• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qeyri qanuni uşaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyri-normallıq abnormality noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
qeyri-professional amateur noun general
qeyri-professionallıq amateurishness noun general
qeyri-professionallıq amateurship noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguity noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguousness noun general
qeyri-təbiilik artificiality noun general
qeyri-təbiilik artificialness noun general
uşaq baby noun general
hörmə uşaq arabası bassinet noun general
kəbinsiz doğulmuş uşaq bastard noun general
zinadan əmələ gəlmiş uşaq bastard noun general
qeyri-qanuni doğulma bastardly noun general
qeyri-ciddilik boyishness noun general
uşaq hərəkəti boyishness noun general
kubşəkilli uşaq oyuncağı brick noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
uşaq child noun general
uşaq doğma childbearing noun general
uşaq chit noun general
qeyri-leqallıq clandestinity noun general
uşaq evi creche noun general
uşaq bağçası creche noun general
zır-zır uşaq crybaby noun general
zil uşaq səsi descant noun general
qeyri-müəyyənlik doubtfulness noun general
qeyri-adi eccentric noun general
qeyri-adilik eccentricity noun general
qeyri-müəyyənlik evasiveness noun general
qeyri-səmimilik evasiveness noun general
qeyri-adilik exclusiveness noun general
qeyri-adi exotic noun general
qeyri-adilik fabulousness noun general
qanuni ticarət fair-trade noun general
ilk uşaq first-born noun general
qeyri-ciddilik flippancy noun general
atılmış uşaq foundling noun general
uşaq paltarı frock noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
sahibsiz uşaq gutter-child noun general
sahibsiz uşaq guttersnipe noun general
uşaq oyunu handy-dandy noun general
qanuni varis heir-at-law noun general
dəcəl uşaq hellion noun general
nadinc uşaq hellion noun general
şeytan uşaq hellion noun general
şuluqçu uşaq hellion noun general
uşaq oyunu hy-spy noun general
qeyri-qanunilik illegality noun general
qeyri-bərabərlik imbalance noun general
qeyri-mümkünlük impossibility noun general
qeyri-dəqiqlik inaccuracy noun general
qeyri-dəqiqlik inexactitude noun general
uşaq infant noun general
uşaq qatili infanticide noun general
uşaq öldürən infanticide noun general
qeyri-həssaslıq insensibility noun general
qeyri-səmimilik insincerity noun general
qeyri-müntəzəm iş jobbing noun general
uşaq kid noun general
uşaq bağçası kindergarten noun general
qeyri-bərabərlik lability noun general
qeyri-ciddilik laxity noun general
təzə doğulan uşaq üçün dəyişək layette noun general
qeyri-ciddilik levity noun general
qeyri-adi əliaçıqlıq munificence noun general
qeyri-müəyyənlik nebulousness noun general
uşaq otağı nursery noun general
uşaq yataq otağı nursery noun general
uşaq bağçası nursery-school noun general
çirkin uşaq oaf noun general
kifir uşaq oaf noun general
qeyri-adilik oddity noun general
qeyri-adilik oddness noun general
qeyri-bərabərlik odds noun general
qeyri-şəffaflıq opaqueness noun general
kimsəsiz uşaq orphan noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
uşaq həkimi paediatrician noun general
uşaq həkimi paediatrist noun general
uşaq arabası perambulator noun general
uşaq oyuncaqları play-game noun general
uşaq doğma procreation noun general
uşaq hərəkəti puerility noun general
açılıb-örtülən təkərli uşaq stulu pushchair noun general
eyni vaxtda doğulan dörd əkiz uşaq quadruplets noun general
qeyri-adilik rareness noun general
uşaq sankası scooter noun general
uşaq velosipedi scooter noun general
südəmər uşaq suckling noun general
qeyri-şəffaflıq tarnish noun general
açıq uşaq arabası T-cart noun general
qeyri-təbiilik theatricality noun general
ayaq açan uşaq toddler noun general
ayaq tutan uşaq toddler noun general
üç ekiz uşaq trilling noun general
qeyri-səmimilik unkindness noun general
qeyri-reallıq unreality noun general
qeyri-sabitlik unsteadiness noun general
qeyri-sabitlik variability noun general
cılız uşaq waif noun general
