• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of razılıq hissi (102 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
razılıq accord noun general
razılıq accordance noun general
məcburi razılıq acquiescence noun general
könülsüz razılıq acquiescence noun general
razılıq agreement noun general
razılıq amity noun general
razılıq appreciation noun general
qorxu hissi apprehensiveness noun general
razılıq approbation noun general
razılıq approval noun general
razılıq assent noun general
razılıq mənasında baş əymə beckon noun general
razılıq compact noun general
razılıq compliance noun general
razılıq concord noun general
razılıq concordance noun general
şəhvət hissi concupiscence noun general
razılıq conformity noun general
razılıq consensus noun general
razılıq consent noun general
razılıq contentedness noun general
razılıq contentment noun general
razılıq covenant noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
razılıq entente noun general
toxunma hissi feel noun general
duyğu hissi flair noun general
razılıq gratitude noun general
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
razılıq mənasında baş əymə nod noun general
razılıq okay noun general
hissi perception noun general
iftixar hissi pride noun general
razılıq readiness noun general
razılıq satisfaction noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
razılıq yea noun general
razılıq yes noun general
ağrı hissi feeling of pain noun general
qarşılıqlı razılıq mutual consent noun general
şəxsi ləyaqət hissi self-respect noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
məsuliyyət hissi sense of responsibility noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
razılıq thanks noun general
razılıq vermə acknowledgement noun general
razılıq arrangement noun general
razılıq article noun general
razılıq benediction noun general
razılıq complacency noun general
cinsi əlaqə hissi desire noun general
şəhvət hissi desire noun general
razılıq keeping noun general
utancaqlıq hissi mortification noun general
razılıq sanction noun general
təhlükəsizlik hissi security noun general
razılıq thanksgiving noun general
toxunma hissi touch noun general
razılıq understanding noun general
razılıq unity noun general
razılıq content noun general
razılıq tune noun general
razılıq union noun general
hissi qavrayış apprehension noun general
razılıq accession noun general
razılıq hand noun general
nikaha razılıq hand noun general
razılıq vermək assent verb general
razılıq vermək consent verb general
razılıq bildirmək homologate verb general
razılıq vermək okay verb general
qorxu hissi keçirtmək feel fear verb general
razılıq etmək show one's gratitude verb general
razılıq etmək thank verb general
razılıq vermək accord verb general
razılıq etmək bless verb general
razılıq verməmək forbid verb general
razılıq bildirmək acknowledge verb general
razılıq verməmək disagree verb general
razılıq vermək grant verb general
təlaş hissi keçirmək whirl verb general
razılıq bildirən approbatory adjective general
razılıq ifadə edən approbatory adjective general
gizli razılıq ilə collusive adjective general
razılıq edən grateful adjective general
ikrah hissi oyadan hateful adjective general
nifrət hissi oyadan hateful adjective general
razılıq bildirən pleased adjective general
razılıq əlaməti olaraq approvingly adverb general
yoldaşlıq hissi common touch phrases general
dərin təəssüf hissi keçirmək feel a quick repentance phrases general
bir şeydən iftixar hissi duymaq feel pride in smth. phrases general
razılıq verməmək withhold one's consent phrases general
susmaq razılıq əlamətidir silence gives consent phrases proverb
razılıq verməmək throw over phrases general
razılıq thanks plural general