• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qeyd aparmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyd care noun general
qeyd clause noun general
qeyd-şərt clause noun general
qeyd etmə commemoration noun general
tənqid qeyd critisism noun general
sənəd üzərində qeyd docket noun general
qeyd footnote noun general
qeyd message noun general
qeyd note noun general
qeyd dəftəri notebook noun general
qeyd postscript noun general
aparmaq prosecution noun general
qeyd record noun general
qeyd aparma record noun general
qeyd etmə record noun general
qeyd registeration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
qeyd stipulation noun general
qeyd-şərt stipulation noun general
əsgərləri aparmaq üçün nəqliyyat troopship noun general
suyu səviyyəsini qeyd etmə watermark noun general
izahedici qeyd explanatory note noun general
qeyd-şərt prerequisite noun general
qeyd-şərt proviso noun general
qeyd registration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
lazımsız qeyd unnecessary remark noun general
qeyd commonplace noun general
qeyd etmə commonplace noun general
qeyd üçün kitabça diary noun general
qeyd üçün təqvim diary noun general
qeyd-şərt qualification noun general
qeyd register noun general
qeyd jurnalı registry noun general
qeyd remark noun general
qeyd reservation noun general
qeyd-şərt reservation noun general
qeyd dəftəri sketch-book noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
qeyd edilmə check noun general
qeyd etmə check noun general
qeyd-şərt condition noun general
qeyd notation noun general
qeyd etmə notification noun general
qeyd preoccupation noun general
qeyd word noun general
qeyd-şərt reserve noun general
qeyd markup noun computer
qeyd entry noun general
qeyd etmə entry noun general
aparmaq administer verb general
qeyd etmək allude verb general
aparmaq bear verb general
həsəd aparmaq begrudge verb general
özünü aparmaq behave verb general
kitaba qeyd etmək book verb general
mübarizə aparmaq breast verb general
radioveriliş aparmaq broadcast verb general
avtobusla aparmaq bus verb general
axtarış aparmaq bust verb general
polis məntəqəsinə aparmaq bust verb general
intriqa aparmaq cabal verb general
aparmaq captain verb general
aparmaq carry verb general
aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry of verb general
araba ilə aparmaq cart verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
mübarizə aparmaq champion verb general
xəritəyə qeyd etmək chart verb general
qeyd etmək chronicle verb general
salnaməyə qeyd etmək chronicle verb general
kilsəyə aparmaq church verb general
rəqəmlərlə əməliyyat aparmaq cipher verb general
karetdə aparmaq coach verb general
mübarizə aparmaq combat verb general
mübarizə aparmaq combatt verb general
qeyd etmək commemorate verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
aparmaq comport verb general
aparmaq conduct verb general
mübarizə aparmaq contend verb general
aparmaq convey verb general
diskussiya aparmaq dispute verb general
qeyd etmək docket verb general
sürüyə-sürüyə aparmaq drag verb general
aparmaq drift verb general
aparmaq engulf verb general
qeyd etmək enregister verb general
qeyd etmək enrol verb general
həsəd aparmaq envy verb general
hörmətlə qeyd etmək esteem verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalise verb general
aparmaq ferry verb general
aparmaq furnish verb general
həsəd aparmaq gloast verb general
örüşə aparmaq herd verb general
söhbət aparmaq interview verb general
intriqa aparmaq intrigue verb general
bənd-bənd qeyd etmək itemize verb general
cəld qeyd etmək jot verb general
tez qeyd etmək jot verb general
tələsik qeyd etmək jot verb general
aparmaq lead verb general
dartıb aparmaq lug verb general
qeyd etmək mention verb general
əməliyyat aparmaq militate verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
danışıqlar aparmaq negotiate verb general
hamıdan üstün mübarizə aparmaq outfight verb general
paralel aparmaq parallel verb general
danışıqlar aparmaq parley verb general
aparmaq pilfer verb general
təbliğat aparmaq propagandize verb general
kəşfiyyat aparmaq prospect verb general
çəkib aparmaq pull verb general
dartıb aparmaq pull verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoitre verb general
qeyd etmək record verb general
islahat aparmaq reform verb general
qeyd etmək register verb general
tədqiqat aparmaq research verb general
rəqabət aparmaq rival verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq roll verb general
kəşfiyyat aparmaq scout verb general
qeyd etmək signalize verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
mübarizə aparmaq struggle verb general
mücadilə aparmaq struggle verb general
tədqiqat aparmaq study verb general
yarışda mübarizə aparmaq tourney verb general
aparmaq transact verb general
aparmaq transport verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq trundle verb general
rəqabət aparmaq vie verb general
aparmaq waft verb general
qovub aparmaq waft verb general
aparmaq wage verb general
gillədə-gillədə aparmaq wheel verb general
itələyə-itələyə aparmaq wheel verb general
aldadıb aparmaq wile verb general
sovurub aparmaq winnow verb general
mübarizə aparmaq joust verb general
mübarizə aparmaq stand out verb general
aparmaq abduct verb general
yuxu aparmaq be asleep verb general
ədavət aparmaq be at enmity verb general
soyuq aparmaq be frostbitten verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
qan aparmaq bleed verb general
qan aparmaq bleed to death verb general
zəhlə aparmaq bother verb general
beynini aparmaq bother smb. by one's chattering verb general
