• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of qulluğa görə qulluq (181 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qulluq aftercare noun general
qulluq etmə aftercare noun general
yüzdərəcəli şkalaya görə centigrade noun general
ayaqlara qulluq chiropody noun general
işsizliyə görə verilən maddi yardım dole noun general
işsizliyə görə verilən müavinət dole noun general
əsatirlərə görə pəri elf noun general
qulluq employ noun general
bir polkda qulluq edən fellow-soldier noun general
qulluq nursing home noun general
qulluq etmə nursing home noun general
qulluq göstərmə obsequiousness noun general
qulluq service noun general
qulluq etmə service noun general
qulluq servitude noun general
şikəstliyə görə təqaüd disability pension noun general
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave noun general
hərbi qulluq military service noun general
qocalığa görə pensiya old-age pension noun general
qocalığa görə təqaüd old-age pension noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave noun general
hərbi qulluğa daxil olma enlistment noun military
qulluğa görə qulluq quid pro quo noun Latin
qulluq göstərmə compliance noun general
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper noun general
staja görə birincilik precedence noun general
rütbəyə görə birincilik precedence noun general
vəzifəyə görə birincilik precedence noun general
yaşa görə böyüklük precedence noun general
yaşa görə üstünlük precedence noun general
əmlakı xilas etməyə görə mükafat salvage noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
qulluq upkeep noun general
qulluq etmə waiting noun general
qulluq göstərən adam minder noun general
qulluq treatment noun medical
vəzifə borcuna görə öz yerində yaşamayan adam outlier noun figurative meaning
topa və ya minomyota qulluq edən əsgər dəstəsi detachment noun military
qulluq capacity noun general
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
hərbi qulluğa götürmə enrolment noun military
qulluq attendance noun general
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
qulluq etmək coddle verb general
əmlakı varisliyə görə vermək demise verb general
mülki varisliyə görə vermək demise verb general
hərbi qulluğa daxil olmaq enlist verb general
boyuna görə olmaq fit verb general
ölçüsünə görə olmaq fit verb general
növlərinə görə müəyyənləşdirmək modify verb general
qulluq etmək service verb general
qulluq etmək tend verb general
təhqirə görə intiqam almaq avenge insult verb general
yaşına görə arif olmaq be wise for one's age verb general
qulluğa götürmək employ verb general
varisliyə görə almaq inherit verb general
görkəminə görə mühakimə yürütmək judge by appearance verb general
qulluq etmək nurse verb general
qələbəyə görə sevinmək rejoice over a victory verb general
qulluq etmək serve verb general
qulluq göstərmək serve verb general
orduda qulluq etmək serve in the army verb general
növlərə görə təsnif etmək classify verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
qulluq göstərmək fawn verb general
qulluq etmək foster verb general
qulluq etmək page verb general
xırda şeylərə görə küsüşmək pettifog verb general
qulluq etmək wait verb general
ağır cinayətə görə ittiham etmək impeach verb law
qulluq etmək groom verb general
qulluq etmək handle verb general
qulluq etmək attend verb general
öz-özünə qulluq etmək help verb general
xahişə görə keçilə bilən appealable adjective general
qulluq göstərən compliant adjective general
qulluq göstərən obsequious adjective general
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious adjective general
qulluq göstərən subservient adjective general
yaxşı qulluq edilmiş well-groomed adjective general
qulluq müddətini bitirmiş time-expired adjective military
qulluq müddətini qurtarmış time-expired adjective military
qulluq edən attendant adjective general
qulluq göstərən buttery adjective general
qulluq edən complacent adjective general
qulluq göstərən courtly adjective general
qulluq edən nursing adjective general
qulluq göstərən oily adjective figurative meaning
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
ləyaqətinə görə deservedly adverb general
xidmətinə görə deservedly adverb general
ona görə də hereafter adverb general
tarixə görə historically adverb general
məntiqə görə logically adverb general
əslinə görə originally adverb general
ehtimala görə presumably adverb general
buna görə therefore adverb general
buna görə hereunder adverb general
deyilənə görə reportedly adverb general
tərcihə görə preferably adverb general
görə according adverb general
dəbə görə according to fashion adverb general
boyuna görə according to height adverb general
qanuna görə according to law adverb general
məsləhətə görə according to the advice adverb general
plana görə according to the plan adverb general
dəbə görə after the fashion adverb general
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request adverb general
kiminsə xahişinə görə at smb.'s request adverb general
oxşarlığa görə by analogy adverb general
hökmə görə by order adverb general
böyüklüyə görə by right of seniority adverb general
böyüklüyə görə by seniority adverb general
ailə mülahizələrinə görə for family reasons adverb general
qərara görə in accordance with the decision adverb general
fakta görə thanks to the fact adverb general
aldığım məlumata görə to my knowledge adverb general
mənim mülahizəmə görə to my mind adverb general
əqidəsinə görə according to one's opinion adverb general
zövqə görə to the taste adverb general
bu görə də hence adverb general
buna görə thence adverb general
ona görə ki because conjunction general
ona görə ki for conjunction general
ona görə so conjunction general
ona görə də so conjunction general
xüsusən ona görə ki Just because conjunction general
yalnız ona görə ki Just because conjunction general
- a görə since conjunction general
- ə görə since conjunction general
... görə so conjunction general
görə according to preposition general
görə due to preposition general
olmadığına görə failing preposition general
görə in accordance with preposition general
görə owing to preposition general
görə thanks to preposition general
... görə through preposition general
nəyə görə? why interrogative pronoun general
nəyə görə? why relative pronoun general
nəyə görə? wherefore interrogative adverb general
əmrə görə at the behest of phrases general
tələbə görə at the behest of phrases general
yaşına görə cavan görünmək bear one's age well phrases general
mənim hesablamama görə by my reckoning phrases general
qulluq göstərmək dance attendance upon phrases general
qulluq tapmaq find a situation phrases general
boyuna görə olmaq fit like a glove phrases general
əyninə görə olmaq fit like a glove phrases general
əməlinə görə cəzasını çəkmək fry in one's own grease phrases general
Bu işə görə adamı asarlar hangin matter phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq have one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq have precendence of smb. phrases general
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom phrases general
mənə görə in my opinion phrases general
qulluq etmək look after phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yaşına görə ağlı başında old head on shoulders phrases general
yaşına görə kamil old head on shoulders phrases general
şübhəyə görə on suspicion phrases general
görə owing to phrases general
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work phrases general
bir kəsə qulluq etmək see after smb. phrases general
bir şeyə qulluq etmək see after smth. phrases general
gələcəyi görə bilməmə short views phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq take one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq take precendence of smb. phrases general
... görə thanks to phrases general
mənə məlum olduğuna görə to the best of my knowledge phrases general
anlaşıldığına görə as it turned out phrases general
şaiəyə görə People say phrases general
rəvayət ə görə People say phrases general
rəvayət ə görə They say phrases general
şaiəyə görə They say phrases general
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
mənə görə by my reckoning phrases general
qulluq etmək wait upon phrases general
gələcəyi görə bilməmə short sight phrases figurative meaning
kompasa görə istiqamət bearing plural general