• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qadın kimi hərəkət etmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hərəkət act noun general
hərəkət action noun general
zina edən qadın adulteress noun general
zinakar qadın adulteress noun general
irəliyə hərəkət advance noun general
macəra axtaran qadın adventuress noun general
macəra edən qadın adventuress noun general
qadın elçi ambassadress noun general
qadın nümayəndə ambassadress noun general
qadın səfir ambassadress noun general
özü istədiyi kimi arbitrariness noun general
qadın müəllif authoress noun general
bufetçi qadın barmaid noun general
aradüzəldən qadın bawd noun general
hərəkət beck noun general
hərəkət behaviour noun general
gözəl qadın belle noun general
hamilik edən qadın benefactress noun general
qadın bim noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
qayıqçı qadın boatwoman noun general
qadın tumanının enli kəməri bodice noun general
muzdur qadın bondager noun general
təhkimli qadın bondager noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
qadın papağı bonnet noun general
qadın çəkməsi bootee noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
qatarların hərəkət cədvəli callboard noun general
dəvə kimi inadkar camelish noun general
aşxanaçı qadın cantiniere noun general
sədr qadın chairwoman noun general
gəlib ev yığışdıran qulluqçu qadın charwoman noun general
qadın köynəyi chemise noun general
çinli qadın chinawoman noun general
pedikür edən qadın chiropodist noun general
dindar qadın church-woman noun general
mövhümatçı qadın church-woman noun general
qadın din xadimi church-woman noun general
dairəvi hərəkət circuit noun general
dövri hərəkət circuit noun general
dairə üzrə hərəkət circuity noun general
dövri hərəkət circumduction noun general
dala hərəkət countermove noun general
əksinə hərəkət countermove noun general
kəndli qadın countrywoman noun general
yüngül əxlaqlı qadın courtesan noun general
çox iti hərəkət dash noun general
sürətli hərəkət dash noun general
hərəkət deed noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
yavaş hərəkət drag noun general
Yerin Günəş ətrafında hərəkət etdiyi yol ecliptic noun general
qadın incəliyi effeminacy noun general
pis hərəkət evil-doing noun general
sehrbaz qadın fairy noun general
qadın female noun general
qadın cinsinə aid fərd female noun general
qadın incəliyi femininity noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
birdən edilən hərəkət flounce noun general
axmaq hərəkət foolery noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən qadın fornicatress noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
fransız qadın Frenchwoman noun general
qadın paltarı frock noun general
köhnə moda ilə və pis geyinmiş qadın frump noun general
hərəkət go noun general
hərəkət goings-on noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
qadın həkimi gynaecology noun general
dairəvi hərəkət gyration noun general
qadın dəlləyi hairdresser noun general
qadın əl çantası handbag noun general
qadın əl sumkası handbag noun general
qulluqçu qadın handmaid noun general
gəzəyən qadın harlot noun general
qəhrəman qadın heroine noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
evdar qadın housewife noun general
ağı deyən qadın howler noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
abırsız hərəkət impertinence noun general
həyasız hərəkət impertinence noun general
yersiz hərəkət indelicacy noun general
irlandiyalı qadın Irishwoman noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
qatran kimi qara jet-black noun general
yalançı qadın jilt noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
qadın lady noun general
qadın alt paltarı lingerie noun general
hərəkət locomotion noun general
hərəkət etmə locomotion noun general
masajçı qadın masseuse noun general
qadın şlyapası millinery noun general
nalayiq hərəkət misdeed noun general
yaramaz hərəkət misdeed noun general
yaramaz hərəkət misdemeanour noun general
nalayiq hərəkət misdemeanour noun general
hərəkət edən cismin inersiyası momentum noun general
şahzadə qadın monarchess noun general
kübar qadın mondaine noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
hərəkət motion noun general
hərəkət move noun general
hərəkət movement noun general
dərzi qadın needle-woman noun general
tikişçi qadın needle-woman noun general
zənci qadın Negress noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
aristokrat qadın noblewoman noun general
zadəgan qadın noblewoman noun general
çılpaq qadın fiquru nude noun general
lüt qadın fiquru nude noun general
qadın rahibə nunnery noun general
nəhəng adam yeyən qadın ogress noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
alt qadın paltarı petticoat noun general
qadın düşkünü philanderer noun general
qatran kimi qara pitch-black noun general
qatran kimi qaranlıq pitch-black noun general
qadın polis policewoman noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
qadın keşiş priestess noun general
aradüzəldən qadın procuress noun general
qadın professor professoress noun general
hərəkət progression noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
sahibkar qadın proprietress noun general
mülkiyyətçi qadın proprietress noun general
irəli hərəkət propulsion noun general
müdafiə edən qadın protectress noun general
qadın əl çantası purse noun general
təmir etmək recondition noun general
qadın rektor rectress noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
qadın əl çantası reticule noun general
cəld hərəkət rush noun general
heykəltəraş qadın sculptress noun general
dərzi qadın seamstress noun general
tikişçi qadın seamstress noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
