• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

qaldırmaq: Əyilərək yerdən götürmək, qalxızmaq. Kitabı qaldırmaq. Daşı qaldırmaq. Yerə düşm Read more
Translation of qaldırmaq (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qaldırmaq perk verb general
qaldırmaq eliminate verb general
qaldırmaq hoist verb general
qaldırmaq exalt verb general
qaldırmaq up verb general
qaldırmaq upraise verb general
qaldırmaq make colors verb general
qaldırmaq take up verb general
qaldırmaq pick up verb general
qaldırmaq lift verb general
qaldırmaq rear verb general
qaldırmaq raise verb general
qaldırmaq cock verb general
qaldırmaq heave verb general
qaldırmaq buoy up verb figurative meaning
qaldırmaq boost verb general
qaldırmaq inflate verb general
qaldırmaq uplift verb figurative meaning
qaldırmaq elate verb general
qaldırmaq aggrandise verb general
qaldırmaq excite verb general
qaldırmaq spring verb general
qaldırmaq elevate verb general
qaldırmaq gather verb general
qaldırmaq rouse verb general
qaldırmaq toss verb general
qaldırmaq unship verb general
qaldırmaq tilt verb general
qaldırmaq bring up verb general
qaldırmaq uphold verb general
qaldırmaq bring verb general
qaldırmaq remove verb computer
qaldırmaq send up phrases general
qaldırmaq take up phrases general
qaldırmaq throw up phrases general
qiyam qaldırmaq mutiny noun general
yanğı qaldırmaq make thirsty verb general
qiyməti qaldırmaq outbid verb general
birjalarda qiymətləri qaldırmaq bull verb general
ortadan qaldırmaq eliminate verb general
baş qaldırmaq arise verb general
həyəcanla ayağa qaldırmaq alert verb military
baş qaldırmaq protest verb general
həyəcan qaldırmaq alarm verb general
dağa qaldırmaq overvalue verb general
tərifini göylərə qaldırmaq extoll verb general
bunt qaldırmaq rebel verb general
qiymətləri qaldırmaq raise prices verb general
domkratla qaldırmaq jack up verb general
yaba ilə qaldırmaq prong verb general
ortadan qaldırmaq unbuild verb general
kefini qaldırmaq cheer up verb general
bunt qaldırmaq riot verb general
aradan qaldırmaq annihilate verb general
bunt qaldırmaq reluct against verb general
qiyam qaldırmaq riot verb general
qiyməti qaldırmaq overprice verb general
domkratla qaldırmaq jack verb general
səhvləri aradan qaldırmaq emend verb general
tərifini göylərə qaldırmaq glorify verb general
yuxarı qaldırmaq uplift verb general
səsini qaldırmaq raise one's voice verb general
qədəh qaldırmaq raise one's glass verb general
başını qaldırmaq raise one's head verb general
pərdəni qaldırmaq raise the curtain verb general
səs qaldırmaq make a noise verb general
baryerləri aradan qaldırmaq eliminate barriers verb general
üsyan qaldırmaq raise up rebellion verb general
qədəh qaldırmaq give a toast verb general
lövbəri qaldırmaq weigh the anchor verb general
tərifini göylərə qaldırmaq cry up verb general
əl qaldırmaq raise one's hand verb general
tonu qaldırmaq raise one's tone verb general
bakal qaldırmaq raise one's glass verb general
küy qaldırmaq raise a panic verb general
küy qaldırmaq create a stir verb general
lövbəri qaldırmaq raise the anchor verb general
badə qaldırmaq raise one's glass verb general
həyəcan qaldırmaq raise an alarm verb general
küy qaldırmaq boom about verb general
bayraq qaldırmaq hoist banner verb general
yuxudan qaldırmaq waken verb general
maneəni aradan qaldırmaq unblock verb general
iş qaldırmaq sue verb general
qadağanı qaldırmaq unban verb general
küy qaldırmaq make commotion verb general
barmaq qaldırmaq raise finger verb general
mərəkə qaldırmaq kick a noise verb general
məsələ qaldırmaq raise a question verb general
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
yuxarı qaldırmaq turn up verb general
üsyan qaldırmaq rebel verb general
baş qaldırmaq rise verb general
qılınc qaldırmaq unsheathe one's sword verb general
ayağa qaldırmaq rouse verb general
qiyam qaldırmaq mutiny verb general
aradan qaldırmaq nullify verb general
qiyam qaldırmaq mutinize verb spoken language
qiyam qaldırmaq mutinise verb spoken language
yaba ilə qaldırmaq fork verb general
aradan qaldırmaq preclude verb general
linklə qaldırmaq lever verb general
silah qaldırmaq be up in arms verb general
