• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of rəsmi olaraq qəbul edilməyən (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qəbul acceptance noun general
üzvlüyə qəbul etmə affiliation noun general
qəbul otağı ante-room noun general
rəsmi qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi baptism noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi christening noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
rəsmi paltar coat noun general
rəsmi papaqlara vurulan dəmir nişan cockade noun general
rəsmi söhbət colloquy noun general
rəsmi məlumat communique noun general
qəbul etməmə disavowal noun general
qəbul etmə embracement noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qəbul olunmuş forma formality noun general
qəbul olunmuş üsul formality noun general
rəsmi mətbuat orqanı gazette noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
qəsdən edilməyən satqınlıq giveaway noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
qəbul intake noun general
qəbul etmə intake noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
ali məktəbə qəbul etmə matriculation noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
zorla qəbul etdirmə obtrusion noun general
rəsmi şəxs official noun general
potensial olaraq potentially noun general
rəsmi elan etmə procalamation noun general
qəbul məntəqəsi receptable noun general
qəbul reception noun general
qəbul edən recipient noun general
qəbul etməmə rejection noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
qəbul otağı waiting-room noun general
divar rəsmi wall painting noun general
qəbul welcome noun general
qəbul etmə enrolment noun general
qəbul edilmə enrolment noun general
qəbul admittance noun general
qəbul qaydaları admittance standards noun general
qəbul adoption noun general
qəbul saatı consultation hours noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
rəsmi görüş duty call noun general
qəbul imtahanı entrance examination noun general
rəsmi məktub official letter noun general
rəsmi nümayəndə official representative noun general
rəsmi iqamətgah official residence noun general
rəsmi görüş official visit noun general
qəbul otağı reception room noun general
rəsmi tələb requisition noun general
rəsmi rəy testimonial noun general
qəbul admission noun general
qəbul etmə adoption noun general
qəbul etmə arrival noun general
qəbul audience noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
hamiləliyin qarşısını alan dərman qəbul etmə contraception noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
rəsmi xəbər dispatch noun general
rəsmi məlumat dispatch noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
səmimi qəbul greeting noun general
zorla qəbul etdirmə imposition noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
qəbul etmə initiation noun general
universitetə qəbul etmə matriculation noun general
universitetə qəbul olunma matriculation noun general
qəbul etməmə negative noun general
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy noun general
dünyanın maddiliyini qəbul etmə outwardness noun general
rəsmi bəyanat pronouncement noun general
üzvlüyə qəbul etmə reception into noun general
rəsmi vizit visitation noun general
rəsmi sanksiya warranty noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
qəbul meydançası tipple noun American
rəsmi təzim etmə salute noun military
rəsmi dəvət call noun general
səslərin rəsmi hesablanması canvass noun general
qəbul otağı chamber noun general
rəsmi keyfiyyət character noun general
rəsmi hesabat debate noun general
təşkilatın üzvlüyünə qəbul enrolment noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
İsrail dövlətinin rəsmi dili Hebrew noun general
qəbul etməmə repudiation noun general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
rəsmi hesabat statement noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
qəbul function noun spoken language
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
qəbul appointment noun general
rəsmi titul master noun general
qəbul quarter noun general
qəbul etmək accept verb general
qəbul etmək admit verb general
qəbul etmək assume verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicise verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
xristian dinini qəbul etdirmək christianise verb general
qəbul etməmək contest verb general
dövri olaraq dəyişmək cycle verb general
qərar qəbul etmək decide verb general
qəbul etməmək deny verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
qonaq qəbul etmək entertain verb general
qəbul düzəltmək entertain verb general
qəbul etdirmək foist verb general
zorla qəbul etdirmək foist verb general
rəsmi status vermək formalise verb general
rəsmi şəklə salmaq formalise verb general
əlavə olaraq vermək impart verb general
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
qanunu qəbul etdirmək lobby verb general
ali məktəbə qəbul etmək matriculate verb general
universitetə qəbul olunmaq matriculate verb general
qida qəbul etmək meal verb general
rəsmi formaya salmaq officialize verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
əsiri şərti olaraq azad etmək parole verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
rəsmi görkəm almaq prim verb general
qəbul etməmək rebut verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
qəbul etməmək refuse verb general
qərarı qəbul etmək resolve verb general
qərar qəbul etmək settle verb general
duş qəbul etmək shower verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
qəbul etməmək rule out verb general
ali məktəbə qəbul olunmaq matriculate verb general
üzv qəbul etmək accept a member verb general
təklif qəbul etmək accept an offer verb general
təklifi qəbul etmək accept an offer verb general
əksəriyyətlə qəbul etmək adopt by a majority verb general
qətnamə qəbul etmək adopt resolution verb general
komandanlığı qəbul etmək assume command verb general
rəiyyətlik qəbul etmək be naturalized verb general
təbəəlik qəbul etmək become a citizen verb general
rəiyyətlik qəbul etmək become a citizen verb general
işə qəbul etmək give employment verb general