cadugər qadın sorceress noun general
müəyyən etmək specification noun general
hindi qadın squaw noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
hərəkət stir noun general
qadın kostyumu suit noun general
əlavə etmək supplement noun general
iddialı hərəkət swagger noun general
lovğa hərəkət swagger noun general
təkəbbürlü hərəkət swagger noun general
vəsiyyət edən qadın testatrix noun general
düşünülməmiş hərəkət thoughtlessness noun general
əzab verən qadın tormentress noun general
əziyyət verən qadın tormentress noun general
zalım qadın tormentress noun general
alverçi qadın tradeswoman noun general
dükançı qadın tradeswoman noun general
hərəkət traffic noun general
satqın qadın traitress noun general
xain qadın traitress noun general
biletyoxlayan qadın usheress noun general
istifadə etmək utilisation noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
deyingən kobud qadın virago noun general
qadın ofisiant waitress noun general
dul qadın widow noun general
qadın woman noun general
qadın xeylağı woman noun general
qadın yetkinliyi womanhood noun general
işçi qadın workwoman noun general
qulluqçu qadın workwoman noun general
yəmənli qadın Yemenite noun general
qadın lifçiyi brassiere noun general
qadın düşkünü womanizer noun general
qadın monastırı convent noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qadın şlyapası bonnet noun general
dairəvarı hərəkət circular motion noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
şüurlu hərəkət conscious activity noun general
cilvəkar qadın coquette noun general
cinayətkar hərəkət criminal act noun general
latayır hərəkət cynical act noun general
latayır hərəkət cynicism noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
istəməli qadın desirable woman noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
israfçı qadın extravagant woman noun general
qadın cinsi female noun general
qadın cinsi female sex noun general
qadın cinsi feminine noun general
irəli hərəkət forward motion noun general
ixtiyari hərəkət free movement noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qadın xəstəlikləri gynecological diseases noun general
qadın bərbərxanası hairdresser's noun general
deyingən qadın harridan noun general
qarğa-quzğun kimi tökülmək hubbub noun general
qəsd etmək ill will noun general
ürəyinin hökmü ilə hərəkət etmə indulgence noun general
instinktiv hərəkət instinctive movement noun general
qır kimi qara jet-black noun general
yəhudi qadın Jewess noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
qadın ayaqyolu Ladies noun general
qadın ayaqyolu ladies' room noun general
qadın dərzisi ladies' tailor noun general
latış qadın Lett noun general
namərd hərəkət low trick noun general
qanunazidd hərəkət malpractice noun general
ərli qadın married woman noun general
layiqsiz hərəkət mean action noun general
nalayiq hərəkət misconduct noun general
yaramaz hərəkət misdemeanor noun general
qadın monastırı nunnery noun general
irəli hərəkət onward movement noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
irəliyə hərəkət progression noun general
qaratoxmaq qadın queen of spades noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
deyingən qadın shrew noun general
sərf etmək spend noun general
xətti-hərəkət tactics noun general
deyingən qadın termagant noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
son həddə kimi to the last degree noun general
bərabərsürətli hərəkət uniform velocity noun general
yoldan çıxaran qadın vamp noun general
deyingən qadın virago noun general
sifraq etmək vomit noun general
əxlaqsız qadın wanton noun general
doğan qadın woman in childbirth noun general
uşaqlı qadın woman with a child noun general
gənc qadın young woman noun general
albinos qadın albiness noun biological
qadın konduktor clippie noun spoken language
qoca qadın creaker noun spoken language
deyingən qadın cross-patch noun spoken language
avantürist qadın vamp noun spoken language
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
ifraz etmək secrete noun physiological
hərəkət edən hədəgə atma trap-shooting noun sport
planetlərin göydə hərəkət etdiyi dairə zodiac noun astronomical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
hərəkət qüvvəsi traction noun technical
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
qadın pariki chignon noun french
yüngülxasiyyətli qadın cocotte noun french
qadın şlyapası toque noun french
qadın gal noun jargon
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
hərəkət xidməti train-service noun railway
seksual cazibəli yaşlı qadın MILF noun vulgar
əxlaqsız qadın baggage noun general
gəzəyən qadın baggage noun general
barda işləyən xidmətçi qadın barmaid noun general
gəzəyən qadın bim noun general
yüngülxasiyyətli qadın bird noun general
gənc qadın broad noun general
yüngülxasiyyət gözəl qadın butterfly noun general
şıltaq hərəkət capriccio noun general
süpürgəçi qadın charwoman noun general
falçı qadın chirognomist noun general
çərənçi qadın chirper noun general
çoxdanışan qadın chirper noun general
naqqal qadın chirper noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
qadın kostyumu costume noun general
əks-hərəkət countermotion noun general
əksinə hərəkət countermotion noun general
yavaş hərəkət crawl noun general
yaramaz hərəkət crime noun general
yersiz hərəkət crime noun general
hərəkət dealing noun general
hərəkət qüvvəsi draught noun general
quş lələyindən hazırlanmış qadın baş bəzəyi egret noun general
istifadə etmək embrace noun general
hökmdar qadın empress noun general
dəli hərəkət extravagance noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general