• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qiymət haqqında mübahisə etmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əkinçilik haqqında elm agronomy 2 1
kənd təsərrüfatı haqqında elm agronomy 2 1
təhlükə haqqında xəbərdarlıq alarm 2 1
qiymət appraisal 2 1
qədir-qiymət appraisal 2 1
qiymət qoyma appraisal 2 1
qiymət qoyan appraiser 2 1
rəsmi qiymət qoyan appraiser 2 1
rəsmi qiymət təyin edən appraiser 2 1
mübahisə argument 2 1
hesab haqqında bilik arithmetic 2 1
mübahisə bicker 2 1
mübahisə etmə bicker 2 1
qiymət təklif etmə bid 2 1
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch 2 1
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate 2 1
baş-beyin haqqında elm cerebrology 2 1
mübahisə contention 2 1
mübahisə contest 2 1
mübahisə controversy 2 1
qiymət cost 2 1
hədd müəyyən etmək delimitation 2 1
mübahisə dispute 2 1
yoluxucu xəstəliklər haqqında elm epidemiography 2 1
qiymət estimate 2 1
qiymət estimation 2 1
qiymət vermə estimation 2 1
qiymət evaluation 2 1
qiymət qoyma evaluation 2 1
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste 2 1
ov qaydaları və od müddəti haqqında parlament aktı game-act 2 1
ov heyvanlarının mühafizəsi və onların ovlanması qaydaları haqqında qanunlar game-law 2 1
Yer haqqında elm geodesy 2 1
sosial islahatların tədricən həyata keçilirməsi haqqında təlim gradualism 2 1
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel 2 1
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel 2 1
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler 2 1
boş şey üstündə mübahisə hair-splitting 2 1
mübahisə hair-splitting 2 1
yarı qiymət half-price 2 1
öz maraqları haqqında düşünən introvert 2 1
qiymət mark 2 1
alqı-satqı haqqında nəzəriyyə marketing 2 1
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill 2 1
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat 2 1
imtiyaz haqqında sənəd muniment 2 1
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint 2 1
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination 2 1
göz xəstəlikləri haqqında elm ophthalmology 2 1
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter 2 1
çox yüksək qiymət vermə overestimation 2 1
qaldırılmış qiymət overprice 2 1
yenidən qiymət qoyma overvalue 2 1
yenidən qiymət qoyulma overvalue 2 1
pasterizə etmək pasteurize 2 1
boşboğazlıq etmək perorate 2 1
naqqallıq etmək perorate 2 1
mübahisə sevən polecimist 2 1
mübahisə polemic 2 1
qiymət preciousness 2 1
irəlicədən müəyyən etmək predetermine 2 1
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine 2 1
qiymət price 2 1
qiymət rating 2 1
qiymət qoyma rating 2 1
qiymət vermə rating 2 1
təmir etmək recondition 2 1
həll etmək üçün göndərmə relegation 2 1
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance 2 1
serenada ifa etmək serenade 2 1
öz fikrini bəyan etmək showdown 2 1
solo ifa etmək üçün əsər solo 2 1
müəyyən etmək specification 2 1
mübahisə etmə squaáble 2 1
boş yerə mübahisə squabble 2 1
sükanı idarə etmək steering 2 1
mübahisə strife 2 1
üslub haqqında nəzəriyyə stylistics 2 1
əlavə etmək supplement 2 1
səyahət haqqında film travel-film 2 1
əla qiymət almaq üçün imtahan tripos 2 1
mübahisə tussle 2 1
qızğın mübahisə tussle 2 1
həddən artıq aşağı qiymət undercharge 2 1
qiymət verməmə underestimate 2 1
mübahisə unpleasantness 2 1
istifadə etmək utilisation 2 1
