• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qanunu kobud şəkildə pozmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kobud səhv blunder noun general
kobud boor noun general
kobud adam bruiser noun general
kobud oğlan bullyboy noun general
kobud bumpkin noun general
kobud cad noun general
kobud churl noun general
məktubların dövri şəkildə göndərilməsi circularisation noun general
ətraflı şəkildə fikirləşmə cogitation noun general
qanunu pozma delinquency noun general
kobud adam gawky noun general
kobud dəri gooseflesh noun general
kobud oğlan hawbuck noun general
kobud ignoramus noun general
qanunu pozan law-breaker noun general
kobud adam lout noun general
linc qanunu lynch law noun general
qanunu pozan malefactor noun general
kobud rəftar maltreatment noun general
kobud rəftar mistreatment noun general
kobud adam peasant noun general
kobud cavab retort noun general
kobud ribald noun general
kobud rough noun general
kobud adam snapper noun general
kobud irad snub noun general
qanunu pozma transgression noun general
qanunu pozan transgressor noun general
deyingən kobud qadın virago noun general
kobud vulgar noun general
kobud zarafat waggery noun general
kobud adam hillbilly noun general
təsiredici bir şəkildə effectively noun general
kobud xata bad mistake noun general
nalayiq şəkildə bax: nalayiq tərzdə noun general
seçki qanunu electoral law noun general
əmək qanunu məcəlləsi labor code noun general
təbiət qanunu law of nature noun general
təbiətin qanunu law of nature noun general
ictimai inkişaf qanunu law of social development noun general
kobud səhv atrocity noun general
kobud səs bray noun general
kobud yamaq cobble noun general
yazılı şəkildə dialoq colloquy noun general
yazılı şəkildə mükalimə colloquy noun general
kobud cur noun general
gurultulu kobud gülüş he-haw noun general
çox kobud səhv howler noun general
müqaviləni pozmaq haqqında xəbərdarlıq notice noun general
kobud adam rustic noun general
kobud adam savage noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
kobud adam brute noun general
qanunu pozma wrong noun law
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
halını pozmaq aggrieve verb general
əhvalını pozmaq begloom verb general
pozmaq blot out verb general
kobud səhv buraxmaq blunder verb general
kobud səhv etmək blunder verb general
kobud hərəkət etmək brusque verb general
gülməli şəkildə yamsılamaq burlesque verb general
pozmaq cancel verb general
pozmaq contravene verb general
pozmaq cross off verb general
pozmaq cross out verb general
əxlaqını pozmaq debauch verb general
mənəviyyatını pozmaq debauch verb general
əxlaqını pozmaq decay verb general
mənəviyyatını pozmaq decay verb general
pozmaq decay verb general
pozmaq delete verb general
mənəviyyatını pozmaq demoralise verb general
əxlaqını pozmaq deprave verb general
mənəviyyatını pozmaq deprave verb general
pozmaq derange verb general
pozmaq disarrange verb general
planı pozmaq discomfit verb general
pozmaq dislocate verb general
qaydanı pozmaq disorganise verb general
pozmaq disrupt verb general
kefini pozmaq distemper verb general
pozmaq distort verb general
rahatlığını pozmaq disturb verb general
pozmaq efface verb general
pozmaq entrench verb general
pozmaq erase verb general
pozmaq expunge verb general
pozmaq frustrate verb general
əxlaqını pozmaq immoralise verb general
mənəviyyatını pozmaq immoralise verb general
pozmaq infract verb general
pozmaq infringe verb general
qanunu qəbul etdirmək lobby verb general
qanunu rədd etmək lobby verb general
normal şəkildə formalaşa bilməmək malfunction verb general
normal şəkildə təşəkkül tapmamaq malfunction verb general
kobud rəftar etmək maltreat verb general
pozmaq mar verb general
kütləvi şəkildə toplamaq mass verb general
kütləvi şəkildə toplaşmaq mass verb general
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre verb general
kütləvi şəkildə qırmaq massacre verb general
pozmaq mess verb general
kobud davranmaq mishandle verb general
kobud rəftar etmək mistreat verb general
sürtüb pozmaq obliterate verb general
pozmaq obliterate verb general
qanunu kobud şəkildə pozmaq outrage verb general
sərhədi pozmaq overstep verb general
ətraflı şəkildə danışmaq recount verb general
ətraflı şəkildə nağıl nağıl etmək recount verb general
qarışıq şəkildə irəli sürmək stultify verb general
dumanlı şəkildə bildirmək stultify verb general
pozmaq transgress verb general
müvazinəti pozmaq unbalance verb general
pozmaq unhinge verb general
kefini pozmaq unnerve verb general
pozmaq blot out verb general
peymanı pozmaq break a vow verb general
əhdi pozmaq break one's promise verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
qanunu pozmaq break the law verb general
cərgələri pozmaq break the ranks verb general
sakitliyi pozmaq break the silence verb general
sükunəti pozmaq break the silence verb general
sükutu pozmaq break the silence verb general
əxlaqını pozmaq corrupt verb general
kefini pozmaq deject verb general
mənəviyyatı pozmaq demoralize verb general
əlaqəsini pozmaq disconnect verb general
pozmaq disorder verb general
əlaqəsini pozmaq dissociate verb general
müvazinəti pozmaq disturb the equilibrium verb general
nigahı pozmaq divorce verb general
həyata keçirmək (qanunu) enforce verb general
qanunu şərh etmək interpret the law verb general
qanunu gözləmək keep the law verb general
kefini pozmaq make sad verb general
qanunu gözləmək observe the law verb general
pozmaq rub out verb general
