• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of rack wheel (125 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
najdak çarxı grazing-wheel noun general
sumbata çarxı grazing-wheel noun general
paltarasan rack noun general
cəhrə spinning-wheel noun general
sükan çarxı steering-wheel noun general
dəsmal üçün asılqan towel-rack noun general
məhrəba üçün asılqan towel-rack noun general
pər water-wheel noun general
çarx wheel noun general
təkər wheel noun general
avtomobil təkəri bazası wheel-base noun general
balansir balance-wheel noun general
əsas intiqal band wheel noun general
araba təkəri cart wheel noun general
aparıcı çarx driving-wheel noun general
nazim çarx fly-wheel noun general
nazimçarx fly-wheel noun general
taleyin təkəri Fortune's wheel noun general
dəndənə gear-wheel noun general
təkərək little wheel noun general
təkərcik little wheel noun general
baqajlıq luggage rack noun general
sükançı man at the wheel noun general
mərkəzdənqaçan nasos çarxı primary wheel noun general
asılqan rack noun general
paltarasan rack noun general
qəfəsə rack noun general
dişli reyka rack noun general
dəndənə rack-wheel noun general
dilçək çarx ratchet-wheel noun general
ehtiyat çarx spare wheel noun general
sükan çarxı steering wheel noun general
şturval steering wheel noun general
rul wheel noun general
taleyin çarxı wheel of fortune noun general
təkər mazı wheel-grease noun general
dişli çarx gear-wheel noun technical
cilalama çarxı grinding-wheel noun technical
şturval steering-wheel noun technical
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
stellaj rack noun general
sükan wheel noun general
şturval wheel noun general
şey qoymaq üçün tor rack noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
dayaq rack noun general
dirək rack noun general
karkas rack noun general
stend rack noun general
dağılma rack noun general
məhv olma rack noun general
yorğa rack noun general
yorğa yeriş rack noun general
işgəncə aləti rack noun history
əzab rack noun figurative meaning
əzab vermə rack noun figurative meaning
əziyyət rack noun figurative meaning
əziyyət vermə rack noun figurative meaning
rəfə qoymaq rack verb general
taxçaya qoymaq rack verb general
diyirlətmək wheel verb general
gillədə-gillədə aparmaq wheel verb general
gillətmək wheel verb general
itələyə-itələyə aparmaq wheel verb general
şturvalda dayanmaq be at the wheel verb general
sükançı olmaq be at the wheel verb general
dolandırmaq wheel round verb general
hərləmək wheel round verb general
stellaja qoymaq rack verb general
qəfəsə qoymaq rack verb general
dönmək wheel verb general
dövrə vurmaq wheel verb general
fırlanmaq wheel verb general
hərlənmək wheel verb general
axura ot qoymaq rack verb general
qutusuna ot qoymaq rack verb general
velosiped sürmək wheel verb general
velosipeddə getmək wheel verb general
atı bağlamaq rack verb general
yorğa getmək rack verb general
yorğa yerimək rack verb general
əzab vermək rack verb general
əziyyət vermək rack verb general
işgəncə vermək rack verb general
gərmək rack verb general
güc vermək rack verb general
sürətlə getmək rack verb general
dördtəkərli four-wheel adjective general
üççarxlı three-wheel adjective general
üçtəkərli three-wheel adjective general
təkərvarı wheel-like adjective general
təkərvarı wheel-shaped adjective general
bəxt dönəndə at the next turn of the wheel phrases general
bəxt gətirməyəndə at the next turn of the wheel phrases general
tale dönəndə at the next turn of the wheel phrases general
yağ kimi getmək break a butterfly wheel phrases general
araba təkəri cart wheel phrases general
yağ kimi getmək fly on the wheel phrases general
sol çiyin üstə irəli! left wheel! phrases general
baqaj qoyulan rəf luggage rack phrases general
sükançı man at the wheel phrases general
rəhbər man at the wheel phrases general
köçəri həyat on the wheel phrases general
təkər üstündə on the wheel phrases general
avarlı təkər paddle wheel phrases general
bir kəsin işinə əngəl törətmək put a spoke in smb.'s wheel phrases general
bir kəsin işinə mane olmaq put a spoke in smb.'s wheel phrases general
işə can-başla girişmək put one's shoulder to the wheel phrases general
bir kəsə əzab-əziyyət vermək put smb. on the rack phrases general
şağ çiyin üstə irəli! right wheel! phrases general
qoltuqla kürsü wheel chair phrases general
təkərli kreslo wheel chair phrases general
fənd işlətmək wheel and deal phrases spoken language
fırıldaqla məşğul olmaq wheel and deal phrases spoken language
hiylə işlətmək wheel and deal phrases spoken language
hərəkətverici qüvvələr wheel plural general
maşın wheel plural general
mexanizm wheel plural general
minik wheel plural general
dairə wheel plural general
dövrə wheel plural general
bəxt wheel plural general
tale wheel plural general
velosiped wheel plural American
uşaq arabası wheel plural general