qiymət valuation 2 1
qiymət qoyma valuation 2 1
qiymət value 2 1
qiymət qoyan valuer 2 1
qiymət verən valuer 2 1
qiymət worth 2 1
mübahisə discussion 2 1
qiymət vermə bidding 2 1
qiymət təklif etmə bidding 2 1
islah etmək amend the text 2 1
cığallıq etmək bax: cığallamaq 2 1
doğum haqqında şahadətnamə birth certificate 2 1
kəbin haqqında şahadətnamə certificate of marriage 2 1
elmi mübahisə debate 2 1
qərar qəbul etmək decision; qərarsız 2 1
torpaq haqqında dekret Decree on land 2 1
sülh haqqında dekret Decree on Peace 2 1
qiymət fərqi difference in price 2 1
güzəşt etmək excuse 2 1
sərf etmək expend 2 1
qəşəng hərəkət etmək grace 2 1
qəşəng hərəkət etmək gracefulness 2 1
sağlamlıq haqqında arayış health certificate 2 1
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identification card 2 1
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identity card 2 1
qəsd etmək ill will 2 1
əmək haqqında qanunvericilik labor laws 2 1
qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə mutual assistance pact 2 1
hücum etməmək haqqında müqavilə non-aggression pact 2 1
təchiz etmək outfit 2 1
parazitlik etmək parasitology 2 1
güzəşt etmək pardon 2 1
patrul patrol; patrulluq etmək 2 1
yiyəlik etmək play the master 2 1
qiymət indeksi price index 2 1
reaksiya reaction; reaksiya etmək 2 1
qəşəng hərəkət etmək refinement 2 1
pərakəndə qiymət retail price 2 1
sərf etmək spend 2 1
qədir-qiymət value 2 1
sifraq etmək vomit 2 1
mübahisə row 2 3
bir kəsə xəyanət etmək false 2 5
həbs haqqında order capias 2 7
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness 2 7
ifraz etmək secrete 2 10
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope 2 33
izolə etmək üçün material insulation 2 38
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest 2 64
təklifedilən qiymət bid 2 1
mübahisə breeze 2 1
xəstəliyin səbəbləri haqqında elm causation 2 1
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier 2 1
mübahisə debate 2 1
qiymət denomination 2 1
dəqiq qiymət vermə diagnosis 2 1
mübahisə dissertation 2 1
istifadə etmək embrace 2 1
həbs etmək üçün order fiddle 2 1
mübahisə friction 2 1
şəxsin öz həyatı haqqında yazdığı qeydlər memoir 2 1
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary 2 1
miflərin tədqiqi haqqında təlim mythology 2 1
müqaviləni pozmaq haqqında xəbərdarlıq notice 2 1
qiymət opinion 2 1
məğlub etmək overthrow 2 1
məhv etmək overthrow 2 1
nominal qiymət par 2 1
əsirin müharibədə iştirak etməmək haqqında verdiyi iltizam parole 2 1
qiymət purchase 2 1
ölüm hökmünün icrasının təxirə salınması haqqında sərəncam reprieve 2 1
istefa haqqında ərizə resignation 2 1
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl 2 1
qiymət qoyulma tariff 2 1
qədir-qiymət worth 2 1
pis qiymət alma failure 2 3
kurs qurtarmaq haqqında arayış certificate 2 6
məktəb qurtarmaq haqqında arayış certificate 2 6
mübahisə difficulty 2 6
mübahisə muss 2 6
əmlakdan mərhum etmək eviction 2 7
məhkəmə dinləməsinin dayandırılması haqqında ərizə caveat 2 7
hər hansı bir elm haqqında elementar bilik alphabet 2 13
qiymət expense 2 13
alicənablıqla hərəkət etmək game 2 13
geri çəkilmə haqqında siqnal retreat 2 53
malların qiymət siyahısı catalogue 2 1
təltif etmək decorate 2 1
mübahisə difference 2 1
mübahisə disagreement 2 1
mübahisə duel 2 1
mənfi qiymət exception 2 1
qiymət təklif etmə offer 2 1