öz sağlamlığını pozmaq ruin one's health verb general
pozmaq shatter verb general
pozmaq strike out verb general
tarazlığı pozmaq upset the balance verb general
qanunu pozmaq violate the law verb general
rahatlığını pozmaq worry verb general
kobud yanaşmaq abuse verb general
təntənəli şəkildə elan etmək affirm verb general
kobud hərəkət etmək assault verb general
pozmaq baffle verb general
əhvalını pozmaq cloud verb general
kobud danışmaq coarsen verb general
kobud tərzdə yamamaq cobble verb general
təntənəli şəkildə qeyd etmək commemorate verb general
təntənəli şəkildə yad etmək commemorate verb general
pozmaq commit verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
pozmaq disappoint verb general
pozmaq disconcert verb general
əhvalını pozmaq discount verb general
pozmaq distemper verb general
pozmaq disturb verb general
əxlaqını pozmaq filthify verb general
mənəviyyatını pozmaq filthify verb general
pozmaq interrupt verb general
kobudcasına pozmaq override verb general
təntənəli şəkildə vəd etmək pledge verb general
pozmaq raze verb general
ictimai asayişi pozmaq riot verb general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch verb general
pozmaq thwart verb general
varislik hüququnu pozmaq trespass verb general
mənəviyyatca pozmaq ulcerate verb general
pozmaq unsettle verb general
kefini pozmaq untune verb general
pozmaq untwine verb general
mədəsini pozmaq upset verb general
pozmaq violate verb general
əxlaqını pozmaq vitiate verb general
pozmaq warp verb general
saflığını pozmaq sophisticate verb general
açıq şəkildə bildirmək pin down verb general
kobud şəkildə yaltaqlanmaq butter verb spoken language
kobud davranmaq punish verb spoken language
pozmaq subvert verb spoken language
andı pozmaq perjure verb law
pozmaq erode verb figurative meaning
pozmaq bog verb general
pozmaq break verb general
ətraflı şəkildə təhlil etmək canvass verb general
pozmaq exceed verb general
pozmaq foil verb general
kefini pozmaq fray verb general
müvazinəti pozmaq overbalance verb general
canlı şəkildə təsvir etmək picture verb general
əxlaqını pozmaq pollute verb general
mənəviyyatını pozmaq pollute verb general
pozmaq puncture verb general
pozmaq shatter verb general
pozmaq torture verb general
kobudcasına pozmaq trample verb general
qanun pozmaq trespass verb general
kefini pozmaq unsettle verb general
kefini pozmaq upset verb general
qaydanı pozmaq violate verb sport
əxlaqını pozmaq canker verb general
səsləri rəsmi şəkildə hesablamaq canvass verb general
pozmaq circumvent verb general
pozmaq extinguish verb general
pozmaq upset verb general
əhvalını pozmaq vex verb general
pozmaq abuse verb general
pozmaq dissolve verb general
pozmaq trouble verb technical
sakitliyi pozmaq break verb general
pozmaq strike verb general
şəkildə çıxmaq take verb general
kobud banal adjective general
kobud bearish adjective general
kobud beastly adjective general
kobud bestial adjective general
kobud boorish adjective general
kobud brute adjective general
kobud caddish adjective general
kobud cheeky adjective general
kobud churlish adjective general
kobud coarse adjective general
kobud currish adjective general
kobud gross adjective general
kobud gruff adjective general
kobud harsh adjective general
kobud ignorant adjective general
kobud ill-mannered adjective general
kobud impertinent adjective general
kobud impolite adjective general
kobud indecorous adjective general
kobud indelicate adjective general
kobud obscene adjective general
ekspromt şəkildə edilmiş offhand adjective general
kobud pert adjective general
kobud platitudinous adjective general
kobud ribald adjective general
kobud rude adjective general
kobud saucy adjective general
kobud scurrilous adjective general
ümumi şəkildə sketchy adjective general
kobud surly adjective general
kobud uncivil adjective general
kobud ungracious adjective general
kobud unintelligent adjective general
kobud unmannerly adjective general
kobud unpolite adjective general
kobud cocky adjective spoken language
kobud abrupt adjective general
kobud audacious adjective general
kobud barky adjective general
kobud bluff adjective general
kobud blunt adjective general
kobud boarish adjective general
kobud bold adjective general
kobud brusque adjective general
kobud brutal adjective general
görkəmcə kobud craggy adjective general
usandırıcı bir şəkildə təkrar edilən ding-dong adjective general
yeknəsəq bir şəkildə təkrar olunan ding-dong adjective general
kobud festive adjective general
kobud fussy adjective general
kobud gnarled adjective general
kobud hardboiled adjective general
kobud hoarse adjective general
kobud horse adjective general
kobud low-down adjective general
kobud çəkilmiş painty adjective general
kobud rough adjective general
kobud trenchant adjective general
kobud truculent adjective general
kobud unfinished adjective general
kobud unpolished adjective general
kobud unrepeatable adjective general
kobud artless adjective general
kobud clumsy adjective general
kobud crude adjective general
kobud rugged adjective general
kobud rustic adjective general
kobud shaggy adjective general
kobud short adjective general
kobud wooden adjective general
kobud woolly adjective American
kobud broad adjective general
kobud common adjective general
kobud cool adjective general
kobud glaring adjective general
kobud rude adjective general
kobud hard adjective general
kobud smart adjective general
lazımi şəkildə aptly adverb general
vero