardrobe mistress phrases general
dünyagörmüş qadın woman of the world phrases general
həyat təcrübəli qadın woman of the world phrases general
cinsi əlaqəyə girmək have sex phrases general
cinsi ayrı-seçkilik sex discrimination phrases general
Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Family Women and Children Affairs phrases general
avatürist qadın gold digger phrases general
fırıldaqlıqla başqasından pul qoparan qadın gold digger phrases general