• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qarşılıqlı təsir (176 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sonrakı təsir aftereffect noun general
qarşılıqlı əlaqə concatenation noun general
qarşılıqlı əlaqə correlation noun general
qarşılıqlı rabitə correlation noun general
əks-təsir counteraction noun general
qarşılıqlı ittiham countercharge noun general
qarşılıqlı iddia counterclaim noun general
qarşılıqlı tələb counterclaim noun general
əks-təsir counterwork noun general
təsir efficacy noun general
təsir efficiency noun general
təsir impression noun general
təsir etmə dairəsi incidence noun general
təsir influence noun general
bir-birinə təsir etmə interaction noun general
qarşılıqlı əlaqə interaction noun general
qarşılıqlı təsir interaction noun general
qarşılıqlı əlaqə interconnection noun general
qarşılıqlı ünsiyyət interconnection noun general
qarşılıqlı asılılıq interdependence noun general
bir-birinə təsir interplay noun general
qarşılıqlı əlaqə interplay noun general
qarşılıqlı rabitə interplay noun general
qarşılıqlı təsir interplay noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelation noun general
qarşılıqlı münasibət interrelation noun general
qarşılıqlı asılılıq mutuality noun general
təsir operability noun general
təsir qüvvəsi operability noun general
qarşılıqlı ittiham recrimination noun general
qarşılıqlı məzəmmət recrimination noun general
qarşılıqlı təqsirləndirmə recrimination noun general
qarşılıqlı tənə recrimination noun general
təsir effectiveness noun general
eyici təsir abrasive action noun general
əks-təsir counteract noun general
yuyucy təsir detergent substance noun general
qarşılıqlı münasibət footing noun general
qarşılıqlı əlaqə intercommunication noun general
qarşılıqlı kömək mutual assistance noun general
qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə mutual assistance pact noun general
qarşılıqlı təəhhüd mutual commitment noun general
qarşılıqlı razılıq mutual consent noun general
qarşılıqlı əlaqə mutual relation noun general
qarşılıqlı hörmət mutual respect noun general
qarşılıqlı dəstək mutual support noun general
əks-təsir opposition noun general
təsir dairəsi sphere of influence noun general
təsir sferası sphere of influence noun general
qarşılıqlı rəğbət chemistry noun spoken language
təsir action noun general
təsir etmə action noun general
qarşılıqlı təsir cooperation noun general
qarşılıqlı zərbə counterblow noun general
təsir dairəsi coverage noun general
qarşılıqlı ticarət fair-trade noun general
tez təsir altına düşmə give noun general
təsir impact noun general
qarşılıqlı təsir liaison noun general
təsir potency noun general
qarşılıqlı əlaqə reciprocity noun general
qarşılıqlı təsir reciprocity noun general
qarşılıqlı relationship noun general
təsir sway noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelationship noun general
təsir authority noun general
təsir effect noun general
təsir force noun general
təsir qüvvəsi force noun general
təsir hold noun general
təsir operation noun general
təsir reaction noun general
təsir repercussion noun general
qarşılıqlı kömək team-work noun general
qarşılıqlı anlaşma understanding noun general
təsir heft noun American
təsir credit noun general
təsir müddəti currency noun general
əks-təsir reaction noun general
təsir virtue noun general
təsir etmək affect verb general
təsir göstərmək affect verb general
təsir altına salmaq bias verb general
əks-təsir göstərmək counteract verb general
qarşılıqlı ittiham irəli sürmək countercharge verb general
qarşılıqlı iddia irəli sürmək counterclaim verb general
qarşılıqlı tələb irəli sürmək counterclaim verb general
əks-təsir göstərmək counterwork verb general
təsir etmək grow upon verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
təsir etmək implant verb general
təsir etmək influence verb general
təsir göstərmək influence verb general
təsir etmək inspire verb general
bir-birinə təsir göstərmək interact verb general
qarşılıqlı təsir etmək interact verb general
qarşılıqlı əlaqədə olmaq interconnect verb general
təsir altına salmaq predispose verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
qarşılıqlı təsir göstərmək liaise verb general
təsir altında olmaq be under the influence verb general
təsir dairəsini genəltmək extend the sphere of influence verb general
əks-təsir göstərmək oppose verb general
təsir altına düşməmək stick out verb general
təsir bağışlamaq glitter verb general
təsir etmək impress verb general
təsir göstərmək operate verb general
üzücü təsir göstərmək oppress verb general
təsir yaratmaq prepossess verb general
təsir etmək react verb general
təsir göstərmək react verb general
əks təsir göstərmək rebound verb general
təsir etmək redound upon verb general
təsir göstərmək redound upon verb general
təsir etmək act verb general
təsir altına salmaq dispose verb general
təsir altına salmaq incline verb general
dərin təsir buraxmaq move verb general
təsir etmək sway verb general
bir-birinə təsir göstərmək cooperate verb general
qarşılıqlı təsir etmək cooperate verb general
pis təsir göstərmək disagree verb general
əks-təsir göstərmək react verb general
təsir göstərmək touch verb general
təsir etmək work verb general
təsir etmək tell verb general
təsir etmək have verb general
təsir göstərmək have verb general
yaxşı təsir edən charmlike adjective general
təsir göstərən coefficient adjective general
əks-təsir göstərən counteractive adjective general
bərk təsir edən energetic adjective general
ciddi təsir yaradan imposing adjective general
dərin təsir bağışlayan impressive adjective general
dərin təsir oyadan impressive adjective general
təsir göstərə bilən influential adjective general
təsir göstərməyən inoperative adjective general
bir-birinə təsir edən interrelated adjective general
qarşılıqlı əlaqədə olan interrelated adjective general
qarşılıqlı mutual adjective general
qarşılıqlı reciprocal adjective general
qarşılıqlı recriminatory adjective general
qarşılıqlı relative adjective general
təsir bağışlayan showy adjective general
təsir doğurmayan unimpressed adjective general
təsir oyatmayan unimpressed adjective general
təsir etməyən unimpressive adjective general
tez təsir altına düşən manageable adjective general
qeyri-qarşılıqlı unreciprocated adjective general
tez təsir altına düşən ductile adjective general
təsir edən active adjective general
təsir qüvvəsi olan active adjective general
bərk təsir edən drastic adjective general
çox güclü təsir edən potent adjective general
qarşılıqlı interactive adjective computer
qarşılıqlı olaraq reciprocally adverb general
qarşılıqlı surətdə reciprocally adverb general
qarşılıqlı mutually adverb general
qarşılıqlı hərəkət inter- prefix general
qarşılıqlı istiqamət mənası verən ön şəkilçisi inter- prefix grammatical
təsir və əks-təsir action and reaction phrases general
qarşılıqlı yardım cəmiyyəti benefit society phrases general
qarşılıqlı güzəşt give and take phrases general
təsir etmək grow on smb. phrases general
təsir göstərmək grow on smb. phrases general
təsir etmək leave an impression phrases general
qarşılıqlı fayda mutual benefit phrases general
qarşılıqlı maraq mutual interest phrases general
qarşılıqlı münasibət mutual relation phrases general
qarşılıqlı iddiaçı plaintiff in cross phrases general
güclü təsir edən dərman potent drug phrases general
üstünlüyə malik olan təsir preponderant influence phrases general
təsir dairəsi sphere of influence phrases general
təsir etmək weigh on phrases general
təsir etmək weigh upon phrases general
qarşılıqlı güzəştə getmək meet smb. half-way phrases general