• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of quick at meat quick at work (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
səbətçilik məlumatı basket-work noun general
cansıxıcı iş hack-work noun general
maraqsız iş hack-work noun general
ət meat noun general
axşam işi night-work noun general
gecə işi night-work noun general
incə parça open-work noun general
zərif parça open-work noun general
merejka open-work noun general
sulu xörək spoon-meat noun general
briqada işi team-work noun general
günəmuzd iş time-work noun general
muzdlu əmək wage-work noun general
ağ ət white-meat noun general
əmək work noun general
work noun general
məşğuliyyət work noun general
əl işləri üçün zənbil work-basket noun general
icmal work-book noun general
konspekt work-book noun general
avara work-shy noun general
işdən boyun qaçıran work-shy noun general
tənbəl work-shy noun general
əl işləri stolu work-table noun general
iş stolu work-table noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
işəyararlıq ability to work noun general
proqul absence from work noun general
kustarlıq amateurish work noun general
fərasət aptitude for quick understanding noun general
bozbaş Azerbaijani dish made of chopped meat noun general
şablon əsər banal work noun general
döyməlik boneless meat noun general
düşbərəlik boneless meat fit for dushbara noun general
zehni əmək brain work noun general
ət konservi canned meat noun general
konservləşdirilmiş ət canned meat noun general
xaltura careless work noun general
toyuq əti chicken meat noun general
doğranmış ət chopped meat noun general
kargüzarlıq clerical work noun general
duzlanmış ət corned meat noun general
yaradıcılıq creative work noun general
izahat işi explanatory work noun general
xaltura extra work noun general
səkiltikə fat pieces of meat noun general
qiymə force-meat noun general
qızardılmış ət fried meat noun general
fəhm guess-work noun general
qaxac jerked meat noun general
piti kind of eastern dish like a pea soup with meat noun general
yavan ət lean meat noun general
maça meat covered with shin noun general
döyməlik meat fit for chopping noun general
sür-sümük meat having no fat at all noun general
ət ruleti meat loaf noun general
kabab meat on skewers noun general
ətçilik meat production noun general
maşın meat-chopper noun general
ətdaşıyan meat-ferryman noun general
ətçəkən meat-grinder noun general
döyülmüş ət minced meat noun general
ət qiyməsi minced meat noun general
istiotlanmış ət peppered meat noun general
təhkimçi person attached to some work noun general
işəmuzdçuluq piece-work noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-work payment noun general
suvaq işi plaster work noun general
praktikum practical work noun general
qovhaqov quick activity noun general
sovrulan qum quick sands noun general
bədhövsələlik quick temper noun general
qızışqanlıq quick temper noun general
kəmhövsələlik quick temper noun general
hazırcavablıq quick wit noun general
bacarıq quick wit noun general
sönməmiş əhəng quick-lime noun general
zehinlilik quick-mindedness noun general
istiqanlı adam quick-tempered person noun general
huşluluq quick-wits noun general
iş yerindən xarakteristika reference from place of work noun general
bərpaçılıq işləri restoration work noun general
qovurma roast meat noun general
qızartma roasted meat noun general
elmi iş scientific work noun general
matrosluq seaman's work noun general
xuruş seasoning with meat noun general
zərbəçilik shock work noun general
içtimai fəaliyyət social work noun general
ictimai iş social work noun general
mehtərlik stableman's work noun general
şablon əsər stereotyped work noun general
imirçimiş ət tainted meat noun general
iylənmiş ət tainted meat noun general
konservləşdirilmiş ət tinned meat noun general
ikinövbəli iş two-shift work noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
biyar unpaid work noun general
işin həcmi volume of work noun general
peşə work noun general
kənizlik work of a housemaid noun general
eşşəkçilik work of an ass driver noun general
əmək kitabçası work-book noun general
əməkgünü work-day noun general
gündəlik paltar work-day clothes noun general
çox sürətlə varlanmağa can atan adam get-rich-quick noun spoken language
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
əməkdaşlıq team-work noun general
davranış work noun general
hərəkət work noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
qarşılıqlı kömək team-work noun general
tapşırıqlar məcmuəsi work-book noun general
əsər work noun general
müntəzəmlik team-work noun sport
uyğunluq team-work noun sport
əməl work noun general
məhsul work noun general
məmulat work noun general
birgə işləmək co-work verb general
əməkdaşlıq etmək co-work verb general
işləmək work verb general
məşğul olmaq work verb general
tez olmaq be quick verb general
proqul etmək be absent from work verb general
işsiz olmaq be out of work verb general
əl-ayaq etmək be quick verb general
söz anlamaq be quick verb general
çevikləşmək become quick verb general
cəldləşmək become quick verb general
xamlamaq become soft from lack of work verb general
ət bozartmaq boil meat verb general
çalışdırmaq cause smb. to work verb general
tərlətmək cause smb. to work hard verb general
işlətmək cause to work verb general
əti doğramaq chop the meat verb general
işə çıxmaq come to work verb general
ət bişirmək cook meat verb general
girləmək do no work verb general
təcrübə keçmək do practical work verb general
işə getmək go to work verb general
girmək go to work verb general
işə girmək go to work verb general
işə günaşırı getmək go to work every other day verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
işdən getmək leave work verb general
işi fəallaşdırmaq liven up the work verb general
hesablaşmaq make short work verb general
çevikləşdirmək make smb. quick verb general
