• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of reduce to ashes (41 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kül ashes noun general
qor grains of fire in ashes noun general
azaltmaq reduce verb general
əksiltmək reduce verb general
qısaltmaq reduce verb general
küllənmək be covered with ashes verb general
kül olmaq be reduced to ashes verb general
küllətdirmək cause smb. to cover with ashes verb general
külləmək cover with ashes verb general
kül etmək lay in ashes verb general
küllükdə uzanmaq lay in ashes verb general
aşağılatmaq reduce verb general
əskilitdirmək reduce verb general
kök salmaq reduce verb general
hərbi rütbədən məhrum etmək reduce verb general
kötüyə döndərmək reduce a stump verb general
közə çevrilmək reduce cinder verb general
kömürləşdirmək reduce coal verb general
yarımçıqlamaq reduce half verb general
endirmək reduce in appointment verb general
kasıb salmaq reduce poverty verb general
susmağa məcbur etmək reduce silence verb general
yoxa çıxarmaq reduce to nothing verb general
xarabazara çevirmək reduce to ruins verb general
küllüyə çevirmək turn into ashes verb general
yüngülləşdirmək reduce verb general
zəiflətmək reduce verb general
arıqlamaq reduce verb general
döndərmək reduce verb general
çevirmək reduce verb general
məcbur etmək reduce verb general
vadar etmək reduce verb general
fəth etmək reduce verb general
istila etmək reduce verb general
qalib gəlmək reduce verb general
zəbt etmək reduce verb general
gödəltmək reduce verb general
axıra qədər yanmaq burn to ashes phrases general
külü çıxanadək yanmaq burn to ashes phrases general
bir kəsi ağlatmaq reduce smb. to tears phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
reduce to ashes külə döndərmək verb general