vanna qəbul etmək have a bath verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
qəbul etmək naturalize verb general
qanun qəbul etmək pass a law verb general
qəbul etmək receive verb general
qonaq qəbul etmək receive guests verb general
xəstə qəbul etmək receive patients verb general
qərar qəbul etmək resolve; qərarnamə verb general
vanna qəbul etmək take a bath verb general
duş qəbul etmək take a shower verb general
qida qəbul etmək take food verb general
qəbul eləmək take in verb general
dərman qəbul etmək take medicine verb general
acqarına dərman qəbul etmək take medicine on an empty stomach verb general
rəsmi olaraq elan etmək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
katolik dinini qəbul etmək catholicize verb church
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate verb finance
qəbul etmək adopt verb general
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
gizlicə olaraq demək confide verb general
qəbul etmək convert verb general
zorla qəbul etdirmək dictate verb general
qərar qəbul etmək elect verb general
qəbul etmək enact verb general
zorla qəbul etdirmək enforce verb general
qəbul etmək feast verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
qəbul etməmək forswear verb general
müntəzəm olaraq dinləmək hear verb general
qəbul etmək induct verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalise verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
zorla qəbul etdirmək obtrude verb general
özünkü kimi qəbul etmək own verb general
qəbul etmək receive verb general
qəbul etməmək renounce verb general
qəbul etməmək reprobate verb general
qəbul etməmək repudiate verb general
qətnamə qəbul etmək resolve verb general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate verb general
qəbul etmək shoulder verb general
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
qəbul etmək homologate verb law
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
rəsmi salam vermək salute verb military
qanun layihəsinin qəbul edilməsini ləngitmək block verb general
sifariş qəbul etmək book verb general
qərar qəbul etməyə sövq etmək decide verb general
qərar qəbul etməyə təhrik etmək decide verb general
qəbul etmək digest verb general
dərman qəbul etmək dose verb general
narkotik maddələr qəbul etmək drug verb general
orduya qəbul etmək enrol verb general
zorla qəbul etdirmək impose verb general
zorla qəbul etdirmək intrude verb general
həqiqət kimi qəbul etmək lap verb general
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
paj olaraq müşayiət etmək page verb general
müvazi olaraq getmək range verb general
paralel olaraq getmək range verb general
xüsusi olaraq göstərmək specify verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
xüsusi olaraq yada salmaq specify verb general
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend verb general
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend verb general
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble verb general
qəbul etmək receive verb sport
qəbul edilməmək wash verb figurative meaning
qəbul etmək allow verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
səsləri rəsmi şəkildə hesablamaq canvass verb general
qəbul etməmək challenge verb general
qəbul etmək take verb general
qəbul etməmək exclude verb law
qəbul etməmək balk verb general
qərar qəbul etmək conclude verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
rəsmi olaraq məlumat vermək return verb general
qəbul etdirmək thrust verb general
qəbul etmək receive verb computer
qəbul etməmək decline verb general
qəbul etmək pass verb general
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind verb general
qida qəbul etmək have verb general
zorla qəbul etdirmək press verb general
müntəzəm olaraq yığışdırmaq keep verb general
qəbul etmək carry verb general
qərarı qəbul etmək carry verb general
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have verb general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
qəbul edilmiş accepted adjective general
qəbul edilmiş acknowledged adjective general
qəbul oluna bilən admissible adjective general
hamının qəbul etdiyi admitted adjective general
qəbul olunmuş admitted adjective general
qəbul adoptive adjective general
rəsmi business adjective general
qənimət olaraq alınmış captured adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
tam rəsmi ceremonial adjective general
xaçpərəst dinini qəbul etməyən christless adjective general
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive adjective general
ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən done adjective general
əlavə olaraq extra adjective general
faktiki olaraq factual adjective general
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone adjective general
rəsmi formal adjective general
hiss edilməyən furtive adjective general
rəsmi GI adjective general
hiss edilməyən imperceptible adjective general
hiss edilməyən inappreciable adjective general
hiss edilməyən inconspicuous adjective general
qeyri-rəsmi informal adjective general
qəsdən edilməyən involuntary adjective general
hamının qəbul etdiyi manifest adjective general
təbəəliyini qəbul etmiş naturalised adjective general
vətəndaşlığını qəbul etmiş naturalised adjective general
təbəəliyini qəbul etmiş naturalized adjective general
vətəndaşlığını qəbul etmiş naturalized adjective general
qeyri-rəsmi non-official adjective general
yerli büdcə ilə təmin edilməyən non-provided adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilmiş orthodox adjective general
rəsmi prim adjective general
yeni din qəbul etmiş proselyte adjective general
qəbul edilə bilən receivable adjective general
qəbul etməyə yararlı receivable adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilmiş received adjective general
sözlə ifadə edilməyən tacit adjective general
qəbul edilməz unacceptable adjective general
qəbul edilməmiş unaccepted adjective general
qəbul olunmamış unaccepted adjective general
müşayiət edilməyən unaccompanied adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilməmiş unacknowledged adjective general