• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qarşı qarşıya qoyma (211 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
birihəmlini yerə qoyma accouchement noun general
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
dəyərini qoyma appraisal noun general
qiymət qoyma appraisal noun general
araya qoyma chaff noun general
lağa qoyma chaff noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
lağa qoyma derision noun general
masqaraya qoyma derision noun general
xaraba qoyma destruction noun general
xaraba qoyma devastation noun general
yumurta qoyma egg-laying noun general
tabuta qoyma encoffinment noun general
bünövrə qoyma establishment noun general
özül qoyma establishment noun general
qiymət qoyma evaluation noun general
sərgiyə qoyma exposure noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
istilik qoyma foment noun general
üstünə isti şey qoyma foment noun general
lağa qoyma gibe noun general
göy halda duza qoyma green-salting noun general
saç qoyma forması hairdo noun general
qoyma imposition noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
kapital qoyma investment noun general
sərmayə qoyma investment noun general
lağa qoyma mock noun general
yoluna qoyma normalisation noun general
yoluna qoyma normalization noun general
qarşı əsən külək noser noun general
nişan qoyma notch noun general
zorla boynuna qoyma obtrusion noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yumurta qoyma oviparity noun general
qoyma saç periwig noun general
lağa qoyma persiflage noun general
qoyma placing noun general
lağa qoyma quiz noun general
qoyma ranking noun general
qiymət qoyma rating noun general
xaraba qoyma ravage noun general
yoluna qoyma regulation noun general
yenidən kapital qoyma reinvestment noun general
yenidən maya qoyma reinvestment noun general
yenidən yatırım qoyma reinvestment noun general
müzakirəyə qoyma review noun general
lağa qoyma ridicule noun general
lağa qoyma scoff noun general
lağa qoyma sneer noun general
pyesi səhnəyə qoyma hüququ stage-right noun general
vergi qoyma taxation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
başqasının yerinə qoyma transposition noun general
qiymət qoyma valuation noun general
səs qoyma voting noun general
axına qarşı upstream noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
quyruq qoyma flourish noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
qoyma installation noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
qoyma putting noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
qoyma setting noun general
banka qoyma cupping noun medical
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
protez qoyma prosthesis noun medical
protez qoyma prosthetics noun medical
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
vergi qoyma assessment noun general
səsə qoyma ballot noun general
gəmiyə yaxud onun yükünə həbs qoyma embargo noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
təcrübə qoyma experimentalism noun general
saç qoyma forması head-dress noun general
zorla boynuna qoyma imposition noun general
lağa qoyma jest noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
nömrə qoyma numeration noun general
göz qoyma oversight noun general
vergi qoyma rating noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
yoluna qoyma reconciliation noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
başqa cür qoyma restatement noun general
gülünc yerinə qoyma scoff noun general
suya qoyma steep noun general
qoyma saç switch noun general
lağa qoyma twit noun general
lağa qoyma dig noun spoken language
özülünü qoyma floatation noun medical
qarşı tərəf opponent noun sport
içinə armatur qoyma reinforcement noun building
vurğu qoyma accentuation noun general
qoyma application noun general
sual altına qoyma challenge noun general
qoyma disposal noun general
son qoyma end noun general
əsasını qoyma erection noun general
vergi qoyma imposition noun general
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
lağa qoyma wipe noun figurative meaning
yoluna qoyma disposal noun general
qoyma diş dummy noun general
plomb qoyma filling noun general
səsə qoyma poll noun general
tamaşaya qoyma production noun general
qarşı çıxmaq breast verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
qarşıya qoymaq stultify verb general
qarşı durmaq withstand verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
qarşı durmaq oppose verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
axına qarşı üzmək stem verb general
küləyə qarşı getmək stem verb general
hava hücumuna qarşı anti-aircraft adjective general
din və ruhanilərə qarşı anticlerical adjective general
konstitusiya qarşı anticonstitutional adjective general
demokratiyaya qarşı antidemocratic adjective general
zəhərə qarşı antidotal adjective general
tanka qarşı anti-mechanized adjective general
militarizmə qarşı antimilitaristic adjective general
müharibəyə qarşı antiwar adjective general
diş ağrısına qarşı odontalgic adjective general
qarşı tərəfdə yerləşən opponent adjective general
qarşı alınmaz unstoppable adjective general
səsə qoyma voting adjective general
oksidləşməyə qarşı antioxidative adjective general
qarşı opposite adjective general
diaqnoz qoyma diagnostic adjective medical
piyadaya qarşı antipersonnel adjective military
tanka qarşı anti-tank adjective military
qarşı baffling adjective general
qarşı contrary adjective general
qarşı cross adjective general
küləyə qarşı up-wind adverb general
qarşı against adverb general
axına qarşı against the current adverb general
xəstəliyə qarşı against the disease adverb general
işığa qarşı against the light adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
qarşı contrary adverb general
qarşı-qarşıya front to front adverb general
qarşı-qarşıya opposite each other adverb general
qabaq-qarşı vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya vis-a-vis adverb general
qırağa qoyma aside adverb general
qarşı-qarşıya opposite preposition general
qarşı-qarşıya vis-a-vis preposition general
qarşı versus preposition sport
qarşı against preposition general
Qoyma! halloo interjection general
ballistik raketə qarşı Antiballistic Missile Ballistic phrases general
mayalanmaya qarşı tədbirlər birth control phrases general
bir şeyə qarşı qərəzli olmaq have a prejudice against smth. phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
hər ehtimala qarşı just in case phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer the pitch for smb. phrases general
axına qarşı çıxmaq swim against the stream phrases general
əksəriyyətə qarşı qoşulmaq swim against the stream phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi açmaq take legal proceedings against smb. phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi qaldırmaq take legal proceedings against smb. phrases general
yanğına qarşı tədbir görmək take precautions against fire phrases general
bir kəsə qarşı çıxmaq turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çıxmaq turn against smth. phrases general
zamana qarşı yarışmaq work against time phrases general
qəmiş qoyma! Don't bore! phrases general
Özünü lotuluğa qoyma! Don't cheat! phrases general
qəmiş qoyma! Don't disturb! phrases general
bir kəsə qarşı qaba rəftar etmək treat smb. roughly phrases general
bir kəsin təmizliyinə qarşı şübhə oyatmaq raise doubts as to smb's probity phrases mathematics
bir kəsə qarşı çevrilmək turn against smb. phrases general
bir şeyə qarşı çevrilmək turn against smth. phrases general
gecə-gündüz göz qoyma watch and ward phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning
özünə qarşı maraq oyandırmaq come to the front phrases general
qulaq ağrısına qarşı damcı eardrops plural general
vero