qiymət quotation 2 1
qiymət assessment 2 1
həmişə keçmiş haqqında fikrə dalan adam brooder 2 1
qiymət qoyan judge 2 1
qiymət verə bilən judge 2 1
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture 2 1
qiymət rate 2 1
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation 2 1
əmlaka sahib olma haqqında akt settlement 2 7
mübahisə obyekti issue 2 1
icad etmək manufacture 2 1
qiymət figure 2 3
qiymət grade 2 6
imtina haqqında bildiriş disclaimer 2 22
qiymət vermə evaluation 2 22
ordudan tərxis olunma haqqında şəhadətnamə ticket 2 53
yüksək unter-ofiser rütbəsi verilməsi haqqında əmr warrant 2 53
çıxış etmək hüququ floor 2 1
qiymət cədvəli report 2 1
kafi qiymət pass 2 1
iştirak etmək üçün ərizə entry 2 1
qiymət charge 2 1
tərk etmək abandon 3 1
pərt etmək abash 3 1
ixtisar etmək abbreviate 3 1
imtina etmək abdicate 3 1
imtina etmək abdicate 3 1
imtina etmək abdicate from 3 1
nifrət etmək abhor 3 1
ləğv etmək abolish 3 1
nifrət etmək abominate 3 1
ixtisar etmək abridge 3 1
ləğv etmək abrogate 3 1
təhqir etmək abuse 3 1
yanaşı etmək abut 3 1
həmhüdud etmək abut 3 1
vurğulu etmək accentuate 3 1
etiraf etmək accept 3 1
qəbul etmək accept 3 1
müşayiət etmək accompany 3 1
icra etmək accomplish 3 1
izah etmək account 3 1
vəkil etmək accredit 3 1
müqəssir hesab etmək accuse 3 1
ittiham etmək accuse of 3 1
müqəssir hesab etmək accuse of 3 1
əldə etmək achieve 3 1
etiraf etmək acknowledge 3 1
tanış etmək acquaint 3 1
əldə etmək acquire 3 1
azad etmək acquit of 3 1
hərəkət etmək act 3 1
əlavə etmək add 3 1
xarab etmək addle 3 1
mühakimə etmək adjudicate 3 1
həll etmək adjust 3 1
idarə etmək administer 3 1
ehtimal etmək admit 3 1
fərz etmək admit 3 1
mümkün hesab etmək admit 3 1
qəbul etmək admit 3 1
pərəstiş etmək adore 3 1
yaltaqlıq etmək adulate 3 1
zina etmək adulterize 3 1
müdafiə etmək advocate 3 1
təsir etmək affect 3 1
təsdiq etmək affirm 3 1
imkan əldə etmək afford 3 1
təhqir etmək affront 3 1
ovqatını təlx etmək aggrieve 3 1
narahat etmək agitate 3 1
kömək etmək aid 3 1
yardım etmək aid 3 1
xəbərdarlıq etmək alarm 3 1
təsdiq etmək allege 3 1
irəlicədən təyin etmək allot 3 1
qabaqcadan təyin etmək allot 3 1
irəlicədən təyin etmək allott 3 1
qabaqcadan təyin etmək allott 3 1
isnad etmək allude 3 1
istinad etmək allude 3 1
müraciət etmək allude 3 1
qeyd etmək allude 3 1
mübahisə etmək altercate 3 1
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate 3 1
heyran etmək amaze 3 1
pusqudan hücum etmək ambush 3 1
azad etmək amove 3 1
kənar etmək amove 3 1
məşğul etmək amuse 3 1
analogiyadan istifadə etmək analogize 3 1
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize 3 1
analiz etmək analyse 3 1
ayırd etmək analyse 3 1
təhlil etmək analyse 3 1
bucaq altında hərəkət etmək angle 3 1
ilhaq etmək annex 3 1
qəsb etmək annex 3 1
zəbt etmək annex 3 1
ləğv etmək annihilate 3 1
tamamilə məhv etmək annihilate 3 1
yox etmək annihilate 3 1
bəyan etmək announce 3 1
elan etmək announce 3 1
bezar etmək annoy 3 1
ovqatını təlx etmək annoy 3 1
pərt etmək annoy 3 1
ləğv etmək annul 3 1
məhv etmək annul 3 1
antologiya tərtib etmək anthologize 3 1
etinasız etmək apathize 3 1
meymunluq etmək ape 3 1
təqlid etmək ape 3 1
xəyanət etmək apostatize 3 1
müraciət etmək appeal 3 1
xahiş etmək appeal 3 1
sakit etmək appease 3 1
əlavə etmək append 3 1
applikasiya etmək applique 3 1
müraciət etmək apply 3 1