təzəcə döşdən ayrılmış uşaq weaning noun general
fövqəladə istedadlı uşaq wonder-child noun general
qeyri-müntəzəmlik irregularity noun general
uşaq bağçası daycar noun general
qeyri-təbiilik abnormality noun general
qeyri-təbiilik affectation noun general
qeyri-əxlaqi davranış amoral behavior noun general
qeyri-əxlaqilik amorality noun general
qeyri-elmilik antiscientific character noun general
qeyri-simmetriklik asymmetry noun general
uşaq arabası baby buggy noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
uşaq libası baby-clothes noun general
uşaq vannası baby's bath noun general
qeyri-məhsuldarlıq barrenness noun general
qeyri-obyektivlik bias noun general
qeyri-mütənahilik boundlessness noun general
qeyri-sabitlik changeability noun general
oğul-uşaq children noun general
uşaq oyunu child's play noun general
qeyri-ədəbi dil colloquial language noun general
lal-kar uşaq deaf and dumb child noun general
qeyri-sərbəstlik dependence noun general
qeyri-qabillik disability noun general
intizamlı uşaq disciplined child noun general
qeyri-münasiblik discrepancy noun general
qeyri-müvafiqlik discrepancy noun general
itaətsiz uşaq disobedient child noun general
qeyri-mütənasiblik disproportion noun general
qeyri-kafilik dissatisfaction noun general
qeyri-məmnunluq dissatisfaction noun general
qeyri-mütənahilik endlessness noun general
qeyri-adı istedad extraordinary talent noun general
qeyri-həqiqilik falseness noun general
qeyri-həqiqilik falsity noun general
istirahətsiz uşaq fidget noun general
istirahətsiz uşaq fidgety child noun general
iste'dadlı uşaq gifted child noun general
qanuni vərəsə heir-at-law noun general
arvad-uşaq household noun general
qeyri-səmimilik hypocrisy noun general
qeyri-hüquqilik illegality noun general
qeyri-leqallıq illegality noun general
qeyri-qanunilik illegibility noun general
qeyri-hüquqilik illegitimacy noun general
qeyri-məntiqilik illogicality noun general
qeyri-maddilik immateriality noun general
qeyri-kamillik immaturity noun general
qeyri-mütəhərriklik immobility noun general
qeyri-əxlaqilik immorality noun general
qeyri-mükəmməllik imperfection noun general
qeyri-təkmillik imperfection noun general
qeyri-həyatilik impracticability noun general
qeyri-reallıq impracticability noun general
qeyri-düzgünlük inaccuracy noun general
qeyri-fəallıq inactivity noun general
qeyri-qənaətbəxşlik inadequacy noun general
qeyri-müvafiqlik incompatibility noun general
qeyri-mükəmməllik incompletion noun general
qeyri-münasiblik incongruousness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsequence noun general
qeyri-həssaslıq inconsiderateness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsistency noun general
qeyri-sabitlik inconstancy noun general
qeyri-müəyyənlik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indetermination noun general
qeyri-bərabərlik inequality noun general
qeyri-dəqiqlik inexactness noun general
uşaq iflici infant paralysis noun general
qeyri-münbitlik infertility noun general
qeyri-mütənahilik infinity noun general
qeyri-rəsmilik informality noun general
qeyri-harmoniklik inharmoniousness noun general
qeyri-üzvi sürtgü yağı inorganic grease noun general
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor noun general
qeyri-üzvi həllədici inorganic solvent noun general
qeyri-həssaslıq insensitivity noun general
qeyri-stabillik instability noun general
qeyri-qənaətbəxşlik insufficiency noun general
qeyri-iradilik involuntariness noun general
qeyri-ixtiyarilik involuntariness noun general
qeyri-şüurilik involuntariness noun general
qeyri-nizamilik irregularity noun general
uşaq-muşaq kiddies noun general
oğul-uşaq kids noun general
qeyri-sərbəstlik lack of initiative noun general
qeyri-ciddilik lack of seriousness noun general
qeyri-mütəşəkkillik lack of system noun general
qeyri-ciddilik lightness noun general
qeyri-məhdudluq limitlessness noun general
uşaq-muşaq little ones noun general
istəməli uşaq lovable child noun general
qırxlı uşaq new-born child noun general
qeyri-varlıq non-entity noun general
