• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qeyri təbii (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyri-normallıq abnormality noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
qeyri-professional amateur noun general
qeyri-professionallıq amateurishness noun general
qeyri-professionallıq amateurship noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguity noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguousness noun general
qeyri-təbiilik artificiality noun general
qeyri-təbiilik artificialness noun general
qeyri-qanuni doğulma bastardly noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
qeyri-ciddilik boyishness noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
qeyri-leqallıq clandestinity noun general
qeyri-müəyyənlik doubtfulness noun general
qeyri-adi eccentric noun general
qeyri-adilik eccentricity noun general
qeyri-müəyyənlik evasiveness noun general
qeyri-səmimilik evasiveness noun general
qeyri-adilik exclusiveness noun general
qeyri-adi exotic noun general
qeyri-adilik fabulousness noun general
qeyri-ciddilik flippancy noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
qeyri-qanunilik illegality noun general
qeyri-bərabərlik imbalance noun general
qeyri-mümkünlük impossibility noun general
qeyri-dəqiqlik inaccuracy noun general
qeyri-dəqiqlik inexactitude noun general
qeyri-həssaslıq insensibility noun general
qeyri-səmimilik insincerity noun general
təbii hiss instinct noun general
qeyri-müntəzəm iş jobbing noun general
qeyri-bərabərlik lability noun general
qeyri-ciddilik laxity noun general
qeyri-ciddilik levity noun general
qeyri-adi əliaçıqlıq munificence noun general
qeyri-müəyyənlik nebulousness noun general
təbii halda tapılan mədən nugget noun general
qeyri-adilik oddity noun general
qeyri-adilik oddness noun general
qeyri-bərabərlik odds noun general
qeyri-şəffaflıq opaqueness noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
qeyri-adilik rareness noun general
qeyri-şəffaflıq tarnish noun general
qeyri-təbiilik theatricality noun general
qeyri-səmimilik unkindness noun general
qeyri-reallıq unreality noun general
qeyri-sabitlik unsteadiness noun general
qeyri-sabitlik variability noun general
təbii şərait habitat noun general
qeyri-müntəzəmlik irregularity noun general
sövq-təbii instinct noun general
sövq-təbii scent noun general
sövq-təbii flair noun general
qeyri-təbiilik abnormality noun general
qeyri-təbiilik affectation noun general
qeyri-əxlaqi davranış amoral behavior noun general
qeyri-əxlaqilik amorality noun general
təbii yun animal wool noun general
qeyri-elmilik antiscientific character noun general
qeyri-simmetriklik asymmetry noun general
qeyri-məhsuldarlıq barrenness noun general
qeyri-obyektivlik bias noun general
qeyri-mütənahilik boundlessness noun general
qeyri-sabitlik changeability noun general
qeyri-ədəbi dil colloquial language noun general
qeyri-sərbəstlik dependence noun general
qeyri-qabillik disability noun general
qeyri-münasiblik discrepancy noun general
qeyri-müvafiqlik discrepancy noun general
qeyri-mütənasiblik disproportion noun general
qeyri-kafilik dissatisfaction noun general
qeyri-məmnunluq dissatisfaction noun general
qeyri-mütənahilik endlessness noun general
qeyri-adı istedad extraordinary talent noun general
qeyri-həqiqilik falseness noun general
qeyri-həqiqilik falsity noun general
qeyri-səmimilik hypocrisy noun general
qeyri-hüquqilik illegality noun general
qeyri-leqallıq illegality noun general
qeyri-qanunilik illegibility noun general
qeyri-hüquqilik illegitimacy noun general
qeyri-məntiqilik illogicality noun general
qeyri-maddilik immateriality noun general
qeyri-kamillik immaturity noun general
qeyri-mütəhərriklik immobility noun general
qeyri-əxlaqilik immorality noun general
qeyri-mükəmməllik imperfection noun general
qeyri-təkmillik imperfection noun general
qeyri-həyatilik impracticability noun general
qeyri-reallıq impracticability noun general
qeyri-düzgünlük inaccuracy noun general
qeyri-fəallıq inactivity noun general
qeyri-qənaətbəxşlik inadequacy noun general
qeyri-müvafiqlik incompatibility noun general
qeyri-mükəmməllik incompletion noun general
qeyri-münasiblik incongruousness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsequence noun general
