• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qarşı durmaq (221 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
qarşı əsən külək noser noun general
axına qarşı upstream noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
qarşı tərəf opponent noun sport
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
qarşı çıxmaq breast verb general
dik durmaq bulge verb general
oturub durmaq company verb general
əks durmaq confront verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
tərəf durmaq countenance verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
durmaq float verb general
tutub durmaq hang on verb general
limanda durmaq harbour verb general
başında durmaq head verb general
tutub durmaq hold on verb general
sözünün üstündə durmaq insist verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
növbəyə durmaq queue verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
durmaq stand verb general
zamin durmaq vouch verb general
qarşı durmaq withstand verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
məhkəmə qarşısında durmaq appear before the court verb general
farağat durmaq bax: farağat dayanmaq verb general
oturub-durmaq be in contact verb general
hakimiyyət başında durmaq be in power verb general
keşikdə durmaq be on guard verb general
qarovul durmaq be on guard verb general
keşikdə durmaq be on watch verb general
rahat durmaq behave quiet verb general
dalında durmaq defend verb general
dayaq durmaq defend verb general
marıta durmaq gape verb general
durmaq get up verb general
yuxudan durmaq get up verb general
ayağa durmaq get up verb general
tutub durmaq hold on verb general
şax durmaq hold oneself erect verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
kənarda durmaq keep aside verb general
oturub-durmaq keep friendly relations verb general
qarovul durmaq keep guard verb general
sözündə durmaq keep one's word verb general
qapıda durmaq keep the goal verb general
bərədə durmaq lie in ambush verb general
pusquda durmaq lie in ambush verb general
bərədə durmaq lie in wait verb general
sahib durmaq misappropriate verb general
qarşı durmaq oppose verb general
başqa lövbərə durmaq put about verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
dala durmaq refuse verb general
lal kimi durmaq remain dumb verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
oturub-durmaq sit and rise verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
yöndəmsiz durmaq slouch verb general
kənar durmaq stand aback verb general
kənarda durmaq stand aside verb general
dala durmaq stand back verb general
dik durmaq stand erect verb general
iraq durmaq stand far verb general
fəxri qarovulda durmaq stand guard in honor verb general
kəlləmayallaq durmaq stand head over heels verb general
növbəyə durmaq stand in a queue verb general
axırda durmaq stand in the end verb general
yaxın durmaq stand near verb general
dimdik durmaq stand on end verb general
sülhün keşiyində durmaq stand on guard of peace verb general
dal-dala durmaq stand one after another verb general
şax durmaq stand straight verb general
dalında durmaq stand up verb general
ayağa durmaq stand up verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
dik durmaq stand upright verb general
cəld durmaq start up verb general
geri durmaq step aside verb general
kənara durmaq step aside verb general
kömək durmaq support verb general
dalında durmaq support verb general
sahib durmaq take possession verb general
qahmar durmaq take smb.'s part verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
geri durmaq jib verb general
dizi üstə durmaq kneel verb general
cərgə ilə durmaq line verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
zamin durmaq pawn verb general
dik durmaq protrude verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
ayağa durmaq rise verb general
ayağa durmaq stand verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
üzə durmaq arise verb general
qarşıda durmaq face verb general
qulluğunda durmaq help verb general
axına qarşı üzmək stem verb general
küləyə qarşı getmək stem verb general
geri durmaq cave verb general
bir cərgədə durmaq range verb general
üzə durmaq oppose verb general
zamin durmaq answer verb general
durmaq hang verb general
durmaq set verb general
kəndarda durmaq stand verb general
hava hücumuna qarşı anti-aircraft adjective general
din və ruhanilərə qarşı anticlerical adjective general
konstitusiya qarşı anticonstitutional adjective general
demokratiyaya qarşı antidemocratic adjective general
zəhərə qarşı antidotal adjective general
tanka qarşı anti-mechanized adjective general
militarizmə qarşı antimilitaristic adjective general
müharibəyə qarşı antiwar adjective general
diş ağrısına qarşı odontalgic adjective general
qarşı tərəfdə yerləşən opponent adjective general
qarşı alınmaz unstoppable adjective general
oksidləşməyə qarşı antioxidative adjective general
qarşı opposite adjective general
piyadaya qarşı antipersonnel adjective military
tanka qarşı anti-tank adjective military
qarşı baffling adjective general
qarşı contrary adjective general
qarşı cross adjective general
küləyə qarşı up-wind adverb general
qarşı against adverb general
axına qarşı against the current adverb general
xəstəliyə qarşı against the disease adverb general
işığa qarşı against the light adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
qarşı contrary adverb general
qarşı-qarşıya front to front adverb general
qarşı-qarşıya opposite each other adverb general
qabaq-qarşı vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya opposite preposition general
qarşı-qarşıya vis-a-vis preposition general
qarşı versus preposition sport
qarşı against preposition general
ballistik raketə qarşı Antiballistic Missile Ballistic phrases general
öz dediyin üstündə durmaq be on one's P's and Q's phrases general
mayalanmaya qarşı tədbirlər birth control phrases general
durmaq get up phrases general
ayağa durmaq get up phrases general
bir şeyə qarşı qərəzli olmaq have a prejudice against smth. phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
hər ehtimala qarşı just in case phrases general
qarovulda durmaq keep guard phrases general
pusquda durmaq lay on an ambush phrases general
marıqda durmaq lurk in ambush phrases general
pusquda durmaq lurk in ambush phrases general
kiminsə tərəfində durmaq make common cause with phrases general
qarovulda durmaq mount guard phrases general
dik durmaq prick up phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer the pitch for smb. phrases general
qarovulda durmaq stand guard phrases general
növbəyə durmaq stand in a queue phrases general
dimdik durmaq stand on end phrases general
öz dediyin üstündə durmaq stand on one's P's and Q's phrases general
ayağa durmaq stand up phrases general
kənara durmaq step aside phrases general
dik durmaq stick out phrases general
vız durmaq stick out phrases general
axına qarşı çıxmaq swim against the stream phrases general
əksəriyyətə qarşı qoşulmaq swim against the stream phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi açmaq take legal proceedings against smb. phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi qaldırmaq take legal proceedings against smb. phrases general
yanğına qarşı tədbir görmək take precautions against fire phrases general
növbəyə durmaq take turns phrases general
bir kəsə qarşı çıxmaq turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çıxmaq turn against smth. phrases general
zamana qarşı yarışmaq work against time phrases general
bərədə durmaq lie in wait phrases general
bərədə durmaq lie in ambush phrases general
bir kəsə qarşı qaba rəftar etmək treat smb. roughly phrases general
bir kəsin təmizliyinə qarşı şübhə oyatmaq raise doubts as to smb's probity phrases mathematics
qapıda durmaq keep the goal phrases sport
qapıda durmaq stay in the goal phrases sport
ayağa durmaq get on one's feet phrases general
kənarda durmaq sit out phrases general
bir kəsə qarşı çevrilmək turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çevrilmək turn against smth. phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning
özünə qarşı maraq oyandırmaq come to the front phrases general
qulaq ağrısına qarşı damcı eardrops plural general
vero