əsgər aparmaq call up verb general
aparmaq captivate verb general
aparmaq carry along verb general
aparmaq carry off verb general
intriqa aparmaq carry on an intrigue verb general
danışıq aparmaq carry on negotiations verb general
ildönümü nü qeyd etmək celebrate the anniversary verb general
aparmaq charm verb general
aparmaq conduct verb general
danışıq aparmaq conduct negotiations verb general
aparmaq direct verb general
huş aparmaq doze verb general
aparmaq drive verb general
ağlını aparmaq drive mad verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalize verb general
qan aparmaq faint because of excessive blood loss verb general
aparmaq fall asleep verb general
mübarizə aparmaq fight verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
məfkurə uğrunda mübarizə aparmaq fight for an idea verb general
ideya uğrunda mübarizə aparmaq fight for an ideas verb general
həqiqət uğrunda mübarizə aparmaq fight for justice verb general
aparmaq gain verb general
hesabını aparmaq guess verb general
söhbət aparmaq have an interview verb general
aparmaq hijack verb general
söhbət aparmaq hold a discussion verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
tədqiqat aparmaq investigate verb general
təhqiqat aparmaq investigate verb general
zəhlə aparmaq irk verb general
aparmaq kidnap verb general
aparmaq lift verb general
qeyd etmək make a note verb general
ekspertiza aparmaq make an examination verb general
eksperiment aparmaq make an experiment verb general
inventarizasiya aparmaq make an inventory verb general
qeyd götürmək make notes verb general
məxfi danışıqlar aparmaq negotiate secretly verb general
huş aparmaq nod verb general
sərhəddi qeyd etmək peg out verb general
keçirib aparmaq put across verb general
qeyd eləmək put down verb general
istintaq aparmaq question verb general
aparmaq raise a cry verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoiter verb general
jurnalda qeyd etmək register verb general
ləkə aparmaq remove stains verb general
reportaj aparmaq report verb general
yerdəyişmə işləri aparmaq reshuffle verb general
iş aparmaq run a business verb general
axtarış aparmaq search verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
aparmaq start shouting verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
pənah aparmaq take refuge verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
hesabını aparmaq understand verb general
yuyub-aparmaq wash off verb general
aparmaq win verb general
aparmaq tote verb spoken language
mübarizə aparmaq battle verb general
mübarizə aparmaq buffet verb general
milad bayramını qeyd etmək christmas verb general
təntənəli şəkildə qeyd etmək commemorate verb general
rəqabət aparmaq compete verb general
mübarizə aparmaq conflict verb general
mübarizə aparmaq contest verb general
kampaniya aparmaq crusade verb general
punktirlərlə qeyd etmək dot verb general
rəqabət aparmaq emulate verb general
kəşfiyyat aparmaq explore verb general
özünü yüngül aparmaq fribble verb general
özüylə aparmaq get out verb general
həsəd aparmaq grudge verb general
zorla dartıb aparmaq hale verb general
zəhlə aparmaq harry verb general
oyub aparmaq hollow verb general
oyub aparmaq hollow out verb general
pillə-pillə irəli aparmaq ladder verb general
yuyub aparmaq lave verb general
dartıb aparmaq march verb general
memorandum şəklində qeyd etmək minute verb general
avtomobillə aparmaq motor verb general
qeyd etmək notice verb general
özünü həyasızcasına aparmaq outface verb general
özünü yekəxana aparmaq outface verb general
qeyd etmək pencil verb general
aparmaq pilot verb general
aparmaq pioneer verb general
mübahisə aparmaq quarrel verb general
qeyd etmək remark verb general
intriqa aparmaq scheme verb general
iclas aparmaq sit verb general
qeyd etmək state verb general
mübarizə aparmaq strive verb general
altdan yuyub aparmaq undermine verb general
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
mübarizə aparmaq wrestle verb figurative meaning
kəşfiyyat aparmaq sweep verb military
təşviqat aparmaq agitate verb general
düzəliş aparmaq amend verb general
rol aparmaq appear verb general
mübarizə aparmaq campaign verb general
qeyd etmək catalogue verb general
işə gəlmə vaxtını qeyd etmək clock verb general
rəqabət aparmaq contest verb general
mübarizə aparmaq crusade verb general
qeyd etmək fix verb general
zəhlə aparmaq fuss verb general
otlağa aparmaq grass verb general
qeyd etmək mark verb general
qeyd etmək note verb general
qeyd götürmək note verb general
aparmaq pursue verb general
özünü kraliça kimi aparmaq queen verb general
qeyd etmək register verb general
kompüter ekranında mətni aşağı-yuxarı aparmaq scroll verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
aparmaq steer verb general
aparmaq take verb general
istintaq aparmaq try verb general
yedəyə alıb aparmaq tug verb general
aparmaq walk verb general
gəzməyə aparmaq walk verb general
külək kimi aparmaq whiff verb general
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya test aparmaq quiz verb American
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya yoxlama aparmaq quiz verb American
yoxlama sorğu aparmaq quiz verb American
məhkəmə istintaqı aparmaq hear verb law
aparmaq waltz verb jocular
rəqabət aparmaq bandy verb general
qeyd etmək enter verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
qeyd aparmaq gloss verb general
işgəncə verməklə istintaq aparmaq grill verb general
hörmətlə qeyd etmək hallow verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
qayıqla aparmaq pull verb general
dartıb aparmaq trail verb general