• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qarşılıqlı maraq (109 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qarşılıqlı əlaqə concatenation noun general
qarşılıqlı əlaqə correlation noun general
qarşılıqlı rabitə correlation noun general
qarşılıqlı ittiham countercharge noun general
qarşılıqlı iddia counterclaim noun general
qarşılıqlı tələb counterclaim noun general
biliyə maraq curiosity noun general
maraq curiosity noun general
qarşılıqlı əlaqə interaction noun general
qarşılıqlı təsir interaction noun general
qarşılıqlı əlaqə interconnection noun general
qarşılıqlı ünsiyyət interconnection noun general
qarşılıqlı asılılıq interdependence noun general
maraq interest noun general
qarşılıqlı əlaqə interplay noun general
qarşılıqlı rabitə interplay noun general
qarşılıqlı təsir interplay noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelation noun general
qarşılıqlı münasibət interrelation noun general
qarşılıqlı asılılıq mutuality noun general
böyük maraq passion noun general
qarşılıqlı ittiham recrimination noun general
qarşılıqlı məzəmmət recrimination noun general
qarşılıqlı təqsirləndirmə recrimination noun general
qarşılıqlı tənə recrimination noun general
böyük maraq vehemence noun general
maraq affinity noun general
qarşılıqlı münasibət footing noun general
qarşılıqlı əlaqə intercommunication noun general
qarşılıqlı kömək mutual assistance noun general
qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə mutual assistance pact noun general
qarşılıqlı təəhhüd mutual commitment noun general
qarşılıqlı razılıq mutual consent noun general
qarşılıqlı əlaqə mutual relation noun general
qarşılıqlı hörmət mutual respect noun general
qarşılıqlı dəstək mutual support noun general
mənəvi maraq spiritual interest noun general
qarşılıqlı rəğbət chemistry noun spoken language
qarşılıqlı təsir cooperation noun general
qarşılıqlı zərbə counterblow noun general
maraq craze noun general
qarşılıqlı ticarət fair-trade noun general
son dərəcə böyük maraq frenzy noun general
qarşılıqlı təsir liaison noun general
qarşılıqlı əlaqə reciprocity noun general
qarşılıqlı təsir reciprocity noun general
qarşılıqlı relationship noun general
maraq savour noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelationship noun general
maraq nöqtəsi hub noun figurative meaning
böyük maraq rage noun general
maraq stomach noun general
qarşılıqlı kömək team-work noun general
qarşılıqlı anlaşma understanding noun general
maraq oyatmayan məqalə padding noun general
qarşılıqlı ittiham irəli sürmək countercharge verb general
qarşılıqlı iddia irəli sürmək counterclaim verb general
qarşılıqlı tələb irəli sürmək counterclaim verb general
qarşılıqlı təsir etmək interact verb general
qarşılıqlı əlaqədə olmaq interconnect verb general
maraq doğurmaq interest verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
qarşılıqlı təsir göstərmək liaise verb general
maraq göstərmək be interested verb general
maraq yaratmaq rouse interest verb general
maraq oyatmaq intrigue verb general
maraq yaratmaq intrigue verb general
maraq göstərmək care verb general
qarşılıqlı təsir etmək cooperate verb general
maraq doğuran exciting adjective general
heç nəyə maraq göstərməyən incurious adjective general
maraq göstərən interested adjective general
maraq doğuran interesting adjective general
qarşılıqlı əlaqədə olan interrelated adjective general
maraq doğuran intriguing adjective general
qarşılıqlı mutual adjective general
qarşılıqlı reciprocal adjective general
qarşılıqlı recriminatory adjective general
qarşılıqlı relative adjective general
maraq doğurmayan uninspiring adjective general
maraq yaratmayan uninspiring adjective general
qeyri-qarşılıqlı unreciprocated adjective general
maraq dolu curious adjective general
maraq doğuran juicy adjective general
xarici kəşfiyyat üçün maraq doğurmayan non-sensitive adjective general
maraq doğuran curious adjective general
qarşılıqlı interactive adjective computer
qarşılıqlı olaraq reciprocally adverb general
qarşılıqlı surətdə reciprocally adverb general
qarşılıqlı mutually adverb general
qarşılıqlı hərəkət inter- prefix general
qarşılıqlı istiqamət mənası verən ön şəkilçisi inter- prefix grammatical
qarşılıqlı yardım cəmiyyəti benefit society phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
qarşılıqlı güzəşt give and take phrases general
qarşılıqlı fayda mutual benefit phrases general
qarşılıqlı maraq mutual interest phrases general
qarşılıqlı münasibət mutual relation phrases general
maraq one's cup of tea phrases general
qarşılıqlı iddiaçı plaintiff in cross phrases general
maraq doğuran provocative of curiousity phrases general
maraq doğurmaq rouse interest phrases general
maraq oyatmaq rouse interest phrases general
şəxsi maraq sectional interest phrases general
maraq göstərmək show an interest phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general
maraq dairəsi sphere of interest phrases general
qarşılıqlı güzəştə getmək meet smb. half-way phrases general
özünə qarşı maraq oyandırmaq come to the front phrases general