• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qiymət təklif etmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qiymət appraisal noun general
qədir-qiymət appraisal noun general
qiymət qoyma appraisal noun general
qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
qiymət təklif etmə bid noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
qiymət cost noun general
əks-təklif countermotion noun general
əks təklif counterplan noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
qiymət estimate noun general
qiymət estimation noun general
qiymət vermə estimation noun general
qiymət evaluation noun general
qiymət qoyma evaluation noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
yarı qiymət half-price noun general
təklif intimation noun general
təklif etmə intimation noun general
qiymət mark noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
təklif offer noun general
təklif offering noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
qaldırılmış qiymət overprice noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyulma overvalue noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
qiymət preciousness noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
qiymət price noun general
təklif proffer noun general
təklif irəli sürən adam proponent noun general
təklif proposal noun general
təklif edən adam proposer noun general
təklif irəli sürən şəxs proposer noun general
qiymət rating noun general
qiymət qoyma rating noun general
qiymət vermə rating noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
təklif suggestion noun general
əlavə etmək supplement noun general
təklif tender noun general
əla qiymət almaq üçün imtahan tripos noun general
həddən artıq aşağı qiymət undercharge noun general
qiymət verməmə underestimate noun general
istifadə etmək utilisation noun general
qiymət valuation noun general
qiymət qoyma valuation noun general
qiymət value noun general
qiymət qoyan valuer noun general
qiymət verən valuer noun general
qiymət worth noun general
qiymət vermə bidding noun general
qiymət təklif etmə bidding noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
tələb və təklif demand and supply noun general
qiymət fərqi difference in price noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
qəti təklif firm offer noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qəsd etmək ill will noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
sülhsevər təklif peaceful proposal noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
qiymət indeksi price index noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
pərakəndə qiymət retail price noun general
sərf etmək spend noun general
qədir-qiymət value noun general
sifraq etmək vomit noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
təklifedilən qiymət bid noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
qiymət denomination noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
istifadə etmək embrace noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
təklif motion noun general
qiymət opinion noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
nominal qiymət par noun general
təklif proposal noun general
təklif proposition noun general
qiymət purchase noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
qiymət qoyulma tariff noun general
qədir-qiymət worth noun general
pis qiymət alma failure noun spoken language
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
qiymət expense noun figurative meaning
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
təklif bid noun general
təklif etmə bid noun general
malların qiymət siyahısı catalogue noun general
təltif etmək decorate noun general
mənfi qiymət exception noun general
qiymət təklif etmə offer noun general
qiymət quotation noun general
təklif supply noun general
qiymət assessment noun general
qiymət qoyan judge noun general
qiymət verə bilən judge noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
qiymət rate noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
icad etmək manufacture noun general
qiymət figure noun spoken language
qiymət grade noun American
qiymət vermə evaluation noun computer
çıxış etmək hüququ floor noun general
qiymət cədvəli report noun general
kafi qiymət pass noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
qiymət charge noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
qiymət qoymaq appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
aid etmək ascribe verb general
istinad etmək ascribe verb general
bədnam etmək asperse verb general
biabır etmək asperse verb general
rüsvay etmək asperse verb general
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
cəhd etmək aspire verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
eşşəklik etmək ass verb general
hücum etmək assail verb general
qəflətən həmlə etmək assault verb general
qəflətən hücum etmək assault verb general
müdafiə etmək assert verb general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
təyin etmək assign verb general
həzm etmək assimilate verb general
kömək etmək assist verb general
yardım etmək assist verb general
təsnif etmək assort verb general
qəbul etmək assume verb general
əmin etmək assure verb general
valeh etmək astound verb general
bənd etmək attach verb general
həmlə etmək attack verb general
hücum etmək attack verb general
cəhd etmək attempt verb general
səy etmək attempt verb general
iştirak etmək attend verb general
vero