• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
elan acclamation noun general
elan etmə acclamation noun general
elan advertisement noun general
narahat edilmiş alarmed noun general
sonradan əlavə edilmiş tikili annex noun general
elan announcement noun general
təşkilat arrangement noun general
təşkilat association noun general
kənar gəzmə avoidance noun general
vəsiyyət edilmiş miras bequest noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal booty noun general
kənar brim noun general
kənar brink noun general
kənar iş bywork noun general
ruhani şəxs cleric noun general
kənar cornice noun general
təşkilat corporation noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
ruhani şəxs ecclesiastic noun general
kənar edging noun general
kənar etmə elimination noun general
israf edilmiş mal embezzlement noun general
israf edilmiş pul embezzlement noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
kənar etmə exclusion noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
təqdiq edilmiş explored noun general
kənar etmə expulsion noun general
kənar extremity noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
xülasə edilmiş fikir formulation noun general
vəzifəli şəxs functionary noun general
qaxac edilmiş bud gammon noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed noun general
elan handbill noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
təşkilat institution noun general
elan etmə intimation noun general
kənar kerb noun general
azad edən şəxs liberator noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaq lodging noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaqlar lodging noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
elan etmə manifesto noun general
kənar margin noun general
qanundan sui-istifadə edən adam misuser noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
namizədi irəli sürən şəxs nominator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
adamincidən şəxs offender noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
vəzifəli şəxs office-bearer noun general
sənədin təsdiq edilmiş nüsxəsi office-copy noun general
məsul şəxs officer noun general
rəsmi şəxs official noun general
kənar şəxs outsider noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
kənar outskirts noun general
emalatxanadan kənar iş outwork noun general
zavoddan kənar iş outwork noun general
şəxs person noun general
elan placard noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
elan poster noun general
rəsmi elan etmə procalamation noun general
rəsmən elan etmə promulgation noun general
elan pronouncement noun general
təklif irəli sürən şəxs proposer noun general
qanundan xaric edilmə proscription noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
kənar selvage noun general
kənar shore noun general
naməlum şəxs stranger noun general
bilə-bilə edilmiş studied noun general
qərəzlə edilmiş studied noun general
qəsdən edilmiş studied noun general
haram edilmiş şey taboo noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
arzulanmaz şəxs undesirable noun general
naməlum şəxs unknown noun general
kənar verge noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
ən pis şəxs worst noun general
elan advertisement noun general
elan announcement noun general
təsdiq edilmiş sənəd attested document noun general
kənar bank noun general
şəxs character noun general
katorqaya məhkum şəxs convict noun general
dublyaj edilmiş film dubbed film noun general
kənar edge noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
şəxs individual noun general
hüquqi şəxs juridical person noun general
yuridik şəxs juridical person noun general
elan lövhəsi notice board noun general
vəzifəli şəxs official noun general
kənar adam outsider noun general
şəxs personage noun general
xüsusi şəxs private person noun general
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person noun general
vulkanizasiya edilmiş kauçuk vulcanized rubber noun general
şikəst edilmiş pəncə talipes noun medical
təşkilat combine noun American
elan tear-sheet noun American
dayanacaqdan kənar yerdə düşən way-passenger noun American
dayanacaqdan kənar yerdə düşən sərnişin way-passenger noun American
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
kənar flange noun technical
şəxs əvəzliyi personal pronoun noun grammatical
şəxs persona noun Latin
elan annunciation noun general
nifrətə layiq şəxs aversion noun general
kənar border noun general
aşağı təşkilat chapter noun general
yerli təşkilat chapter noun general
elan circular noun general
izolə edilmiş boru conduit noun general
vəkil edilmiş qız confidante noun general
Britaniya imperiyasının ordeni ilə təltif edilmiş qadının rütbəsi dame noun general
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager noun general
təşkilat establishment noun general
təsdiq edilmiş surət exemplification noun general
kənar etmə exemption noun general
sürgün edilmiş exile noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
kənar foreigner noun general
təşkilat fraternity noun general
sürgün edilmiş fugitive noun general
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist noun general
təşkilat guild noun general
dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird half-timer noun general
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher noun general
kənar hem noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
hipnoz edilmiş adam hypnotic noun general
təşkilat incorporation noun general
inzibati vəzifə tutan şəxs lord noun general
