• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of quantity of wool cut from a group of sheep at one time (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bağlanma vaxtı closing-time noun general
dəstə group noun general
qrup group noun general
yarım iş günü half-time noun general
yarım iş həftəsi half-time noun general
ikinci səhər yeməyi saatı lunch-time noun general
gecə night-time noun general
gecə vaxtı night-time noun general
sülh zamanı peace-time noun general
kəmiyyət quantity noun general
miqdar quantity noun general
say quantity noun general
dərs müddəti term-time noun general
dərs vaxtı term-time noun general
çağ time noun general
vaxt time noun general
zaman time noun general
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half noun general
təcili sövdələşmə time-bargain noun general
vaxtında sövdələşmə time-bargain noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-book noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-card noun general
ara time-out noun general
fasilə time-out noun general
tənəffüs time-out noun general
hər bir şəraitə uyğunlaşan adam time-server noun general
iküzlü adam time-server noun general
opportunist time-server noun general
zəmanə adamı time-server noun general
hər bir şəraitə uyğunlaşma time-serving noun general
ikiüzlülük time-serving noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
vaxtın yoxlanılması time-signal noun general
xronometraj time-study noun general
cədvəl time-table noun general
günəmuzd iş time-work noun general
günəmuzd time-worker noun general
günəmuzd işçi time-worker noun general
qoyun yunu wool noun general
yun wool noun general
fikir dağınıqlığı wool-gathering noun general
göylərdə uçma wool-gathering noun general
huşsuzluq wool-gathering noun general
xəyala qapılma wool-gathering noun general
qoyun dərisi wool-skin noun general
bir dəstə gənc a group of youths noun general
zaman zərfləri adverbs of time noun general
təbii yun animal wool noun general
qaragülçülük astrakhan sheep breeding noun general
gan qrupu blood group noun general
daranmış yun carded wool noun general
pambıq cotton wool noun general
sərbəst vaxtsaxlamalı aparat definite time-lag noun general
nahar vaxtı dinner-time noun general
baş-ayaq dish made of head and feet of a sheep noun general
epoksid qrupu epoxide group noun general
zərif yun fine wool noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
macal free time noun general
əyani şöbə full-time department noun general
qəzil goat's wool noun general
alay group noun general
bölük group noun general
zümrə group noun general
kombinat group of enterprises noun general
kömür kombinatı group of mines noun general
məmurlar zümrəsi group of officials noun general
elat group of related people noun general
el-elat group of related people noun general
biçin mövsümü harvest-time noun general
köç herd of sheep moving to new pastures noun general
dərnək hobby group noun general
boston kind of wool cloth noun general
macalsızlıq lack of time noun general
vaxtsızlıq lack of time noun general
asudəlik leisure time noun general
motalpapaq man wearing a cap of sheep's skin noun general
yemək vaxtı meal time noun general
işdənkənar vaxt non-working time noun general
toğlu one-year-old sheep noun general
əmin-amanlıq dövrü peace-time noun general
izafət postpositional attributive group noun general
çağdaşlıq present time noun general
yuyulmamış yun raw wool noun general
sakitləşmə müddəti recovery time noun general
artma reproduction in quantity noun general
sönmə müddəti response time noun general
qalan vaxt rest of the time noun general
irəşmə rope made of goat's wool noun general
həmin vaxt same time noun general
qığlama sheep noun general
davarçılıq sheep and goat breeding noun general
davar sheep and goats noun general
qoyun-keçi sheep and goats noun general
qoyun-quzu sheep and lambs noun general
qoyunabaxan sheep breeder noun general
qoyunçu sheep breeder noun general
qoyunçuluq sheep breeding noun general
pəyə sheep cote noun general
bayıl sheep pen noun general
xal-xal sheep pen noun general
qoyun örüşü sheep run noun general
hovur short period of time noun general
öynəlik some eatable matter for one time noun general
boş vaxt spare time noun general
dərnək study group noun general
şişək three-year-old sheep noun general
əsna time noun general
əyyam time noun general
öynə time noun general
zəmanə time noun general
reqlament time limit noun general
soldatlıq time of being a soldier noun general
tabel time-board noun general
şişək two-year-old sheep noun general
naməlum kəmiyyət unknown quantity noun general
yunçu wool grader noun general
yun sənayesi wool industry noun general
yunəyirən wool spinner noun general
yundarayan maşın wool-carding machine noun general
toğlu yearling sheep noun general
qoyun sheep noun zoological
ekspozisiya time-exposure noun photography
distansiya atışı time-fire noun military
məsafədən atəş time-fire noun military
məsafədən atış time-fire noun military
dairə group noun general
təbəqə group noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
həcm quantity noun general
ölçü quantity noun general
axmaq sheep noun general
gic sheep noun general
sarsaq sheep noun general
səfeh sheep noun general
möhlət time noun general
müddət time noun general
vədə time noun general
qrafik time-table noun general
yun paltar wool noun general
yun parça wool noun general
sinif group noun general
oyunun yarısında fasilə half-time noun general
taymlar arasında fasilə half-time noun general
böyük miqdar quantity noun general
çoxlu miqdar quantity noun general
külli miqdar quantity noun general
lif wool noun general
tel wool noun general
iş vaxtı time noun general
aviasiya qrupu group noun aeronautics
saç wool noun jocular
əsr time noun general
həyat time noun general
ömür time noun general
dəfə time noun general
düzmək group verb general
qruplaşdırmaq group verb general
yerləşdirmək group verb general
