• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qeyri müəyyən (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyri-normallıq abnormality noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
qeyri-professional amateur noun general
qeyri-professionallıq amateurishness noun general
qeyri-professionallıq amateurship noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguity noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguousness noun general
dəyərinin müəyyən etmə appraisal noun general
qeyri-təbiilik artificiality noun general
qeyri-təbiilik artificialness noun general
qeyri-qanuni doğulma bastardly noun general
qeyri-ciddilik boyishness noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
qeyri-leqallıq clandestinity noun general
müəyyən miqdar deal noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
müəyyən etmə distinction noun general
qeyri-müəyyənlik doubtfulness noun general
qeyri-adi eccentric noun general
qeyri-adilik eccentricity noun general
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact noun general
qeyri-müəyyənlik evasiveness noun general
qeyri-səmimilik evasiveness noun general
qeyri-adilik exclusiveness noun general
qeyri-adi exotic noun general
qeyri-adilik fabulousness noun general
qeyri-ciddilik flippancy noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
irəlicədən müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation noun general
müəyyən etmə identification noun general
qeyri-qanunilik illegality noun general
qeyri-bərabərlik imbalance noun general
qeyri-mümkünlük impossibility noun general
qeyri-dəqiqlik inaccuracy noun general
qeyri-dəqiqlik inexactitude noun general
qeyri-həssaslıq insensibility noun general
qeyri-səmimilik insincerity noun general
qeyri-müntəzəm iş jobbing noun general
qeyri-bərabərlik lability noun general
qeyri-ciddilik laxity noun general
qeyri-ciddilik levity noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
qeyri-adi əliaçıqlıq munificence noun general
qeyri-müəyyənlik nebulousness noun general
qeyri-adilik oddity noun general
qeyri-adilik oddness noun general
qeyri-bərabərlik odds noun general
qeyri-şəffaflıq opaqueness noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
irəlicədən müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness noun general
qeyri-adilik rareness noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
müəyyən etmək specification noun general
qeyri-şəffaflıq tarnish noun general
qeyri-təbiilik theatricality noun general
qeyri-səmimilik unkindness noun general
qeyri-reallıq unreality noun general
qeyri-sabitlik unsteadiness noun general
qeyri-sabitlik variability noun general
müəyyən etmə designation noun general
qeyri-müntəzəmlik irregularity noun general
qeyri-təbiilik abnormality noun general
qeyri-təbiilik affectation noun general
qeyri-əxlaqi davranış amoral behavior noun general
qeyri-əxlaqilik amorality noun general
qeyri-elmilik antiscientific character noun general
qeyri-simmetriklik asymmetry noun general
qeyri-məhsuldarlıq barrenness noun general
qeyri-obyektivlik bias noun general
qeyri-mütənahilik boundlessness noun general
qeyri-sabitlik changeability noun general
qeyri-ədəbi dil colloquial language noun general
qeyri-sərbəstlik dependence noun general
qeyri-qabillik disability noun general
qeyri-münasiblik discrepancy noun general
qeyri-müvafiqlik discrepancy noun general
qeyri-mütənasiblik disproportion noun general
qeyri-kafilik dissatisfaction noun general
qeyri-məmnunluq dissatisfaction noun general
qeyri-mütənahilik endlessness noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
qeyri-adı istedad extraordinary talent noun general
qeyri-həqiqilik falseness noun general
qeyri-həqiqilik falsity noun general
qeyri-səmimilik hypocrisy noun general
qeyri-hüquqilik illegality noun general
qeyri-leqallıq illegality noun general
qeyri-qanunilik illegibility noun general
qeyri-hüquqilik illegitimacy noun general
qeyri-məntiqilik illogicality noun general
qeyri-maddilik immateriality noun general
qeyri-kamillik immaturity noun general
qeyri-mütəhərriklik immobility noun general
qeyri-əxlaqilik immorality noun general
qeyri-mükəmməllik imperfection noun general
qeyri-təkmillik imperfection noun general
qeyri-həyatilik impracticability noun general
qeyri-reallıq impracticability noun general
qeyri-düzgünlük inaccuracy noun general
qeyri-fəallıq inactivity noun general
qeyri-qənaətbəxşlik inadequacy noun general
qeyri-müvafiqlik incompatibility noun general
qeyri-mükəmməllik incompletion noun general
qeyri-münasiblik incongruousness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsequence noun general
qeyri-həssaslıq inconsiderateness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsistency noun general
qeyri-sabitlik inconstancy noun general
qeyri-müəyyənlik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indetermination noun general
qeyri-bərabərlik inequality noun general
qeyri-dəqiqlik inexactness noun general
qeyri-münbitlik infertility noun general
qeyri-mütənahilik infinity noun general
qeyri-rəsmilik informality noun general
qeyri-harmoniklik inharmoniousness noun general
qeyri-üzvi sürtgü yağı inorganic grease noun general
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor noun general
qeyri-üzvi həllədici inorganic solvent noun general
qeyri-həssaslıq insensitivity noun general
qeyri-stabillik instability noun general
qeyri-qənaətbəxşlik insufficiency noun general
qeyri-iradilik involuntariness noun general
qeyri-ixtiyarilik involuntariness noun general
qeyri-şüurilik involuntariness noun general
qeyri-nizamilik irregularity noun general
qeyri-sərbəstlik lack of initiative noun general
qeyri-ciddilik lack of seriousness noun general
qeyri-mütəşəkkillik lack of system noun general
qeyri-ciddilik lightness noun general
qeyri-məhdudluq limitlessness noun general
qeyri-varlıq non-entity noun general
qeyri-ekvivalentlik non-equivalence noun general
qeyri-şəffaflıq opacity noun general
qeyri-fəallıq passiveness noun general
qeyri-fəallıq passivity noun general
qeyri-səmimilik pretence noun general
qeyri-səmimilik pretense noun general
