• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qarşılıqlı ticarət (131 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qarşılıqlı əlaqə concatenation noun general
qarşılıqlı əlaqə correlation noun general
qarşılıqlı rabitə correlation noun general
qarşılıqlı ittiham countercharge noun general
qarşılıqlı iddia counterclaim noun general
qarşılıqlı tələb counterclaim noun general
ticarət mərkəzi emporium noun general
qanuni ticarət fair-trade noun general
ticarət evi firm noun general
gömrüksüz ticarət freetrade noun general
qarşılıqlı əlaqə interaction noun general
qarşılıqlı təsir interaction noun general
qarşılıqlı əlaqə interconnection noun general
qarşılıqlı ünsiyyət interconnection noun general
qarşılıqlı asılılıq interdependence noun general
qarşılıqlı əlaqə interplay noun general
qarşılıqlı rabitə interplay noun general
qarşılıqlı təsir interplay noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelation noun general
qarşılıqlı münasibət interrelation noun general
ticarət donanması marine noun general
ticarət gəmisi marine noun general
qarşılıqlı asılılıq mutuality noun general
səyyar ticarət peddling noun general
xırda ticarət peddling noun general
qarşılıqlı ittiham recrimination noun general
qarşılıqlı məzəmmət recrimination noun general
qarşılıqlı təqsirləndirmə recrimination noun general
qarşılıqlı tənə recrimination noun general
ticarət markası trademark noun general
ticarət nişanı trademark noun general
ticarət trading noun general
ticarət avtomatı vending-machine noun general
ticarət mərkəzi mall noun general
Ticarət Nazirliyi Board of Trade noun general
ticarət palatası Chamber of Commerce noun general
ticarət commerce noun general
qarşılıqlı münasibət footing noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
daxili ticarət home trade noun general
qarşılıqlı əlaqə intercommunication noun general
ticarət gəmisi merchant ship noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
Ticarət Nazirliyi Ministry of Trade noun general
qarşılıqlı kömək mutual assistance noun general
qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə mutual assistance pact noun general
qarşılıqlı təəhhüd mutual commitment noun general
qarşılıqlı razılıq mutual consent noun general
qarşılıqlı əlaqə mutual relation noun general
qarşılıqlı hörmət mutual respect noun general
qarşılıqlı dəstək mutual support noun general
ticarət kapitalı trade capital noun general
qarşılıqlı rəğbət chemistry noun spoken language
ticarət gəmisinin qapısı skipper noun nautical
ticarət preyskurantı circular noun general
qarşılıqlı təsir cooperation noun general
qarşılıqlı zərbə counterblow noun general
qarşılıqlı ticarət fair-trade noun general
qarşılıqlı təsir liaison noun general
qarşılıqlı əlaqə reciprocity noun general
qarşılıqlı təsir reciprocity noun general
qarşılıqlı relationship noun general
ticarət trade noun general
ticarət gəmisi trader noun general
ticarət müəssisəsi venture noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelationship noun general
xaricə gedən malın ticarət agenti vasitəsilə satılması consignment noun medical
sərbəst ticarət freetrade noun economy
qarşılıqlı kömək team-work noun general
ticarət traffic noun general
ticarət agenti traveller noun general
qarşılıqlı anlaşma understanding noun general
ticarət business noun general
ticarət fəaliyyəti business noun general
ticarət bazarı outlet noun general
ticarət məntəqəsi outlet noun general
ticarət məsələsi business noun general
ticarət müəssisəsi business noun general
ticarət evi house noun general
qarşılıqlı ittiham irəli sürmək countercharge verb general
qarşılıqlı iddia irəli sürmək counterclaim verb general
qarşılıqlı tələb irəli sürmək counterclaim verb general
qarşılıqlı təsir etmək interact verb general
qarşılıqlı əlaqədə olmaq interconnect verb general
ticarət müqavilələrini rəqiblərindən daha əlverişli şərtlərlə bağlamaq outbargain verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
ticarət etmək trade verb general
ticarət etmək traffic verb general
qarşılıqlı təsir göstərmək liaise verb general
xəzlə ticarət etmək deal in furs verb general
xəzlə ticarət etmək trade in furs verb general
ticarət etmək chap verb general
qarşılıqlı təsir etmək cooperate verb general
ticarət commercial adjective general
qarşılıqlı əlaqədə olan interrelated adjective general
qarşılıqlı mutual adjective general
qeyri-ticarət non-profit adjective general
qeyri-ticarət non-profit-making adjective general
qarşılıqlı reciprocal adjective general
qarşılıqlı recriminatory adjective general
qarşılıqlı relative adjective general
ticarət trade adjective general
ticarət trading adjective general
qeyri-qarşılıqlı unreciprocated adjective general
qarşılıqlı interactive adjective computer
ticarət baxımından commercially adverb general
qarşılıqlı olaraq reciprocally adverb general
qarşılıqlı surətdə reciprocally adverb general
qarşılıqlı mutually adverb general
qarşılıqlı hərəkət inter- prefix general
qarşılıqlı istiqamət mənası verən ön şəkilçisi inter- prefix grammatical
qarşılıqlı yardım cəmiyyəti benefit society phrases general
ticarət firması business house phrases general
ticarət palatası Chamber of Commerce phrases general
ticarət limanı commercial port phrases general
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
qarşılıqlı güzəşt give and take phrases general
ticarət bankı merchant bank phrases general
qarşılıqlı fayda mutual benefit phrases general
qarşılıqlı maraq mutual interest phrases general
qarşılıqlı münasibət mutual relation phrases general
qarşılıqlı iddiaçı plaintiff in cross phrases general
ticarət tally trade phrases general
ticarət nişanı trade mark phrases general
ticarət nümayəndəliyi trade mission phrases general
ticarət müqaviləsi trading contract phrases general
ticarət firması trading house phrases general
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
qarşılıqlı güzəştə getmək meet smb. half-way phrases general