• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of quick (152 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
be quick hurry interjection general
Uzatma! Quick! phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
aptitude for quick understanding fərasət noun general
quick activity qovhaqov noun general
quick sands sovrulan qum noun general
quick temper bədhövsələlik noun general
quick temper qızışqanlıq noun general
quick temper kəmhövsələlik noun general
quick wit hazırcavablıq noun general
quick wit bacarıq noun general
quick-lime sönməmiş əhəng noun general
quick-mindedness zehinlilik noun general
quick-tempered person istiqanlı adam noun general
quick-wits huşluluq noun general
get-rich-quick çox sürətlə varlanmağa can atan adam noun spoken language
be quick tez olmaq verb general
be quick əl-ayaq etmək verb general
be quick söz anlamaq verb general
become quick çevikləşmək verb general
become quick cəldləşmək verb general
make smb. quick çevikləşdirmək verb general
quick-tempered: become quick-tempered qursağı daralmaq verb general
take quick breaths ləhləmək verb general
quick cəld adjective general
quick iti adjective general
quick sürətli adjective general
quick tez adjective general
quick yeyin adjective general
quick-tempered istiqanlı adjective general
quick alıcı adjective general
quick şıdırğı adjective general
quick as a hawk qırğı kimi cəld adjective general
quick of apprehension fəhmli adjective general
quick on the uptake açıqgöz adjective general
quick to take offence dəymədüşər adjective general
quick to take offence küsəyən adjective general
quick-tempered kəmhövsələ adjective general
quick-tempered tündxasiyyət adjective general
quick-tempered tündxasiyyətli adjective general
quick-tempered acıxasiyyət adjective general
quick-tongued dişli adjective general
quick-witted anlaqlıq adjective general
quick-witted anlayan adjective general
quick-witted anlayışlı adjective general
quick-witted dərrakəli adjective general
quick-witted düşüncəli adjective general
quick-witted fəhmli adjective general
quick-witted huşlu adjective general
quick-witted mülahizəli adjective general
quick-witted kəskin zəkalı adjective general
quick-witted fərasətli adjective general
very quick od kimi adjective general
quick çevik adjective general
quick diri adjective general
quick diribaş adjective general
quick fəal adjective general
quick qıvraq adjective general
quick zirək adjective general
quick ayıq adjective general
quick düşüncəli adjective general
quick fərasətli adjective general
quick zəkalı adjective general
quick dərin adjective general
quick güclü adjective general
quick dərhal əksüləməl göstərən adjective general
quick dərhal reaksiya göstərən adjective general
quick həssas adjective general
quick tez əksüləməl göstərən adjective general
quick tez reaksiya verən adjective general
quick birdən və güclü adjective general
quick çox adjective general
quick kəskin adjective general
quick sərt adjective general
quick canlı adjective general
quick yaşıl adjective general
quick cəld adverb general
quick iti adverb general
quick olduqca adverb general
quick sürətli adverb general
quick tez adverb general
quick yeyin adverb general
quick əlli adverb general
as quick as a flash ani phrases general
as quick as a flash çox phrases general
as quick as lightning ani phrases general
as quick as lightning çox phrases general
as quick as lightning ildırım kimi phrases general
as quick as lightning ildırım sürətilə phrases general
be quick becid olmaq phrases general
be quick cəld olmaq phrases general
be quick tələsmək phrases general
cut one's finger-nail to the quick dırnağını dibindən tutmaq phrases general
cut one's finger-nail to the quick dırnağını dibindən vurmaq phrases general
cut to the quick zəif damarında tutmaq phrases general
feel a quick repentance böyük peşmançılıq keçirmək phrases general
feel a quick repentance ciddi peşmançılıq keçirmək phrases general
feel a quick repentance dərin peşmançılıq keçirmək phrases general
feel a quick repentance dərin təəssüf hissi keçirmək phrases general
feel a quick repentance peşman olmaq phrases general
have a quick drink ayaqüstü içmək phrases general
have a quick drink ayaqüstü vurmaq phrases general
have a quick one ayaqüstü içmək phrases general
have a quick one ayaqüstü vurmaq phrases general
paint to the quick naturadan çəkmək phrases general
paint to the quick orijinaldan çəkmək phrases general
quick ascent sərt yoxuş phrases general
Quick at meat quick at work Dilinə görə dilçəyi də var phrases general
quick descent sərt eniş phrases general
quick glance cəld baxış phrases general
quick glance iti nəzər phrases general
quick luncheon atüstü səhər yeməyi phrases general
quick mind fəhmlilik phrases general
quick mind iti ağıl phrases general
quick resentment böyük ədavət phrases general
quick resentment böyük narazıçılıq phrases general
quick to anger tez acıqlanan phrases general
quick to anger tez hirslənən phrases general
quick to anger tünd məcaz phrases general
quick to take offence dəymədüşər phrases general
quick to take offence küsəyən phrases general
quick to take offence tez inciyən phrases general
quick turn sərt döngə phrases general
quick turn sərt dönüş phrases general
quick understanding anlaq phrases general
quick understanding dərrakə phrases general
quick understanding fəhm phrases general
quick understanding fərasət phrases general
quick understanding tez başa düşmə phrases general
quick wit fəhmlilik phrases general
quick wit iti ağıl phrases general
quick with child hamilə phrases general
quick-bread xəmrəsiz çörək phrases general
quick-freeze ani olaraq dondurmaq phrases general
quick-freeze tez olaraq dondurmaq phrases general
quick-sighted iti görmə qabiliyyəti olan phrases general
quick-sighted yaxşı görmə qabiliyyəti olan phrases general
sting to the quick zəif damarında tutmaq phrases general
touch to the quick zəif damarında tutmaq phrases general
wound to the quick zəif damarında tutmaq phrases general
ne quick tez ol phrases general
have a quick recovery Allah şəfa versin phrases general
Be quick! Əlli ol! phrases general
Be quick! yeyin ol! phrases general
Be quick! əlli-ayaqlı ol! phrases general
quick-tempered: Don't be quick-tempered! qursağı dar olma! phrases general
quick-bread duzsuz xəmirdən bişirilmiş peçenye phrases general
quick-bread şit xəmirdən bişirilmiş peçenye phrases general
quick-freeze buz bağlamaq phrases general
quick-freeze tez donmaq phrases general
quick-sighted açıqgözlü phrases general
quick-sighted bəsirətli phrases general
quick-sighted gözüaçıq phrases general