vaxt tapmaq time verb general
aldatmaq two-time verb general
vəfasız çıxmaq two-time verb general
vəfasızlıq etmək two-time verb general
çatışdırmaq be hardly in time verb general
xəstəlik keçirtmək be ill for a time verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
davarçılıqla məşğul olmaq breed sheep and goats verb general
dəstələtdirmək cause smb. to group verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
vaxtında gəlmək come in time verb general
yetişmək come in time verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
vaxtını bölmək divide one's time verb general
arxaclamaq drive sheep into the sheep-pen verb general
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak verb general
macal tapmaq find time verb general
əngi qızışmaq forget the time in conversation verb general
dəstələşmək group verb general
əylənmək have a good time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
şənlənmək have a good time verb general
şadlıq etmək have a good time verb general
zillət çəkmək have a hard time verb general
şadyanalıq etmək have a rattling time verb general
darıxmaq have a tedious time verb general
qoyununu qırxdırmaq have one's sheep sheared verb general
qoyunları komalamaq huddle up sheep verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
boş-bikar gəzmək loaf one's time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
kütləvi istehsal etmək produce in quantity verb general
vaxta və əməyə qənaət etmək save time and labor verb general
dümələnmək spend much time verb general
girləmək spend one's time in vain verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time verb general
reqlament ə riayət etmək time keep within the time limit verb general
illərlə gözləmək wait for a long time verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxtı boş keçirtmək waste time verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
dairəyə almaq group verb general
əhatəyə almaq group verb general
qruplaşmaq group verb general
toplaşmaq group verb general
vaxtı hesablamaq time verb general
qruplara ayırmaq group verb general
qruplara bölmək group verb general
təsnif etmək group verb general
vaxt təyin etmək time verb general
uyğun gəlmək group verb general
yaxşı yaraşmaq group verb general
vaxtı göstərmək time verb sport
görünməmiş all-time adjective general
misilsiz all-time adjective general
son dərəcə all-time adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
üç dəfə three-time adjective general
çox vaxt aparan time-consuming adjective general
əsrlərlə əziz tutulan time-honoured adjective general
vaxta qənaət edən time-saving adjective general
geyilmiş time-worn adjective general
köhnə time-worn adjective general
köhnəlmiş time-worn adjective general
nimdaş time-worn adjective general
yun wool adjective general
göylərdə uçan wool-gathering adjective general
gözü ayağının altını görməyən wool-gathering adjective general
huşsuz wool-gathering adjective general
xəyala qapılan wool-gathering adjective general
axır for some time past adjective general
davarlı having sheep and goats adjective general
sıxyunlu having thick wool adjective general
uzunmüddətli long-time adjective general
köhnə old-time adjective general
əkin-biçin related to the time of field husbandry adjective general
qoyun sheep adjective general
qoyunçuluq sheep-breeding adjective general
qoyun sheep's adjective general
vədəsiz time without time limit adjective general
köhnə time-honored adjective general
köhnə time-honoured adjective general
birməchullu with one unknown quantity adjective general
yunəyirən wool-spinning adjective general
qulluq müddətini bitirmiş time-expired adjective military
qulluq müddətini qurtarmış time-expired adjective military
xidmət müddətini bitirmiş time-expired adjective military
xidmət müddətini qurtarmış time-expired adjective military
hər dəfə every time adverb general
məqamında in time adverb general
vaxtında in time adverb general
damcı-damcı a drop at a time adverb general
qətrə a drop at a time; qətrəbəqətrə adverb general
öncə ahead of time adverb general
qabaqdan ahead of time adverb general
digər vaxt another time adverb general
qeyri bir vaxt another time adverb general
başqa vaxt another time adverb general
getdikcə as time goes on adverb general
hər hansı bir müddətdə at any time adverb general
vaxtbivaxt at any time adverb general
vaxtlı-vaxtsız at any time adverb general
hər vaxt at any time adverb general
heç zaman at no time adverb general
vaxtıilə at one time adverb general
bir zaman at one time adverb general
bugünkü vaxtda at the present time adverb general
bunula birlikdə at the same time adverb general
eyni zamanda at the same time adverb general
bu dəmdə at this time adverb general
hər vaxt each time adverb general
hər öynədə every time adverb general
hər zaman every time adverb general
ata-babadan for a long time adverb general
bayaqdan for a long time adverb general
müddətə for a time adverb general
müəyyən vaxt for a time adverb general
ayaqüstü for a time adverb general
vaxt olmadığı üçün for lack of time adverb general
axırıncı dəfə for the last time adverb general
son dəfə for the last time adverb general
sonuncu dəfə for the last time adverb general
hələ for the time being adverb general
ilk dəfədən from the first time adverb general
indidən from this time adverb general
ata-babadan from time immemorial adverb general
təkəmseyrək from time to time adverb general
vaxtdan vaxta from time to time adverb general
vaxtdan-vaxta from time to time adverb general
ayda-ildə from time to time adverb general
ertədən in good time adverb general
indidən in good time adverb general
əvvəlcədən in good time adverb general
bilatəxir in no time adverb general
dabanbasa in no time adverb general
bizim vaxtda in our time adverb general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
quantity of wool cut from a group of sheep at one time qırxım noun general
vero