• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sitat gətirmə allusion noun general
rəsmi qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
dəlil gətirmə argumentation noun general
cana gətirmə boring noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
sitat gətirmə citation noun general
rəsmi paltar coat noun general
rəsmi papaqlara vurulan dəmir nişan cockade noun general
rəsmi söhbət colloquy noun general
rəsmi məlumat communique noun general
vücuda gətirmə creation noun general
gətirmə delivery noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
gətirmə ferry noun general
rəsmi mətbuat orqanı gazette noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
gətirmə importation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
təngə gətirmə obtrusiveness noun general
rəsmi şəxs official noun general
potensial olaraq potentially noun general
rəsmi elan etmə procalamation noun general
sitat gətirmə reference noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
divar rəsmi wall painting noun general
qaçaq mal gətirmə smuggling noun general
kül əmələ gətirmə ash content noun general
rəsmi görüş duty call noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
rəsmi məktub official letter noun general
rəsmi nümayəndə official representative noun general
rəsmi iqamətgah official residence noun general
rəsmi görüş official visit noun general
rəsmi tələb requisition noun general
rəsmi rəy testimonial noun general
cana gətirmə annoyance noun general
rəsmi xəbər dispatch noun general
rəsmi məlumat dispatch noun general
cuşa gətirmə exaltation noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
cana gətirmə persecution noun general
təngə gətirmə persecution noun general
vəzifəyə təyin etmə placement noun general
vəzifəyə görə birincilik precedence noun general
rəsmi bəyanat pronouncement noun general
sitat gətirmə quotation noun general
sitat gətirmə remark noun general
rəsmi vizit visitation noun general
rəsmi sanksiya warranty noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
rəsmi təzim etmə salute noun military
rəsmi dəvət call noun general
səslərin rəsmi hesablanması canvass noun general
rəsmi keyfiyyət character noun general
rəsmi hesabat debate noun general
İsrail dövlətinin rəsmi dili Hebrew noun general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
rəsmi hesabat statement noun general
bəxti gətirmə windfall noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
vəzifəyə gəlmə accession noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
fikrə gətirmə reproduction noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
rəsmi titul master noun general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
dövri olaraq dəyişmək cycle verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
rəsmi status vermək formalise verb general
rəsmi şəklə salmaq formalise verb general
əlavə olaraq vermək impart verb general
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate verb general
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
rəsmi formaya salmaq officialize verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
əsiri şərti olaraq azad etmək parole verb general
rəsmi görkəm almaq prim verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
rəsmi olaraq elan etmək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate verb finance
vəzifəyə təyin etmək commission verb general
gizlicə olaraq demək confide verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
müntəzəm olaraq dinləmək hear verb general
gözlənilmədən yüksək vəzifəyə təyin etmək pitchfork verb general
vəzifəyə qoymaq place verb general
vəzifəyə təyin etmək place verb general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate verb general
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
rəsmi salam vermək salute verb military
vəzifəyə təyin etmək assign verb general
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
paj olaraq müşayiət etmək page verb general
müvazi olaraq getmək range verb general
paralel olaraq getmək range verb general
xüsusi olaraq göstərmək specify verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
xüsusi olaraq yada salmaq specify verb general
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend verb general
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend verb general
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble verb general
səsləri rəsmi şəkildə hesablamaq canvass verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
rəsmi olaraq məlumat vermək return verb general
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind verb general
müntəzəm olaraq yığışdırmaq keep verb general
rəsmi business adjective general
qənimət olaraq alınmış captured adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
tam rəsmi ceremonial adjective general
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive adjective general
əlavə olaraq extra adjective general
faktiki olaraq factual adjective general
rəsmi formal adjective general
rəsmi GI adjective general
heç bir vəzifəyə yaramayan ineligible adjective general
qeyri-rəsmi informal adjective general
qeyri-rəsmi non-official adjective general
rəsmi prim adjective general
qeyri-rəsmi unceremonious adjective general
qeyri-rəsmi unofficial adjective general
nümunə olaraq qəbul edilmiş canonical adjective general
rəsmi ceremonious adjective general
insan tərəfindən süni olaraq yetişdirilmiş cultured adjective general
qeyri-rəsmi extrajudicial adjective general
faktiki olaraq mövcud olan factual adjective general
bir qayda olaraq familiary adjective general
rəsmi functional adjective general
rəsmi olaraq qəbul edilməyən invalid adjective general
rəsmi official adjective general
xüsusi olaraq particular adjective general
qeyri-rəsmi unaccredited adjective general
vəzifəyə təyin edilməmiş unplaced adjective general
qeyri-rəsmi unsolemn adjective general
rəsmi olaraq təyin edilmiş certified adjective general
mütənasib olaraq artan progressive adjective grammatical