ayağa qaldırmaq get up verb general
fırtına qaldırmaq stir up a storm verb general
maneəni aradan qaldırmaq unstop verb general
aradan qaldırmaq surmount verb general
aradan qaldırmaq eliminate verb general
kefini qaldırmaq pep up verb general
aradan qaldırmaq abolish verb general
yelkən qaldırmaq hoist sail verb general
vəsatət qaldırmaq solicit verb law
aradan qaldırmaq remove verb general
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain verb general
aradan qaldırmaq liquidate verb general
qiyam qaldırmaq rebel verb general
aradan qaldırmaq derestrict verb general
səs-küy qaldırmaq clamour verb general
tikib qaldırmaq build up verb general
yuxudan qaldırmaq wake up verb general
altdan qaldırmaq boost verb general
ağ bayraq qaldırmaq capitulate verb general
qiyam qaldırmaq revolt verb general
səs qaldırmaq din verb general
tərifini göylərə qaldırmaq extol verb general
əhval ruhiyyəni qaldırmaq elate verb general
göylərə qaldırmaq exalt verb general
aradan qaldırmaq consume verb general
məsələ qaldırmaq process verb general
yüksək rütbəyə qaldırmaq exalt verb general
səs-küy qaldırmaq din verb general
aradan qaldırmaq tide verb general
qiyam qaldırmaq reluct against verb general
həyəcan qaldırmaq tempest verb general
ling lə qaldırmaq lift with a lever verb general
yalançı haray qaldırmaq wolf verb general
aradan qaldırmaq bridge verb general
aradan qaldırmaq obviate verb general
baş qaldırmaq awake verb figurative meaning
haray qaldırmaq boom verb general
qiyməti qaldırmaq put up verb general
krana yük qaldırmaq crane verb general
tərifini göylərə qaldırmaq pedestal verb general
cinayət işi qaldırmaq complain verb general
aradan qaldırmaq kill verb general
aradan qaldırmaq eradicate verb figurative meaning
tərifini göylərə qaldırmaq vaunt verb general
aradan qaldırmaq exclude verb general
sağlığa badə qaldırmaq bumper verb general
ortadan qaldırmaq bridge verb general
hay-küy qaldırmaq boom verb general
səs-küy qaldırmaq boom verb general
yuxudan qaldırmaq wake verb general
aradan qaldırmaq smooth verb general
baş qaldırmaq wake verb general
aradan qaldırmaq wade verb general
səs-küy qaldırmaq rag verb general
əl qaldırmaq chop verb general
toz qaldırmaq dust verb general
etiraz səsini qaldırmaq exclaim verb general
aradan qaldırmaq vacate verb law
aradan qaldırmaq castigate verb general
tətiyi yuxarı qaldırmaq cock verb general
maneələri aradan qaldırmaq hurdle verb figurative meaning
maneəni aradan qaldırmaq clear verb general
aradan qaldırmaq negotiate verb general
aradan qaldırmaq resolve verb general
aradan qaldırmaq conquer verb general
iddia qaldırmaq declare verb general
xovu darayıb qaldırmaq brush verb textile
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind verb general
aradan qaldırmaq settle verb general
tərifləyib göyə qaldırmaq praise to the sky phrases general
tərifləyib göylərə qaldırmaq praise to the skies phrases general
yalandan həyəcan qaldırmaq cry wolf phrases general
səs-küy qaldırmaq kick up a dust phrases general
qiyam qaldırmaq rise in rebellion phrases general
çığır-bağır qaldırmaq kick up a racket phrases general
məsələ qaldırmaq open a question phrases general
səs-küy qaldırmaq make splash phrases general
məsələ qaldırmaq raise a question phrases general
tozanaq qaldırmaq create confusion phrases general
vəsatət qaldırmaq submit petition phrases law
aradan qaldırmaq worry out phrases general
aradan qaldırmaq bear down phrases general
qalmaqal qaldırmaq raise hell phrases general
lövbəri qaldırmaq weigh anchor phrases general
yelkəni qaldırmaq hoist sail phrases general
ləngəri qaldırmaq weigh anchor phrases general
hayküy qaldırmaq raise hell phrases general
yelkəni qaldırmaq set sail phrases general
tufan qaldırmaq make a row phrases general
səs-küy qaldırmaq cut splash phrases general
bunt qaldırmaq rise in rebellion phrases general
məsələ qaldırmaq bring a question phrases general
məsələ qaldırmaq raise a query phrases general
qalmaqal qaldırmaq make a racket phrases general
baş qaldırmaq make head against phrases general
qutunu qaldırmaq up a box phrases general
aradan qaldırmaq sweep away phrases general