irqi qeyri-obyektivlik racial bias noun general
qeyri-adilik singularity noun general
qeyri-ədəbi dil spoken language noun general
müəyyən artikl the noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
qeyri-stasionar kinetika transitional kinetics noun general
qeyri-məqbulluq unacceptability noun general
qeyri-məlumluq uncertainty noun general
qeyri-ritmilik unevenness noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
qeyri-məhsuldarlıq unproductiveness noun general
qeyri-həyatilik unreality noun general
qeyri-çəkingənlik unrestraint noun general
qeyri-kafi unsatisfactory noun general
qeyri-prinsipiallıq unscrupulousness noun general
qeyri-sağlam unsound noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence noun general
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination noun medical
müəyyən bir peşə sahəsində işlədilən dil jargon noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
qeyri-siravi çavuş non-combatant noun military
qeyri-siravi əsgər non-combatant noun military
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
xalq qeyri-nizami qoşunu militia noun history
müəyyən insan qrupu gentry noun jocular
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
qeyri-sərbəstlik constraint noun general
qeyri-ciddi münasibət dalliance noun general
müəyyən etmə determination noun general
müəyyən etmə discovery noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qeyri-adilik extravagance noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
qeyri-sabitlik fluidity noun general
qeyri-ciddilik futility noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
qeyri-sabitlik mobility noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
qeyri-aydınlıq opacity noun general
qeyri-müəyyənlik opacity noun general
qeyri-adi təzahür outburst noun general
qeyri-real phantasm noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
qeyri-adi istedadlı adam prodigy noun general
qeyri-adi qabiliyyətli adam prodigy noun general
qeyri-təbii studied noun general
qeyri-müəyyənlik suspense noun general
qeyri-müəyyənlik tortuosity noun general
qeyri-səmimilik tortuosity noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
qeyri-müntəzəmlik unevenness noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
qeyri-müəyyənlik limbo noun general
qeyri-kommersiya non-profit noun general
qeyri-obyektiv biased noun general
qeyri-müntəzəmlik intermission noun medical
qeyri-adilik kink noun figurative meaning
qeyri-sabitlik oscillation noun figurative meaning
qeyri-mütəxəssis outsider noun figurative meaning
qeyri-iradi tələbat appetite noun general
müəyyən ölçüdə parça breadth noun general
qeyri-müəyyənlik equivocality noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
qeyri-qanuni gəlir graft noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
qeyri-səmimilik hollowness noun general
qeyri-müntəzəmlik jam noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
qeyri-müəyyənlik toss-up noun general
müəyyən fəaliyyət dairəsi world noun general
qeyri-adi hadisə phenomenon noun spoken language
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters noun nautical
qeyri-müəyyənlik generality noun general
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity noun economy
qeyri-obyektivlik odds noun general
qeyri-məhsuldar poor noun general
müəyyən etmək appoint verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
uşağın qeyri-qanuni doğulmasını sübut etmək bastardise verb general
müəyyən bir münasibətə gətirmək correlate verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
müəyyən etmək define verb general
müəyyən etmək designate verb general
müəyyən etmək determine verb general
müəyyən məsafədə yerləşdirmək distance verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
faktları müəyyən etmək fact-find verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
müəyyən bir forma vermək form verb general
müəyyən bir görünüş vermək form verb general
müəyyən bir şəkil vermək form verb general
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate verb general
çəkisini müəyyən etmək heft verb general
oxşar olduğunu müəyyən etmək identify verb general
müəyyən etmək levy verb general
müəyyən normaya salmaq normalise verb general
müəyyən normaya salmaq normalize verb general
müəyyən qaydada düzmək order verb general
müəyyən qaydada nizamlamaq order verb general
olduğu yerin səmtini müəyyən etmək orientate verb general
qeyri-qanuni elan etmək outlaw verb general
irəlicədən müəyyən etmək predestine verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
müəyyən etmək pre-establish verb general
müəyyən bir fəaliyyət üçün ixtisaslaşmaq qualify verb general
kəmiyyəti müəyyən etmək quantify verb general
müəyyən marşrutla göndərmək route verb general
müəyyən marşrutla yola salmaq route verb general
böyüklüyü müəyyən etmək size verb general
ölçünü müəyyən etmək size verb general
qeyri-dəqiq tələffüz etmək slur verb general
tam müəyyən etmək specify verb general
müəyyən normaya salmaq standardise verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
qeyri-səmimi olmaq be insincere verb general
xəstəliyi müəyyən etmək diagnose a disease verb general
bir kəsi qeyri-məmnun etmək displease smb. verb general
qeyri-səmimi olmag feign verb general
qeyri-kafi almaq get a bad mark verb general
qeyri-kafi qiymət almaq get a bad mark verb general
komendant saatı müəyyən etmək impose a curfew verb general
olduğu yeri müəyyən etmək locate verb general
qeyri-qanuni ov eləmək poach verb general
qeyri-iradi vəd vermək promise voluntarily verb general
müəyyən mühitə salmaq situate verb general
qeyri-qanuni etmək null verb law
müəyyən etmək assign verb general
qeyri-ciddi yanaşmaq dally verb general
müəyyən etmək decipher verb general
müəyyən dozalarla vermək dose verb general
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact verb general
keyfiyyəti müəyyən etmək evaluate verb general
müəyyən etmək fix verb general
müəyyən etmək gauge verb general
müəyyən etmək identify verb general
dəqiq müəyyən etmək individualise verb general
irəlicədən müəyyən etmək intend verb general
müəyyən etmək investigate verb general