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
elan notification noun general
elan vermə notification noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
təşkilat organisation noun general
təşkilat organization noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
daimi təşkilat permanency noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal plunder noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
elan yapışdıran poster noun general
elan preview noun general
vəd edilmiş şey promise noun general
kənar rim noun general
kənar skirt noun general
təşkilat society noun general
elan sticker noun general
qorxu törədən şəxs terror noun general
təşkilat union noun general
elan lövhəsi noticeboard noun general
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate noun American
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
etibarsız elan etmə denunciation noun law
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
kənar bezel noun technical
təchiz edilmiş atəş mövqeyi emplacement noun military
kənar brow noun general
xeyriyyəçi təşkilat charity noun general
oyundan kənar edilmiş oyuncuların oturduğu skamya cooler noun general
elan declaration noun general
elan etmə declaration noun general
şəxs factor noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
çap edilmiş ədəbiyyat literature noun general
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal noun general
yazılı və ya çap edilmiş material matter noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
naməlum şəxs obscurity noun general
təşkilat organ noun general
dona əlavə edilmiş calaq panel noun general
iştirak edən şəxs person noun general
iştirak edən şəxs personage noun general
elan etmə publication noun general
əvvəlcədən edilmiş sifariş reservation noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
kənar ridge noun general
elan sign noun general
kənar adam stranger noun general
kənar tail noun general
təsdiq edilmiş çıxarış extract noun law
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
nəzarət altında olan şəxs case noun general
kənar curb noun general
kənar end noun general
kənar fringe noun general
təşkilat front noun general
elan notice noun general
kənar şəxs outlier noun general
təşkilat pool noun general
əvvəlcədən sifariş edilmiş yer reservation noun general
sürtülüb yara edilmiş yer rub noun general
kənar top noun general
fiziki şəxs person noun law
mebellə təchiz edilmiş otaq chamber noun general
elan banner noun computer
kənar boşluq margin noun computer
sonradan əlavə edilmiş tikili extension noun general
şəxs head noun general
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
xidmət göstərən şəxs tender noun general
elan ticket noun general
şəxs character noun general
təşkilat outfit noun general
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
elan vermək advertise verb general
kənar etmək amove verb general
elan etmək announce verb general
kənar gəzmək avoid verb general
açıq elan etmək avow verb general
kənar etmək bench verb general
afişa vasitəsiylə elan etmək bill verb general
elan vermək blurb verb general
reklam vasitəsilə elan vermək blurb verb general
özündən kənar etmək brush aside verb general
hərbi xidmətdən kənar etmək cashier verb general
elan etmək declare verb general
kənar etmək depose verb general
kənar etmək dislodge verb general
kənar gəzmək elude verb general
elan etmək enunciate verb general
kənar etmək foreclose verb general
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise verb general
elan etmək herald verb general
qanunsuz elan etmək illegitimate verb general
qeyr-qanuni elan etmək illegitimate verb general
kənar gəzmək obviate verb general
qeyri-qanuni elan etmək outlaw verb general
elan asmaq placard verb general
elan vurmaq placard verb general
elan yapışdırmaq poster verb general
elan etmək proclaim verb general
rəsmən elan etmək promulgate verb general
təntənə ilə elan etmək promulgate verb general
elan etmək pronounce verb general
qanundan kənar elan etmək proscribe verb general
qanundan xaric elan etmək proscribe verb general
töhmət elan etmək reprimand verb general
yenidən elan etmək restate verb general
kənar gəzmək shun verb general
kənar etmək translocate verb general
kənar etmək rule out verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
elan dərc etmək advertise verb general
elan etmək announce verb general
amnistiya elan etmək announce an amnesty verb general
kənar olmaq bax: kənar gəzmək verb general
elan edilmək be declared verb general
kənar düşmək be far from verb general
elan etmək declare verb general
blokada elan etmək declare a blockade verb general
boykot elan etmək declare a boycott verb general
bankrot elan etmək declare bankrupt verb general
cihad elan etmək declare holy war verb general
səfərbərlik elan etmək declare mobilization verb general
açıq elan etmək declare open verb general
qanundan kənar elan etmək declare unlawful verb general
müharibə elan etmək declare war verb general
elan etmək give out verb general
tətil elan etmək go on strike verb general
aclıq elan etmək hunger-strike: go on hunger-strike verb general
mat elan etmək mate verb general
qanundan kənar elan etmək outlaw verb general
qanundan xaric elan etmək outlaw verb general
elan etmək proclaim verb general
respublika elan etmək proclaim a republic verb general
qanundan xaric elan etmək proscribe verb general
özündən kənar etmək push aside verb general
elan asmaq put up a notice verb general
vero