müvafiq olaraq accordingly adverb general
uyğun olaraq accordingly adverb general
faktiki olaraq actually adverb general
əlavə olaraq additionally adverb general
alternativ olaraq alternatively adverb general
uyğun olaraq amenably adverb general
səhv olaraq amiss adverb general
müvafiq olaraq appropriately adverb general
uyğun olaraq appropriately adverb general
razılıq əlaməti olaraq approvingly adverb general
sadəcə olaraq artlessly adverb general
şifahi olaraq aurally adverb general
avtomatik olaraq automatically adverb general
aksiomatik olaraq axiomatically adverb general
aydın olaraq axiomatically adverb general
laqeyd olaraq blankly adverb general
artıq olaraq capitally adverb general
birinci dərəcəli olaraq capitally adverb general
təsadüfi olaraq casually adverb general
səbəbsiz olaraq causelessly adverb general
fasiləsiz olaraq ceaselessly adverb general
başlıca olaraq chiefly adverb general
xroniki olaraq chronically adverb general
bir qayda olaraq commonly adverb general
şərti olaraq conditionally adverb general
gizli olaraq confidentially adverb general
məxfi olaraq confidentially adverb general
əlbir olaraq conjointly adverb general
şüurlu olaraq consciously adverb general
uyğun olaraq consistently adverb general
fasiləsiz olaraq constantly adverb general
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally adverb general
əməli olaraq constructively adverb general
şərti olaraq contingently adverb general
fasiləsiz olaraq continuously adverb general
müvafiq olaraq correspondingly adverb general
uyğun olaraq correspondingly adverb general
cinayət qanununa müvafiq olaraq criminally adverb general
qəti olaraq decidedly adverb general
düzgün olaraq deservedly adverb general
haqlı olaraq deservedly adverb general
dramatik olaraq dramatically adverb general
dinamik olaraq dynamically adverb general
sonsuz olaraq endlessly adverb general
ətraflı olaraq exhaustingly adverb general
əməli olaraq experimentally adverb general
qeyri-adi olaraq extraordinarily adverb general
könüllü olaraq facultatively adverb general
qanuna uyğun olaraq fairly adverb general
qərəzsiz olaraq fairly adverb general
səhv olaraq falsely adverb general
yanlış olaraq falsely adverb general
qüsursuz olaraq faultlessly adverb general
birinci olaraq firstly adverb general
haqqı olaraq for a consideration adverb general
çarəsiz olaraq forcedly adverb general
rəsmi olaraq formally adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
səmimi olaraq free-heartedly adverb general
buna əlavə olaraq furthermore adverb general
bir qayda olaraq generally adverb general
qrafik olaraq graphically adverb general
qeyd-şərtsiz olaraq implicitly adverb general
yanlış olaraq improperly adverb general
qeyri-iradi olaraq impulsively adverb general
faktiki olaraq in effect adverb general
faktiki olaraq in practice adverb general
təsadüfi olaraq incidentally adverb general
əsassız olaraq indiscriminately adverb general
qeyri-rəsmi olaraq informally adverb general
qanuna uyğun olaraq justly adverb general
dili praktik olaraq bilmək know a language practically adverb general
süurlu olaraq knowingly adverb general
qısa olaraq laconicly adverb general
başlıca olaraq largely adverb general
qanunauyğun olaraq legitimately adverb general
məntiqə uyğun olaraq logically adverb general
başlıca olaraq mainly adverb general
mexaniki olaraq mechanically adverb general
qeyri-iradi olaraq mechanically adverb general
sadəcə olaraq merely adverb general
mikroskopik olaraq microscopicly adverb general
səhv olaraq mistakenly adverb general
səhv olaraq mistakingly adverb general
başlıca olaraq mostly adverb general
normal olaraq normally adverb general
xüsusi olaraq notedly adverb general
mücərrəd olaraq notionally adverb general
nəzəri olaraq notionally adverb general
rəsmi officially adverb general
rəsmi olaraq officially adverb general
bir qayda olaraq ordinarily adverb general
ilkin olaraq originally adverb general
xüsusi olaraq particularly adverb general
pedaqoji tələblərə uyğun olaraq pedagogically adverb general
əbədi olaraq permanently adverb general
perpendikulyar olaraq perpendicularly adverb general
qəti olaraq persuasively adverb general
əməli olaraq practically adverb general
praktik olaraq practically adverb general
praqmatik olaraq pragmatically adverb general
başlıca olaraq predominantly adverb general
təxmini olaraq presumably adverb general
başlıca olaraq principally adverb general
gizli olaraq privately adverb general
məxfi olaraq privately adverb general
problematik olaraq problematically adverb general
proposional olaraq proportionally adverb general
müvafiq olaraq proportionately adverb general
proposional olaraq proportionately adverb general
uyğun olaraq proportionately adverb general
müvəqqəti olaraq provisionally adverb general
şərti olaraq provisionally adverb general
sadəcə olaraq purely adverb general
uyğun olaraq pursuant adverb general
müvafiq olaraq pursuant adverb general
ani olaraq quickly adverb general
praktik olaraq realistically adverb general
qarşılıqlı olaraq reciprocally adverb general
müntəzəm olaraq regularly adverb general
həvəssiz olaraq reluctantly adverb general
könülsüz olaraq reluctantly adverb general
qəti olaraq resolutely adverb general
müvafiq olaraq respectively adverb general
uyğun olaraq respectively adverb general
qanuna uyğun olaraq rightfully adverb general
sadəcə olaraq simply adverb general
səthi olaraq superficially adverb general
mütənasib olaraq symmetrically adverb general
simmetrik olaraq symmetrically adverb general
ardıcıl olaraq systematically adverb general
müntəzəm olaraq systematically adverb general
şərti olaraq tentatively adverb general
səciyyəvi olaraq typically adverb general
tipik olaraq typically adverb general
mütəmadi olaraq unceasingly adverb general
qeyd-şərtsiz olaraq unconditionally adverb general
qeyri-iradi olaraq unconsciously adverb general
qeyri-ixtiyari olaraq unconsciously adverb general
universal olaraq universally adverb general
qanunsuz olaraq unlawfully adverb general
vero