qeyri-həssaslıq inconsiderateness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsistency noun general
qeyri-sabitlik inconstancy noun general
qeyri-müəyyənlik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indetermination noun general
qeyri-bərabərlik inequality noun general
qeyri-dəqiqlik inexactness noun general
qeyri-münbitlik infertility noun general
qeyri-mütənahilik infinity noun general
qeyri-rəsmilik informality noun general
qeyri-harmoniklik inharmoniousness noun general
qeyri-üzvi sürtgü yağı inorganic grease noun general
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor noun general
qeyri-üzvi həllədici inorganic solvent noun general
qeyri-həssaslıq insensitivity noun general
qeyri-stabillik instability noun general
qeyri-qənaətbəxşlik insufficiency noun general
qeyri-iradilik involuntariness noun general
qeyri-ixtiyarilik involuntariness noun general
qeyri-şüurilik involuntariness noun general
qeyri-nizamilik irregularity noun general
qeyri-sərbəstlik lack of initiative noun general
qeyri-ciddilik lack of seriousness noun general
qeyri-mütəşəkkillik lack of system noun general
qeyri-ciddilik lightness noun general
qeyri-məhdudluq limitlessness noun general
təbii fəlakət natural calamity noun general
təbii kömür natural coal noun general
təbii lif natural fiber noun general
təbii qaim natural gas noun general
təbii qaz natural gas noun general
təbii göl natural lake noun general
təbii lateks natural latex noun general
təbii qətran natural resin noun general
təbii ehtiyat natural resources noun general
təbii rezin natural rubber noun general
təbii seçmə natural selection noun general
qeyri-varlıq non-entity noun general
qeyri-ekvivalentlik non-equivalence noun general
qeyri-şəffaflıq opacity noun general
qeyri-fəallıq passiveness noun general
qeyri-fəallıq passivity noun general
qeyri-səmimilik pretence noun general
qeyri-səmimilik pretense noun general
irqi qeyri-obyektivlik racial bias noun general
qeyri-adilik singularity noun general
qeyri-ədəbi dil spoken language noun general
qeyri-stasionar kinetika transitional kinetics noun general
qeyri-məqbulluq unacceptability noun general
qeyri-məlumluq uncertainty noun general
qeyri-ritmilik unevenness noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
qeyri-məhsuldarlıq unproductiveness noun general
qeyri-həyatilik unreality noun general
qeyri-çəkingənlik unrestraint noun general
qeyri-kafi unsatisfactory noun general
qeyri-prinsipiallıq unscrupulousness noun general
qeyri-sağlam unsound noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
təbii qızıl virgin gold noun general
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence noun general
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination noun medical
qeyri-siravi çavuş non-combatant noun military
qeyri-siravi əsgər non-combatant noun military
xalq qeyri-nizami qoşunu militia noun history
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
qeyri-sərbəstlik constraint noun general
qeyri-ciddi münasibət dalliance noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qeyri-adilik extravagance noun general
qeyri-sabitlik fluidity noun general
qeyri-ciddilik futility noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
qeyri-sabitlik mobility noun general
qeyri-aydınlıq opacity noun general
qeyri-müəyyənlik opacity noun general
qeyri-adi təzahür outburst noun general
qeyri-real phantasm noun general
qeyri-adi istedadlı adam prodigy noun general
qeyri-adi qabiliyyətli adam prodigy noun general
qeyri-təbii studied noun general
qeyri-müəyyənlik suspense noun general
qeyri-müəyyənlik tortuosity noun general
qeyri-səmimilik tortuosity noun general
qeyri-müntəzəmlik unevenness noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
qeyri-müəyyənlik limbo noun general
qeyri-kommersiya non-profit noun general
qeyri-obyektiv biased noun general
qeyri-müntəzəmlik intermission noun medical
qeyri-adilik kink noun figurative meaning
qeyri-sabitlik oscillation noun figurative meaning
qeyri-mütəxəssis outsider noun figurative meaning
qeyri-iradi tələbat appetite noun general
qeyri-müəyyənlik equivocality noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
qeyri-qanuni gəlir graft noun general