əti maşından keçirtmək mince meat verb general
əti döymək mince the meat verb general
əti istiotlamaq pepper meat verb general
qursağı daralmaq quick-tempered: become quick-tempered verb general
girişmək set to do some work verb general
girişdirmək set to work verb general
kabab çəkmək stick meat on skewers verb general
ləhləmək take quick breaths verb general
çalışmaq work verb general
iş tutmaq work verb general
qayıqçılıq etmək work as a boatman verb general
arabaçılıq etmək work as a carter verb general
kargüzar işləmək work as a clerk verb general
rəncbərlik etmək work as a farmhand verb general
nalbəndlik etmək work as a farrier verb general
anbardarlıq etmək work as a housekeeper verb general
kənizlik etmək work as a housemaid verb general
laborantlıq etmək work as a laboratory assistant verb general
dəyirmançılıq etmək work as a miller verb general
suvaqçılıq etmək work as a plasterer verb general
salçılıq etmək work as a rafter verb general
qulluqçuluq etmək work as a servant verb general
saatsazlıq etmək work as a watch-maker verb general
tərəziçilik etmək work as a weigher verb general
fabrikdə işləmək work at a factory verb general
istehsalatda işləmək work at a factory verb general
istehsalatda işləmək work at a plant verb general
gecə işləmək work at night verb general
işlənilmək work be worked out verb general
ilgək açmaq work buttonhole verb general
günəmuzd işləmək work by the day verb general
kollektiv işləmək work collectively verb general
bəhsəbəhs işləmək work competing in speed verb general
muzdla işləmək work for hire verb general
gərgin işləmək work hard verb general
ciddi işləmək work hard verb general
külüng çalmaq work hard verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
zəhmətə qatlaşmaq work hard verb general
ahəngdar işləmək work harmoniously verb general
əlbir işləmək work in concert verb general
boş-boş işləmək work in vain verb general
ilhamla işləmək work inspiredly verb general
qul kimi işləmək work like a slave verb general
öküz kimi işləmək work like a slave verb general
xariqə yaratmaq work marvels verb general
kitab üzərində işləmək work on a book verb general
dissertasiya üzərində işləmək work on a dissertation verb general
həll etmək work out verb general
hasilə gətirmək work out verb general
işləyib hazırlamaq work out verb general
plan tərtib etmək work out a plan verb general
ləng işləmək work slowly verb general
bahəm işləmək work together verb general
bərabər işləmək work together verb general
emal etmək work up verb general
işləyib hazırlamaq work up verb general
arxayınca işləmək work very quietly verb general
özünü şəhid etmək work with favor verb general
güc vermək work with will verb general
cəhdlə işləmək work with zeal verb general
bərki işləmək work with zeal verb general
qeyrətlə işləmək work with zeal verb general
səylə çalışmaq work with zeal verb general
səylə işləmək work with zeal verb general
işi olmaq work verb general
vəzifəsi olmaq work verb general
hərəkətdə olmaq work verb general
saz olmaq work verb general
kömək etmək work verb general
təsir etmək work verb general
yardım etmək work verb general
acımaq work verb general
qıcqırmaq work verb general
turşumaq work verb general
hərəkətə gətirmək work verb general
işə salmaq work verb general
işlətmək work verb general
hopmaq work verb general
özünə yol açmaq work verb general
soxulub keçmək work verb general
yarıb keçmək work verb general
səbəb olmaq work verb general
törətmək work verb general
yaratmaq work verb general
müəyyən forma vermək work verb general
naxış çəkmək work verb general
naxış tikmək work verb general
naxış vurmaq work verb general
toxumaq work verb general
hesablamaq work verb general
hesablayıb tapmaq work verb general
həll etmək work verb general
aldatmaq work verb spoken language
fırıldaqla almaq work verb spoken language
fırıldaqla qopartmaq work verb spoken language
ət meat adjective general
ətdən hazırlanmış meat adjective general
ətli meat adjective general
ətyeyən meat-eating adjective general
cəld quick adjective general
iti quick adjective general
sürətli quick adjective general
tez quick adjective general
yeyin quick adjective general
ağır işdən əldən düşmüş work-worn adjective general
ağır işdən gücdən düşmüş work-worn adjective general
çox yorğun work-worn adjective general
tabsız work-worn adjective general
yorulmuş work-worn adjective general
istiqanlı quick-tempered adjective general
işəyarar able to work adjective general
toxunuş crochet-work adjective general
alıcı quick adjective general
şıdırğı quick adjective general
qırğı kimi cəld quick as a hawk adjective general
fəhmli quick of apprehension adjective general
açıqgöz quick on the uptake adjective general
dəymədüşər quick to take offence adjective general
küsəyən quick to take offence adjective general
kəmhövsələ quick-tempered adjective general
tündxasiyyət quick-tempered adjective general
tündxasiyyətli quick-tempered adjective general
acıxasiyyət quick-tempered adjective general
dişli quick-tongued adjective general
anlaqlıq quick-witted adjective general
anlayan quick-witted adjective general
anlayışlı quick-witted adjective general
dərrakəli quick-witted adjective general
düşüncəli quick-witted adjective general
fəhmli quick-witted adjective general
huşlu quick-witted adjective general
mülahizəli quick-witted adjective general
kəskin zəkalı quick-witted adjective general
fərasətli quick-witted adjective general
od kimi very quick adjective general
əmək work adjective general
çevik quick adjective general
diri quick adjective general
diribaş quick adjective general
fəal quick adjective general
qıvraq quick adjective general
zirək quick adjective general
ayıq quick adjective general
düşüncəli quick adjective general
fərasətli quick adjective general
zəkalı quick adjective general
dərin quick adjective general
güclü quick adjective general