qeyri-ekvivalentlik non-equivalence noun general
uşaq mahnıları nursery rhymes noun general
uşaq bağçası nursery school noun general
qeyri-şəffaflıq opacity noun general
qeyri-fəallıq passiveness noun general
qeyri-fəallıq passivity noun general
qeyri-səmimilik pretence noun general
qeyri-səmimilik pretense noun general
irqi qeyri-obyektivlik racial bias noun general
qeyri-adilik singularity noun general
qeyri-ədəbi dil spoken language noun general
ögey uşaq stepchild noun general
uşaq arabası stroller noun general
qeyri-stasionar kinetika transitional kinetics noun general
qeyri-məqbulluq unacceptability noun general
qeyri-məlumluq uncertainty noun general
lal-dinməz uşaq uncommunicative child noun general
qeyri-ritmilik unevenness noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
qeyri-məhsuldarlıq unproductiveness noun general
qeyri-həyatilik unreality noun general
qeyri-çəkingənlik unrestraint noun general
qeyri-kafi unsatisfactory noun general
qeyri-prinsipiallıq unscrupulousness noun general
qeyri-sağlam unsound noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
qanuni qüvvə validity noun general
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence noun general
cins uşaq brat noun spoken language
ərköyün uşaq coddle noun spoken language
ağlağan uşaq crybaby noun spoken language
uşaq kiddy noun spoken language
uşaq şalvarı panties noun spoken language
uşaq arabası pram noun spoken language
balaca uşaq tot noun spoken language
uşaq salma üçün işlədilən vasitə ambolic noun medical
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination noun medical
vaxtından tez doğulmuş uşaq premie noun American
uşaq tad noun American
uşaq yelləncəyi teeter noun American
qanunsuz doğulmuş uşaq whoreson noun archaism
qeyri-siravi çavuş non-combatant noun military
qeyri-siravi əsgər non-combatant noun military
uşaq babe noun poetical
xalq qeyri-nizami qoşunu militia noun history
yarımçıq doğulmuş uşaq abortion noun general
yaşlı valideynlərdən doğulan uşaq afterbirth noun general
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
kəbinsiz doğulmuş uşaq come-by-chance noun general
qanunsuz doğulmuş uşaq come-by-chance noun general
uşaq doğmaq üçün qadının yataqda olması confinement noun general
qeyri-sərbəstlik constraint noun general
ərköyün uşaq cosset noun general
uşaq çarpayısı cot noun general
iməkləyən uşaq üçün geyim creeper noun general
qeyri-ciddi münasibət dalliance noun general
qəşəng uşaq doll noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qeyri-adilik extravagance noun general
qeyri-sabitlik fluidity noun general
qeyri-ciddilik futility noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
uşaq qətli infanticide noun general
uşaq innocent noun general
qeyri-sabitlik mobility noun general
uşaq bağçası nursery noun general
qeyri-aydınlıq opacity noun general
qeyri-müəyyənlik opacity noun general
qeyri-adi təzahür outburst noun general
ərköyün uşaq pet noun general
istəkli uşaq pet noun general
sevimli uşaq pet noun general
qeyri-real phantasm noun general
qeyri-adi istedadlı adam prodigy noun general
qeyri-adi qabiliyyətli adam prodigy noun general
baxımsız uşaq ragamuffin noun general
kimsəsiz uşaq ragamuffin noun general
sahibsiz uşaq ragamuffin noun general
uşaq sapling noun general
qeyri-təbii studied noun general
qeyri-müəyyənlik suspense noun general
qeyri-müəyyənlik tortuosity noun general
qeyri-səmimilik tortuosity noun general
üç ekiz uşaq triplet noun general
qeyri-müntəzəmlik unevenness noun general
baxımsız uşaq waif noun general
kimsəsiz uşaq waif noun general
sahibsiz uşaq waif noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
qeyri-müəyyənlik limbo noun general
qeyri-kommersiya non-profit noun general
qeyri-obyektiv biased noun general
uşaq sucker noun spoken language
qeyri-müntəzəmlik intermission noun medical
uşaq iflici polio noun medical
qeyri-adilik kink noun figurative meaning
qeyri-sabitlik oscillation noun figurative meaning
qeyri-mütəxəssis outsider noun figurative meaning
uşaq whelp noun ironical
uşaq cub noun jocular
vero