qeyri-səmimilik hollowness noun general
qeyri-müntəzəmlik jam noun general
qeyri-müəyyənlik toss-up noun general
qeyri-adi hadisə phenomenon noun spoken language
qeyri-müəyyənlik generality noun general
təbii gediş outgrowth noun figurative meaning
qeyri-obyektivlik odds noun general
qeyri-məhsuldar poor noun general
uşağın qeyri-qanuni doğulmasını sübut etmək bastardise verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
təbii ehtiyac çıxarmaq mine verb general
qeyri-qanuni elan etmək outlaw verb general
qeyri-dəqiq tələffüz etmək slur verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
qeyri-səmimi olmaq be insincere verb general
bir kəsi qeyri-məmnun etmək displease smb. verb general
qeyri-səmimi olmag feign verb general
qeyri-kafi almaq get a bad mark verb general
qeyri-kafi qiymət almaq get a bad mark verb general
qeyri-qanuni ov eləmək poach verb general
qeyri-iradi vəd vermək promise voluntarily verb general
qeyri-qanuni etmək null verb law
qeyri-ciddi yanaşmaq dally verb general
qeyri-qanuni yiyələnmək misappropriate verb general
gecə qeyri-qanuni işlə məşğul olmaq moonlight verb general
qeyri-ixtiyari dartılmaq jerk verb general
seçki bülleteninin nəticələrinin qeyri-qanuni hesab edilməsini tələb etmək challenge verb general
qeyri-normal abnormal adjective general
qeyri-təbii affected adjective general
qeyri-professional amateur adjective general
qeyri-peşəkar amateurish adjective general
qeyri-adi anomalistic adjective general
qeyri-adi anomalistical adjective general
qeyri-adi anomalous adjective general
qeyri-düzgün anomalous adjective general
qeyri-normal anomalous adjective general
qeyri-üzvi anorganic adjective general
qeyri-ictimai antisocial adjective general
qeyri-plastik aplastic adjective general
qeyri-həqiqi apparitional adjective general
qeyri-təbii artificial adjective general
qeyri-səciyyəvi atypical adjective general
qeyri-tipik atypical adjective general
qeyri-iradi automatic adjective general
qeyri-şüuri automatic adjective general
qeyri-insani barbarous adjective general
qeyri-qanuni bastard adjective general
qeyri-cismani bodiless adjective general
qeyri-maddi bodiless adjective general
qeyri-sərbəst bound adjective general
qeyri-hərbi civilian adjective general
qeyri-leqal clandestine adjective general
qeyri-təbii constrained adjective general
qeyri-normal contranatural adjective general
qeyri-təbii contranatural adjective general
qeyri-sağlam decadent adjective general
qeyri-mükəmməl defective adjective general
qeyri-mükəmməl deficient adjective general
qeyri-qanaətbəxş deficient adjective general
qeyri-sistematik desultory adjective general
qeyri-səmimi devious adjective general
qeyri-müntəzəm discontinuous adjective general
qeyri-səmimi disingenuous adjective general
qeyri-mütəşəkkil disorganised adjective general
qeyri-proporsional disproportionate adjective general
qeyri-səmimi double-tongued adjective general
qeyri-adi dreamlike adjective general
qeyri-adi eccentric adjective general
qeyri-səmimi elusive adjective general
qeyri-müəyyən evasive adjective general
qeyri-səmimi evasive adjective general
qeyri-adi exceptional adjective general
qeyri-adi exclusive adjective general
qeyri-adi extraordinary adjective general
qeyri-məcburi facultative adjective general
qeyri-adi flash adjective general
qeyri-adi flashy adjective general
qeyri-ciddi flippant adjective general
qeyri-müəyyən formless adjective general
təbii free-and-easy adjective general
qeyri-səmimi fulsome adjective general
qeyri-həqiqi ghostly adjective general
qeyri-mütəşəkkil grassroots adjective general
qeyri-şüuri grassroots adjective general
qeyri-səmimi hollow-hearted adjective general
qeyri-səmimi ill-disposed adjective general
qeyri-leqal illegal adjective general
qeyri-qanuni illegal adjective general
qeyri-qanuni illicit adjective general
qeyri-məntiqi illogical adjective general
qeyri-həqiqi illusory adjective general
qeyri-real illusory adjective general
qeyri-real imaginary adjective general
qeyri-maddi immaterial adjective general
qeyri-mükəmməl imperfect adjective general
qeyri-mümkün impossible adjective general
qeyri-iradi impulsive adjective general
qeyri-dəqiq inaccurate adjective general
qeyri-kafi inadequate adjective general
vero